Fiszki: Powstanie Islamu i podboje arabskie.

Strona 1

Początki nauczania Mahometa. ( rok )
Pokaż odpowiedź
Ucieczka Mahometa przed prześladowaniami do Medyny. ( rok )
Pokaż odpowiedź
Zbrojne zajęcie Mekki przez Mahometa. ( rok )
Pokaż odpowiedź
Śmierć Mahometa. ( rok )
Pokaż odpowiedź
Zajęcie Cypru po zbudowaniu pierwszej floty arabskiej. ( rok )
Pokaż odpowiedź
Podbój Syrii i Palestyny. ( rok-rok )
Pokaż odpowiedź
Podbój Egiptu i Cyrenajki. ( rok-rok )
Pokaż odpowiedź
Ustalenie ostatecznej wersji Koranu. ( rok-rok )
Pokaż odpowiedź
Pierwsze próby zdobycia Konstantynopola i blokada morska ( rok-rok )
Pokaż odpowiedź
Rozbicie Wizygotów. ( rok )
Pokaż odpowiedź
Przekroczenie Pirenejów, początek walk z Frankami. ( rok )
Pokaż odpowiedź
Klęska zadana wojskom Chińskim nad Talas. ( rok )
Pokaż odpowiedź
Dotarcie wojsk arabskich nad Bosfor i zmuszenie Bizancjum do płacenia daniny. ( rok )
Pokaż odpowiedź
Wyprawa na Italię i splądrowanie Rzymu. ( rok )
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: