Test: Budowa atomu

Test z chemii z odpowiedziami. Z jakich cząsteczek zbudowany jest atom pierwiastka chemicznego?Co to jest liczba atomowa i liczba masowa?

Ilość pytań: 12, Poziom: Gimnazjum.

REKLAMA
Każdy atom pierwiastka chemicznego składa się z dwóch obszarów (dwie odpowiedzi):
ujemnie naładowanej sfery elektronowej
powłok neutronowych
dodatnio naładowanego jądra
dodatnio naładowanej sfery elektronowej
{"qId":238608, "cId":10, "tId":10210}
Elektrony:
cząstki naładowane dodatnio, tworzą powłoki elektronowe
cząstki naładowane ujemnie, tworzą powłoki elektronowe
cząstki naładowane dodatnio, nie tworzą powłok elektronowych
cząstki naładowane ujemnie, nie tworzą powłok elektronowych
{"qId":238693, "cId":10, "tId":10210}
Elektrony najbardziej oddalone od jądra atomowego to:
elektrony walencyjne
nukleony
elektrony protonowe
elektrony neutronów
{"qId":238695, "cId":10, "tId":10210}
Elektrony __________ biorą udział w tworzeniu wiązań chemicznych.
walencyjne
{"qId":238699, "cId":10, "tId":10210}
Elektrony niewalencyjne tworzą:
rdzeń atomowy
atom
rdzeń elektronowy
proton
{"qId":238703, "cId":10, "tId":10210}
Cząstki podstawowe wchodzące w skład jądra atomowego, mające masę równą 1 u i ładunek elektryczny równy jednemu elementarnemu ładunkowi dodatniemu, to:
nukleony
protony
neutrony
elektrony
{"qId":238706, "cId":10, "tId":10210}
________ - cząstki podstawowe wchodzące w skład jądra atomowego, mające masę równą 1 u i obojętne elektrycznie.
neutrony
{"qId":238710, "cId":10, "tId":10210}
Składniki jądra atomowego - protony i neutrony - nazywane są:
nukleonami nukleony to nukleony
{"qId":238713, "cId":10, "tId":10210}
Pierwiastek chemiczny jest zbiorem atomów o
różnej liczbie atomowej
tej samej liczbie elektronów co He
tej samej liczbie elektronów co Br
tej samej liczbie atomowej
{"qId":238716, "cId":10, "tId":10210}
O czym mówi liczba Z?
liczba masowa = liczba neutronów
liczba masowa = liczba protonów + liczba neutronów
liczba atomowa = liczba protonów = liczba elektronów
liczba atomowa = liczba elektronów walencyjnych
{"qId":238721, "cId":10, "tId":10210}
O czym mówi liczba A?
liczba masowa = liczba protonów + liczba neutronów
liczba masowa = liczba protonów + liczba elektronów
liczba atomowa = liczba neutronów - liczba elektronów walencyjnych
liczba atomowa = nukleony
{"qId":238725, "cId":10, "tId":10210}
Pierwiastek to:
to nukleony
te same protony
zbiór atomów o takiej samej liczbie atomowej
zbiór atomów o różnej liczbie atomowej
{"qId":238726, "cId":10, "tId":10210}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

budowa atomu

powtórzenie wiadomości
Chemia, Gimnazjum
4

Budowa atomu i wiązania

I klasa gimnazjum. Budowa atomu, wiązania między atomami i izotopy atomów.
Chemia, Gimnazjum
17
#chemia #atom #izotop #wiazanie #konfiguracja #elektronowa

Witaminy - budowa

Ten test sprawdza znajomość budowy witamin
Chemia, Ogólny
13
#witaminy #budowa

Alkany, węglowodory, wzory, budowa, i zastosowanie

Na podstawe książki Chemia Nowej Ery klasa 3 gim
Chemia, Gimnazjum
14
#alkany #szeregi #homologiczne #weglowodory

Nowa Era - alkeny, alkiny, wzory, budowa, zastosowania

Na podstawie książki Chemia nowej Ery klasa 3 gim
Chemia, Gimnazjum
15
#alkeny #alkiny #szeregi #homologiczne