Fiszki

Konrad Wallenrod

Test w formie fiszek Adam Mickiewicz Kondrad Wallenrod
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 167162 razy
Konrad Wallenrod to
pierwsza powieść poetycka Mickiewicza
pierwsza powieść poetycka w Polsce
druga powieść poetycka Mickiewicza
druga powieść poetycka Mickiewicza
Konrad Wallenrod powinien być czytany jako
płaszcz skrywający ówczesną sytuację Polski
średniowieczna historia
zachęta do zdrady, bo takie było zamierzenie autora
płaszcz skrywający ówczesną sytuację Polski
Motto powieści pochodzi z
dzieła Machiavellego
utworu Byrona
dzieła Machiavellego
Konrad Wallenrod to
powieść poetycka
powieść
dramat
powieść poetycka
Synkretyzm gatunkowy polega na
połączeniu liryki, epiki i dramatu
połączeniu sprzecznych poglądów
połączenie kilku gatunków literackich
połączenie kilku gatunków literackich
Pieśń Aldony jest elementem
dramatu
liryki
epiki
liryki
Narrator powieści poetyckiej jest
subiektywny
obiektywny
spoza świata przestawionego
subiektywny
Czy Konrad Wallenrod jest bohaterem bajronicznym?
tak
Czy Konrad Wallenrood jest bohaterem owałdniętym emocjami?
tak
Czy Konrad Wallenrood kieruje się wyłącznie rozsądkiem?
nie
Twórcą powieści poetyckiej jest
Scott
Byron
Mickiewicz
Scott
Prawdę o pochodzeniu Waltera Alfa ujawnił mu
Halban
Losy Konrada kończą się samobójstwem?
tak