Fiszki

AStronomia i mapyI i II dział

Test w formie fiszek astronomia + mapy
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 2049 razy
Dopisz obok cechy południk lub równoleżnik
Napisz obok długość lub szerokość
Generalizacja to
uogólnienie treści mapy
Sposób przedstawienia zjawisk na mapie
zmniejszenie skali mapy
uszczegółowienie treści mapy
uogólnienie treści mapy
Która skala jest najmniejsza
1 : 2 000
1 : 50 000
1 mm : 100 m
1 cm : 2 km
1 cm : 2 km
Które 2 cechy dotyczą planu
traktuje Ziemie jako płaszczyznę
jest tu siatka kartograficzna
jest w małej skali
nie ma siatki kartograficznej
traktuje Ziemie jako płaszczyznę
nie ma siatki kartograficznej
Bardzo szczegółowa mapa niedużego terenu to mapa
przeglądowa
topograficzna
tematyczna
ekonomiczna
topograficzna
Niniejsza metoda to
izolinii
sygnaturowa
zasięgów
kartogram
sygnaturowa
W punkcie B jest temperatura 10 stopni C, jaka temperatura jest w punkcie A
14,8
5,2
10
11.2
14,8
Zaznacz dwa prawdziwe zdania
Na równiku cały rok dzień równa się nocy
Gdy na Zwrotniku Raka Słońce góruje w zenicie, to na kole podbiegunowym południowym jest noc polarna
Na zwrotnikach Słońce góruje w zenicie dwa razy w roku
Maksymalna wysokość górowania Słońca na biegunie to 66 stopni 34 minuty
Na równiku cały rok dzień równa się nocy
Gdy na Zwrotniku Raka Słońce góruje w zenicie, to na kole podbiegunowym południowym jest noc polarna
Który rok był przestępny
1900
2000
1700
1800
2000

Powiązane tematy

Inne tryby