Fiszki

PTO egzamin

Test w formie fiszek PTO egzamin
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 1003 razy
Kwantyzacja
zabezpiecza przed kumulacją błędów w procesie dekodowania
jest krokiem bezstratnym
umożliwia zwiększenie stopnia kompresji kosztem dokładności reprezentacji sygnału
redukuje rozmiar alfabetu danych
umożliwia zwiększenie stopnia kompresji kosztem dokładności reprezentacji sygnału
Algorytm szyfrowania DES - - - - -
wykorzystuje operację XOR
ma z góry ustalony, zawsze taki sam rozmiar klucza
wykorzystuje różne klucze do szyfrowania i deszyfrowania danych
pozwala na stosowanie klucza o dowolnej długości
wykorzystuje te same klucze do szyfrowania i deszyfrowania danych
składa się z wielu rund, wykonywanych iteracyjnie
ma z góry ustalony, zawsze taki sam rozmiar klucza
W systemie komunikacyjnym, jaka powinna być relacja pomiędzy kodowaniem źródłowym a szyfrowaniem
szyfrowanie powinno być wykonane po kodowaniu źródłowym, gdyż danych zaszyfrowanych nie można efektywnie skompresować
kodowanie źródłowe powinno być wykonane po szyfrowaniu, gdyż wtedy można lepiej uwzględnić statystyczne właściwości zaszyfrowanych danych
obydwie operacje mogą być wykonane w dowolnej kolejności bez wpływu na ich wydajności
operacje te wykluczają się wzajemnie i nie mogą być stosowane razem w jednym systemie
szyfrowanie powinno być wykonane po kodowaniu źródłowym, gdyż danych zaszyfrowanych nie można efektywnie skompresować
Jaka jest zależność pomiędzy kodem unarnym U, a kodem przedziałowym [pi]:
kod U jest szczególnym przypadkiem kodu [pi]
kod pi jest szczególnym przypadkiem kodu U
kod U jest wykorzystywany do budowy kodu [pi]
nie ma żadnego związku pomiędzy tymi kodami
kod U jest wykorzystywany do budowy kodu [pi]
Przyczyną powstawania zniekształceń w koderze obrazów JPEG jest(uwaga: konwersja z RGB na YUV nie do standardu JPEG!)
podział obrazu na bloki
różnicowe kodowanie współczynnika DC transformaty DCT
entropijne kodowanie współczynników transformaty DCT (bezstratne)
kwantyzacja współczynników DCT
kwantyzacja współczynników DCT
kodowanie różnicowe:
jest to technika kompresji, polegającą na kodowaniu różnicy pomiędzy pewną predykcją wartości sygnału a wartością rzeczywistą
jest krokiem bezstratnym
zmniejsza dynamikę danych
umożliwia dokładną rekonstrukcję sygnału w przypadku wystąpienia błędów transmisji
jest to technika kompresji, polegającą na kodowaniu różnicy pomiędzy pewną predykcją wartości sygnału a wartością rzeczywistą
jest krokiem bezstratnym
zmniejsza dynamikę danych
14 Współczynnik (0,0) transformaty DCT nazywany jest składową stałą, ponieważ:
jego wartość jest proporcjonalna do średniej wartości pikseli transformowanego obrazu (suma wszystkich pixeli)
odpowiadająca mu funkcja bazowa jest obszarem o stałej wartości (cos(0)=1)
jego wartość nie zależy od transformowanego obrazu
jego wartość jest taka sama dla wszystkich bloków obrazu
odpowiadająca mu funkcja bazowa jest obszarem o stałej wartości (cos(0)=1)
Jaka jest zależność pomiędzy kodem unarnym U a kodem Golomba G
nie ma żadnego związku między tymi kodami
