Epoki w literaturze

Zbiór testów i materiałów dotyczących epok literackich. Przydatne do powtórzenia przed sprawdzianem i do matury

Język polski, Ogólny
13
Pytania zawierają materiał z epoki średniowiecza
Język polski, Ogólny
17
Test zawiera materiał z epoki renesansu !
Język polski, Ogólny
17
Test zawiera pytania z epoki baroku.
Język polski, Ogólny
12
Juliusz Słowacki - życie i twórczość
Język polski, Ogólny
9
Test zawiera pytnia z epoki Młodej polski
Język polski, Ogólny
17
Język polski, Ogólny
10
#polski #książki
Język polski, Ogólny
12