Nauka: Kodeks postępowania administracyjnego

Test z prawa z odpowiedziami. Test KPA, pytania ze znajomośći kodeksu postępowania administracyjnego.

REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Powtórzenia lub Fiszek.