biotechnologia gr B, fiszki z biologii

* odp.opracowane przez studentow

Fiszki, Biologia, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Mieszańce oddalone powstają po wykonaniu krzyżowań pomiędzy roślinami
dwóch różnych gatunków
tego samego gat
dwóch różnych odmian
Mieszańce oddalone powstają po wykonaniu krzyżowań pomiędzy roślinami
dwóch różnych gatunków
tego samego gat
dwóch różnych odmian
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Bariery prezygotyczne to
zaburzenia w rozwoju bielma
zatrzymywanie wzrostu łagiewki pyłkowej
hiperplazja komórek zalążni
Bariery prezygotyczne to
zaburzenia w rozwoju bielma
zatrzymywanie wzrostu łagiewki pyłkowej
hiperplazja komórek zalążni
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Komórki macierzyste występują u roślin w
w wiązce przewodzącej
wszystkie odp dobre
merystemie
części wierzchołkowej liścia
Komórki macierzyste występują u roślin w
w wiązce przewodzącej
wszystkie odp dobre
merystemie
części wierzchołkowej liścia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prawidłowa kolejność etapów hybrydyzacji Sounthern to
trawienie restrekcyjne genowego DNA, elektroforeza w zelu agarowym, hybrydyzacja sonda, trawienie na blone, detekcja sygnalu
transfer na blone, trawienie restrekcyjne genowego DNA, elektroforeza w zelu agarowym, hybrydyzacja
trawienie restrykcyjne genomowego DNA, elektroforeza w żelu agarozowym, transfer na błonę, hybrydyzacja z sondą, detekcja sygnału
Prawidłowa kolejność etapów hybrydyzacji Sounthern to
trawienie restrekcyjne genowego DNA, elektroforeza w zelu agarowym, hybrydyzacja sonda, trawienie na blone, detekcja sygnalu
transfer na blone, trawienie restrekcyjne genowego DNA, elektroforeza w zelu agarowym, hybrydyzacja
trawienie restrykcyjne genomowego DNA, elektroforeza w żelu agarozowym, transfer na błonę, hybrydyzacja z sondą, detekcja sygnału
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Plazmid TI
odpowiedzi a,b,c sa prawidlowe
zawiera geny syntezy roślinnych regulatorów wzrostu
występuje u bakterii
jest odpowiedzialny za wirulencję Agrobacterium
Plazmid TI
odpowiedzi a,b,c sa prawidlowe
zawiera geny syntezy roślinnych regulatorów wzrostu
występuje u bakterii
jest odpowiedzialny za wirulencję Agrobacterium
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Enzymhy restykcyjne
sa typem dominujacym markerów molekularnych
przecinajá DNA
rozbudowujá nic DNA w czasie reakcji PCR
wszystkie odp prawidlowe
Enzymhy restykcyjne
sa typem dominujacym markerów molekularnych
przecinajá DNA
rozbudowujá nic DNA w czasie reakcji PCR
wszystkie odp prawidlowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Białka CRY wykazują właściwości tokstyczne dla owadów gdy
ulegają syntezie w komórkach owada
zostaną strawione do mniejszych jednostek
połączą się w kompleksy komplementarne do błonowych receptorów VirA
Białka CRY wykazują właściwości tokstyczne dla owadów gdy
ulegają syntezie w komórkach owada
zostaną strawione do mniejszych jednostek
połączą się w kompleksy komplementarne do błonowych receptorów VirA
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Transformacja komórek roślinnych z użyciem agrobacterium wymaga
transformacji eksplantatu roślinnego a następnie selekcji Agrobacterium
eliminacji agrobaacterium, kokultywacji, a nast. selekcji transformantow
selekcji eksplantatow transgenicznych, a nastepnie kokultywacji
Transformacja komórek roślinnych z użyciem agrobacterium wymaga
transformacji eksplantatu roślinnego a następnie selekcji Agrobacterium
eliminacji agrobaacterium, kokultywacji, a nast. selekcji transformantow
selekcji eksplantatow transgenicznych, a nastepnie kokultywacji
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Somatyczne nasiona zbudowane są ze sztucznego bielma w którym znajdują się
merystem
mikrobulwa
wszystkie odp poprawne
zarodek somatyczny
Somatyczne nasiona zbudowane są ze sztucznego bielma w którym znajdują się
merystem
mikrobulwa
wszystkie odp poprawne
zarodek somatyczny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czynniki selekcyjne w procesie transformacji roślin wykorzystuje się do
zabicia komórek roślinnych ze zmodyfikowanym genomem
zabicia komórek roślinnych które nie przyjęły trans genu
zabicia bakteri które , przekazały transgen do rośliny
zabicia bakteri z trans genem
czynniki selekcyjne w procesie transformacji roślin wykorzystuje się do
zabicia komórek roślinnych ze zmodyfikowanym genomem
zabicia komórek roślinnych które nie przyjęły trans genu
zabicia bakteri które , przekazały transgen do rośliny
zabicia bakteri z trans genem
