Fiszki

Strarożytna Grecja

Test w formie fiszek test głownie dla I gimnazjum ;P
Ilość pytań: 26 Rozwiązywany: 2485 razy
Pierwsze plemiona greckie to :
Dorowie, Jonowie, Achajowie
Achajowie, Wizygoci , Dorowie
Jonowie, Longobardzi, Achajowie
Dorowie, Jonowie, Achajowie
Gdzie rozwinęła się kultura minojska ??
w Konstatynopolu
w Rzymie
na Krecie
na Krecie
Która kultura była pierwsza ??
Minojska
Wieki ciemne
Mykeńska
Minojska
W wiekach ciemnych :
Nie znano pisma
Utworzono system panstw-miast
Stworzono pismo linearne
Nie znano pisma
Kultura mykeńska:
została stworzona przez Achajów
stworzyli ją Fenicjanie
została stworzona przez Achajów
Polis to :
chór ludowy
nic takiego nie istniało
niezależna wspólnota obywateli
niezależna wspólnota obywateli
Pytia to :
jedna z bogiń starożytnej Grecji
kapłanka , która pełniła funkcję wyroczni Delfickiej
kapłanka , która pełniła funkcję wyroczni Delfickiej
Kto mógł brać udział w igrzyskach olimpijskich ??
Mężczyźni
Dzieci
Kobiety
Wszyscy dorośli obywatele Grecji
Mężczyźni
Spartanie nazywali swój kraj :
Spartą
Helladą
Lacedemon
Lacedemon
W Sparcie rządy spełniał :
cesarz
1 król
2 królów
2 królów
Agoge to :
wychowanie spartanskie
niewolnicy
wyszkoleni wojownicy
wychowanie spartanskie
Periojkowie :
zajmowali się handlem i rzemiosłem
niewolnicy
to wojownicy
zajmowali się handlem i rzemiosłem
Demokracja to :
władza 1 osoby
władza niewielkiej grypy obywateli
rządy ludu
rządy ludu
Bitwa pod Platejami odbyła się w :
W 479 r.p.n.e.
W 449 r.p.n.e.
W 478r.n.e.
W 479 r.p.n.e.
Ostracyzm to :
sposób wybierania władcy
ostre prawo
sąd skorupkowy
sąd skorupkowy

Powiązane tematy

#Historia;)

Inne tryby