Fiszki

Zemsta Aleksander Fredro

Test w formie fiszek dosyć łatwy test sprawdzający widomości z przeczytanej lektury
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 2531 razy
Kto chciał by Wacław ożenił się z Podstoliną?
Dyndalski
Klara
Papkin
Cześnik
Rejnet
Rejnet
Czy książka została napisana na faktach?(wpisz prawda lub fałsz)
prawda
kto była autorem książki ?(pełne imię i nazwisko)
Aleksander Fredro
Z kim ożenił się Wacław?
Podstaliną
Klarą
Klarą
Kim byli dla siebie Cześnik i Rejent?
wrogami
królami
sąsiadami
przyjaciółmi
sąsiadami
Kim był Wacław dla Rejenta?
wrogiem
ojcem
synem
przyjacielem
synem
Ta lektura to:
Legenda
Opowiadanie
Bajka
Opowieść
Dramat
Dramat
Czy Podstolina ożeniła się z Wacławem?
Fałsz
Prawda
Fałsz
Ile aktów jest w lekturze?
2
3
8
10
4
4
Kto wymówił słowa,, Niech się dzieje wola nieba, Z nią się zawsze zgadzać trzeba" ?
Rejent
Podstolina
Klara
Papkin
Cześnik
Rejent