Fiszki

Fizyka - test abcd 120 pytań

Test w formie fiszek Test, który przygotuje do zdania fizyki na PG. (Ale nie u Pana Fiertka)Mniejsza ilość pytań wynika z tego, iż część z nich się powtarzała i bez sensu byłoby wielokrotnie je tutaj wpisywać
Ilość pytań: 97 Rozwiązywany: 10926 razy
Pęd ciał jest niezależny od jego (pytanie sporne)
prędkości
masy
przyspieszenia
bezwładności
wartości prędkości
przyspieszenia
Mała stalowa kulka pływa w pojemniku z rtęcią wypełnionym do połowy. Kiedy do pojemnika zostaje dolana woda to:
kulka będzie pływać w wodzie
kulka opadnie nieznacznie z uwagi na dodatkowe ciśnienie wywierane przez wodę
nie wydarzy się nic, ponieważ kulka metalowa w wodzie nie pływa
kulka opadnie na dno
kulka podniesie się nieznacznie
kulka podniesie się nieznacznie
Aby wyznaczyć masę planety o promieniu równym promieniowi Ziemi astronauta upuszcza spoczywające początkowo ciało. Kiedy ciało uderza w powierzchnię jego prędkość jest 4x większa od prędkości jaką uzyskałoby po upuszczeniu z takiej samej wysokości na Ziemi. Ile razy masa planety jest większa od masy Ziemi?
32
16
4
2
8
16
Cząstka 1 naładowana ładunkiem q1 oraz cząstka 2 naładowana ładunkiem q2 leżą na tej samej osi X. Położenie cząstki 1 x = alfa a cząstki 2 x=2alfa. Aby siła działająca na trzecią naładowaną cząstkę umieszczoną w x = 0 była zerowa q1 i q2 musi łączyć zależność „q2=”:
2q1
4q1
-4q1
1/4 * q1
-2q1
4q1
Praca potrzebna do zatrzymania poruszającego się obiektu jest równa:
masie obiektu mnożonej przez przyspieszenie
masie obiektu mnożonej przez jego prędkość
prędkości obiektu
kwadratowi prędkości obiektu mnożonemu przez połowę jego masy
kwadratowi prędkości obiektu
kwadratowi prędkości obiektu mnożonemu przez połowę jego masy
Pole elektryczne wywiera na dipol moment siły wtedy i tylko wtedy, jeżeli:
pole nie jest równoległe do momentu dipolowego
pole nie jest prostopadłe do momentu dipolowego
pole jest prostopadłe do momentu dipolowego
pole jest równoległe do momentu dipolowego
pole jest jednorodne
pole nie jest równoległe do momentu dipolowego
Pojęcie natężenia pola elektrycznego związane jest bezpośrednio z:
energią kinetyczną ładunku próbnego
wielkością ładunku próbnego
siłą działającą na ładunek próbny
prądem ładunku próbnego
masą ładunku próbnego
siłą działającą na ładunek próbny
W jednorodnej cieczy pozostającej w spoczynku:
ciśnienie zależy od kierunku, w jakim jest mierzone
żadne ze stwierdzeń nie jest prawdziwe
ciśnienie jest niezależne od ciśnienia atmosferycznego wywieranego na górną powierzchnię cieczy
ciśnienie jest takie samo dla wszystkich punktów leżących na tym samym poziomie
ciśnienie jest takie samo we wszystkich jej punktach
ciśnienie jest takie samo dla wszystkich punktów leżących na tym samym poziomie
Blok o ciężarze 390N jest ciągnięty po poziomej płaszczyźnie za pomocą siły F. skierowanej ku górze pod takim kątem, że jej składowe pionowa i pozioma wynoszą odpowiednio 3/5F i 4/5F. Współczynnik tarcia kinetycznego jest równy 0.4, a ciało porusza się ze stałą prędkością. Wartość siły F wynosi: (na 100% jest dobrze)
150N
290N
100N
200N
400N
150N
Interferencja w pełni konstruktywna dwóch fal sinusoidalnych zachodzi, gdy:
rozchodzą się w tym samym kierunku i są przesunięte w fazie o 180 st
rozchodzą się w kierunkach przeciwnych i są w fazie ze sobą
rozchodzą się w kierunkach przeciwnych i są przesunięte w fazie o 180 st.
rozchodzą się w tym samym kierunku i są w fazie ze sobą
