Bezpieczeństwo i Higiena pracy - materiały dydaktyczne

Zbiór testów i materiałów dydaktycznych z zakresu znajomości BHP.

Pytania z BHP i ergonomii, ogólne i górnicze
Zawodowe, Studia
58
#bhp #studia #gornictwo
Test ze znajomości zasad BHP
Zawodowe, Ogólny
28
#test #bhp #czesc #1
Test ze znajomości zasad BHP
Zawodowe, Ogólny
28
#test #bhp #czesc #2
Test ze znajomości zasad BHP
Zawodowe, Ogólny
28
#test #bhp #czesc #3
Test ze znajomości zasad BHP
Zawodowe, Ogólny
28
#test #bhp #czesc #4
Test ze znajomości zasad BHP
Zawodowe, Ogólny
30
#test #bhp #czesc #5 #ostatnia