Test: Antyk

Test z języka polskiego z odpowiedziami. Najważniejsze wiadomości o starożytności :)

Ilość pytań: 11, Poziom: Matura.

REKLAMA
Umowną datą zamykającą antyk jest rok:
476 n.e
{"qId":246979, "cId":3, "tId":10503}
Wymień główne nurty filozoficzne starożytnej Grecji i Rzymu.
stoicyzm, sceptycyzm, epikureizm, cynizm
{"qId":246980, "cId":3, "tId":10503}
Najważniejsza w życiu jest cnota, do której prowadzi życie zgodne z naturą. Przedmioty materialne sprowadzają tylko nieszczęście na życie ludzkie. Jaki to nurt filozoficzny?
cynizm
sceptycyzm
stoicyzm
epikureizm
{"qId":246981, "cId":3, "tId":10503}
Kto twierdził, że celem życia człowieka jest dążenie do przyjemności i szczęścia, a może je osiągnąć tylko człowiek mądry i sprawiedliwy?
Epikur Epikur z Samos
{"qId":246982, "cId":3, "tId":10503}
Człowiek z racji ograniczonych możliwości poznawczych, nie może poznać całej prawdy, jest ona dla niego niedostępna. Jaki to nurt filozoficzny?
sceptycyzm
hedonizm
cynizm
epikureizm
{"qId":246985, "cId":3, "tId":10503}
Najwyższą cnotą, a także warunkiem szczęścia jest opanowanie namiętności. Należy z dystansem podchodzić zarówno do szczęśliwych jak i nieszczęśliwych zdarzeń. Jaką nazwę nosi ten nurt filozoficzny?
Stoicyzm
{"qId":246989, "cId":3, "tId":10503}
Przyporządkuj filozofa do prezentowanej przez niego filozofii.
Seneka
+
stoicyzm
Diogenes z Synopy
+
cynizm
sceptycyzm
+
Pyrron z Elidy
Epikur z Samos
+
epikureizm
+
{"qId":246995, "cId":3, "tId":10503}
Wzorzec postępowania to?
archetyp
{"qId":247000, "cId":3, "tId":10503}
Motyw, który powtarza się na przestrzeni wieków to?
topos
{"qId":247003, "cId":3, "tId":10503}
Jakie mamy rodzaje mitów?
teogoniczne, kosmogoniczne, antropologiczne, genealogiczne
{"qId":247005, "cId":3, "tId":10503}
Wymień funkcje mitów.
sakralna, światopoglądowa, kulturotwórcza, poznawcza
{"qId":247011, "cId":3, "tId":10503}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

ANTYK

TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ Z EPOKI STAROŻYTNEJ - LITERATURA, HISTORIA SZTUKI
Język polski, Gimnazjum
5

Antyk

Język polski - dzieła antyku
Język polski, Liceum, Technikum
16