rozchodzą się w tym samym kierunku i są przesunięte w fazie o 90 st
rozchodzą się w tym samym kierunku i są w fazie ze sobą
Samochód jedzie na północ ze stałą prędkością. W pewnej chwili przejeżdża przez grudkę błota, które przylepia się do opony. Przyspieszenie początkowe tej grudki w momencie oderwania się od podłoża jest:
zerowe
skierowane poziomo na południe
ku górze i w przód pod kątem 45 st do poziomu
skierowane poziomo na północ
skierowane pionowo w górę
skierowane poziomo na południe
Siła działająca na cząstkę jest zachowawcza, jeżeli
spełnia 3 zasadę dynamiki
nie jest to siła tarcia
praca przez nią wykonana zależy tylko i wyłącznie od położenia końcowego i początkowego a nie zależy od pokonanej drogi
praca przez nią wykonywana jest równa zmianie energii kinetycznej ciała
spełnia 2 zasadę dynamiki
praca przez nią wykonana zależy tylko i wyłącznie od położenia końcowego i początkowego a nie zależy od pokonanej drogi
Dwa koła toczą się obok siebie z tą samą prędkością. Promień koła jest 2x większy niż koła 1. Prędkość kątowa koła drugiego jest:
równa bezładności kół
mniejsza co najwyżej 2x ale dokładny wynik zależy od momentu bezładności kół
taka sama jak koła 1
2x większa niż koła 1
większa co najwyżej 2x ale dokładny wynik zależy od momentu bezładności kół
mniejsza co najwyżej 2x ale dokładny wynik zależy od momentu bezładności kół
Fala stojąca powstaje jako wynik interferencji dwóch biegnących fal sinusoidalnych, każdej o częstotliwości 100Hz. Odległość pomiędzy 2 a 5 węzłem wynosi 60cm. Długość fali dla każdej z 2 biegnących fal wynosi zatem:
30cm
20cm
50cm
40cm
15cm
40cm
Cztery cząstki poruszają się wzdłuż osi X. Ich położenia (w metrach) w funkcji czasu są dane przez zależności: 1: x(t)=3.5 – 2.7t3; 2: x(t)=3.5 + 2.7t3 ; 3: x(t)=3.5 + 2.7t2 ; 4: x(t)=3.5 – 3.4t - 2.7t2 Które z nich poruszają się ze stałym przyspieszeniem?
Tylko 1 i 2
Wszystkie 4
Żadna z nich
Tylko 3 i 4
Tylko 2 i 3
Tylko 3 i 4
Poprzeczna fala biegnąca w strunie ma częstotliwość 100Hz, długość fali 0.04m i amplitudę 2mm. Maksymalne przyspieszenie punktów na strunie (wyrażone w m/s2) wyniesie:
0.2x
80pi2
160pi2
100
80pi2
Siła zachowawcza jest tylko jeżeli:
spełnia drugą zasadę dynamiki Newtona
praca przez nią wykonana zależy tylko od położenia początkowego i końcowego a nie zależy od toru
nie jest to siła tarcia
praca przez nią wykonana równa jest zmianie energii kinetycznej ciała
spełnia 3 zasadę dynamiki Newtona
praca przez nią wykonana zależy tylko od położenia początkowego i końcowego a nie zależy od toru
Elektron porusza się w płaszczyźnie kartki po torze kołowym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W środku okręgu powstaje wtedy pole magnetyczne skierowane
pole nie powstaje
w kierunku od kartki
w kierunku do kartki
w lewo
w prawo
w kierunku od kartki
Drabina opiera się o ścianę, aby drabina mogła pozostawać w takiej pozycji:
prawdą nie musi być ani A, ani B
prawdą musi być A i B
współczynnik tarcia między drabiną a podłożem nie może wynosić zero
współczynnik tarcia między drabiną a ściana nie może wynosić zero
prawdą może być A lub B
współczynnik tarcia między drabiną a podłożem nie może wynosić zero
jeżeli samochód jadący z prędkością v0 pokonuje zakręt o promieniu R na granicy poślizgu. Jeżeli jego prędkość zmaleje 3x to promień najciaśniejszego zakrętu jaki może pokonać samochód na tej drodze wyniesie
3R
R
9R
R/9
R/3
R/9

Powiązane tematy

#fizykastudia #pg #lesio

Inne tryby