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Który z podanych schematów przedstawia drogę rozwoju zwaną embriogenezą bezpośrednią
a) eksplantat – kalus-organogeneza – roślina
eksplantat –kalus –zarodek –roślina
eksplantat –zarodek-roślina
Który z podanych schematów przedstawia drogę rozwoju zwaną embriogenezą bezpośrednią
a) eksplantat – kalus-organogeneza – roślina
eksplantat –kalus –zarodek –roślina
eksplantat –zarodek-roślina
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jeżeli w populacji organizmów diploidalnych zidentyfikowano 6 wariantów allelicznych wykorzystując markery typu SSR to w pojedynczym organizmie heterozygotycznym możemy zidentyfikować
6 wariantów allelicznych
2 warianty alleliczne
1 wariant alleliczny
3 warianty alleliczne
Jeżeli w populacji organizmów diploidalnych zidentyfikowano 6 wariantów allelicznych wykorzystując markery typu SSR to w pojedynczym organizmie heterozygotycznym możemy zidentyfikować
6 wariantów allelicznych
2 warianty alleliczne
1 wariant alleliczny
3 warianty alleliczne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Bioreaktory mogą służyć do
hartowania sadzonek
otrzymywania metabolitów wtórnych
kiełkowania nasion
Bioreaktory mogą służyć do
hartowania sadzonek
otrzymywania metabolitów wtórnych
kiełkowania nasion
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Fuzja protoplastów służy do otrzymywania mieszańców
Zmutowanych
wszystie odp poprawne
genetycznych
somatycznych
Fuzja protoplastów służy do otrzymywania mieszańców
Zmutowanych
wszystie odp poprawne
genetycznych
somatycznych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Konstrukt wbudowany w odcinek T-DNA służący do transformacji zwykle zawiera
enzymy selekcyjne
sekwencje o nowych właściwościach fizycznych i chemicznych
sekwencje regulujące ekspresję genu
zmutowany gen
Konstrukt wbudowany w odcinek T-DNA służący do transformacji zwykle zawiera
enzymy selekcyjne
sekwencje o nowych właściwościach fizycznych i chemicznych
sekwencje regulujące ekspresję genu
zmutowany gen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Największy Obsza zajmują uprawy GM z wprowadzaną cechą
odporność na herbicydy
odporność na antybiotyki
odporność na choroby
odporność na szkodniki
Największy Obsza zajmują uprawy GM z wprowadzaną cechą
odporność na herbicydy
odporność na antybiotyki
odporność na choroby
odporność na szkodniki
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
. Organizmy heterozygotyczne możemy identyfikować wykorzystując systemy markerów
SSR,SNP,CAPS
RAPD, SSR, CAPS
SCAR, AFLP, RAPD
SNP,SCAR,AFLP
. Organizmy heterozygotyczne możemy identyfikować wykorzystując systemy markerów
SSR,SNP,CAPS
RAPD, SSR, CAPS
SCAR, AFLP, RAPD
SNP,SCAR,AFLP
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podwajanie genomu roślin haploidalnych służy do otrzymania roślin
mikroploidalnych
homozygotycznych
Heterozygotycznych
poliploidalnych
Podwajanie genomu roślin haploidalnych służy do otrzymania roślin
mikroploidalnych
homozygotycznych
Heterozygotycznych
poliploidalnych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do izolacji protoplastów wykorzystuje się enzymy
mezolityczne
kataliczne
celulolityczne
Do izolacji protoplastów wykorzystuje się enzymy
mezolityczne
kataliczne
celulolityczne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Antrogeneza znalazła zastosowanie w hodowli
ogorka
buraka
kapusta
cebuli
Antrogeneza znalazła zastosowanie w hodowli
ogorka
buraka
kapusta
cebuli
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Aby marker molekularny był przydatny do selekcji musi charakteryzować się
zmiennością pod wpływem warunków uprawy
silnym sprężeniem z analizowaną cechą
wszystkie odp prawidłowe
wysoką zmiennością wyników otrzymanych przez różne ośrodki badawcze
Aby marker molekularny był przydatny do selekcji musi charakteryzować się
zmiennością pod wpływem warunków uprawy
silnym sprężeniem z analizowaną cechą
wszystkie odp prawidłowe
wysoką zmiennością wyników otrzymanych przez różne ośrodki badawcze
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
technika embryo-rescue to
Zapylanie zalążków
łączenie gamet
kultury zarodków F1
zapylenie śródzalążkowe
technika embryo-rescue to
Zapylanie zalążków
łączenie gamet
kultury zarodków F1
zapylenie śródzalążkowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Rośliny haploidalne można otrzymać w kulturach In vitro wykorzystując proces
Androgenezy
hormozygotyzacji
diploidyzacji
Rośliny haploidalne można otrzymać w kulturach In vitro wykorzystując proces
Androgenezy
hormozygotyzacji
diploidyzacji