kod U jest wykorzystywany do budowy kodu G
kod U jest szczególnym przypadkiem kodu G
kod G jest szczególnym przypadkiem kodu U
kod U jest wykorzystywany do budowy kodu G
Dla rozkładu prawdopodobieństwa p(i)=1/2^ optymalnym kodem przedrostkowym jest
żaden z powyższych
kod binarny prawie stałej długości
kod Golomba z parametrem b=1
kod unarny (bo w tym wypadku golomba=unarny)
kod Golomba z parametrem b=1
kod unarny (bo w tym wypadku golomba=unarny)
Przyczyną powstawania efektu blokowego w kompresji JPEG jest:
różnicowe kodowanie współczynników DCT
entropijne kodowanie współczynników DCT
błąd zaokrąglenia podczas obliczania DCT
kwantyzacja współczynników DCT
błąd zaokrąglenia podczas obliczania DCT
kwantyzacja współczynników DCT
Zaznacz punktowe operacje przetwarzania obrazów (x,y –obrazy; m,n-liczby calkowite; k,j-liczby rzeczywiste; cdf-dystrybuanta):
y[m,n]= k*x[m,n]+j
y[m,n]=sqrt(x1[m,n]-x2[m,n])
y[m,n]=fft(x,m,n) (wtf)
y[m,n]=cdf(x[m,n])
y[m,n]= k*x[m,n]+j
y[m,n]=cdf(x[m,n])
Linia barw spektralnych na wykresie chromatyczności:
oddziela barwy fizyczne od barw fikcyjnych
jest określona przez współrzędne trójchromatyczne barw widmowych
jest określona przez składowe trójchromatyczne barw nasyconych
obrazuje progowość widzenia barw przez układ percepcji człowieka
oddziela barwy fizyczne od barw fikcyjnych
jest określona przez współrzędne trójchromatyczne barw widmowych
obrazuje progowość widzenia barw przez układ percepcji człowieka
Dla alfabetu złożonoego z trzech symboli, o niezerowych p-stwach wystąpienia, średnia długość optymalnego kodu przedrostkowego wynosi l_śr. Który z przedziałów reprezentuje zakres możliwych wartości l_śr: przypadki skrajne (p(0)=0.5, p(10)=0.25=p(11) => lsr = 0.5*1 + 0.25*2 + 0.25*2 = 1.5; p(0)=0.99, p(10)=p(11)=0.05 => lsr = 0.99(9)*1 + 0.0001*2 + 0.0001*2 ~ 1
<1,2>
(0,2)
(1, 3/2)
(1, 5/3)
<0,2>
(1/3, 3/2)
<1, 5/3>
<3/2, 5/3>
<1/3, 3/2>
(1,2)
(3/2 , 5/3)
<1, 3/2>
(1, 3/2)
Kodowanie predykcyjne: - - --
polega na kodowaniu różnicy pomiędzy wartością rzeczywistą a przewidywaną
ogranicza propagację błędów transmisji
umożliwia rekonstukcję sygnału w przypadku wystąpienia błędów transmisji
jest krokiem bezstratnym (http://eletel.p.lodz.pl/pstrumil/po/kompresja.pdf)
polega na kodowaniu różnicy pomiędzy wartością rzeczywistą a przewidywaną
jest krokiem bezstratnym (http://eletel.p.lodz.pl/pstrumil/po/kompresja.pdf)
Standard MPEG-7:
definiuje schematy wyszukiwania danych multimedialnych spełniających określone kryteria
definiuje schematy ekstrakcji cech sygnałowych z danych wizyjnych (@11 pto_7)
definiuje schemat kompresji danych multimedialnych
definiuje schemat opisu danych multimedialnych
definiuje schematy wyszukiwania danych multimedialnych spełniających określone kryteria
definiuje schemat opisu danych multimedialnych
Dla równomiernego rozkładu prawdopodobieństwa optymalnym kodem przedrostkowym jest: - - - - żaden z powyższych
kod unarny
wykładniczy kod Golomba
żaden z powyższych
kod binarny prawie stałej długości
kod binarny prawie stałej długości

Powiązane tematy

#PTO #egzamin #elka #memorizer

Inne tryby