biotechnologia gr B, fiszki z biologii

* odp.opracowane przez studentow

Fiszki, Biologia, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Enzymhy restykcyjne
wszystkie odp prawidlowe
przecinajá DNA
rozbudowujá nic DNA w czasie reakcji PCR
sa typem dominujacym markerów molekularnych
Enzymhy restykcyjne
wszystkie odp prawidlowe
przecinajá DNA
rozbudowujá nic DNA w czasie reakcji PCR
sa typem dominujacym markerów molekularnych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Białka CRY wykazują właściwości tokstyczne dla owadów gdy
połączą się w kompleksy komplementarne do błonowych receptorów VirA
ulegają syntezie w komórkach owada
zostaną strawione do mniejszych jednostek
Białka CRY wykazują właściwości tokstyczne dla owadów gdy
połączą się w kompleksy komplementarne do błonowych receptorów VirA
ulegają syntezie w komórkach owada
zostaną strawione do mniejszych jednostek
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Bioreaktory mogą służyć do
hartowania sadzonek
otrzymywania metabolitów wtórnych
kiełkowania nasion
Bioreaktory mogą służyć do
hartowania sadzonek
otrzymywania metabolitów wtórnych
kiełkowania nasion
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czynniki selekcyjne w procesie transformacji roślin wykorzystuje się do
zabicia komórek roślinnych ze zmodyfikowanym genomem
zabicia komórek roślinnych które nie przyjęły trans genu
zabicia bakteri z trans genem
zabicia bakteri które , przekazały transgen do rośliny
czynniki selekcyjne w procesie transformacji roślin wykorzystuje się do
zabicia komórek roślinnych ze zmodyfikowanym genomem
zabicia komórek roślinnych które nie przyjęły trans genu
zabicia bakteri z trans genem
zabicia bakteri które , przekazały transgen do rośliny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
technika embryo-rescue to
Zapylanie zalążków
łączenie gamet
kultury zarodków F1
zapylenie śródzalążkowe
technika embryo-rescue to
Zapylanie zalążków
łączenie gamet
kultury zarodków F1
zapylenie śródzalążkowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jeżeli w populacji organizmów diploidalnych zidentyfikowano 6 wariantów allelicznych wykorzystując markery typu SSR to w pojedynczym organizmie heterozygotycznym możemy zidentyfikować
2 warianty alleliczne
1 wariant alleliczny
6 wariantów allelicznych
3 warianty alleliczne
Jeżeli w populacji organizmów diploidalnych zidentyfikowano 6 wariantów allelicznych wykorzystując markery typu SSR to w pojedynczym organizmie heterozygotycznym możemy zidentyfikować
2 warianty alleliczne
1 wariant alleliczny
6 wariantów allelicznych
3 warianty alleliczne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podwajanie genomu roślin haploidalnych służy do otrzymania roślin
mikroploidalnych
poliploidalnych
homozygotycznych
Heterozygotycznych
Podwajanie genomu roślin haploidalnych służy do otrzymania roślin
mikroploidalnych
poliploidalnych
homozygotycznych
Heterozygotycznych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Transformacja komórek roślinnych z użyciem agrobacterium wymaga
transformacji eksplantatu roślinnego a następnie selekcji Agrobacterium
eliminacji agrobaacterium, kokultywacji, a nast. selekcji transformantow
selekcji eksplantatow transgenicznych, a nastepnie kokultywacji
Transformacja komórek roślinnych z użyciem agrobacterium wymaga
transformacji eksplantatu roślinnego a następnie selekcji Agrobacterium
eliminacji agrobaacterium, kokultywacji, a nast. selekcji transformantow
selekcji eksplantatow transgenicznych, a nastepnie kokultywacji
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Fuzja protoplastów służy do otrzymywania mieszańców
somatycznych
genetycznych
Zmutowanych
wszystie odp poprawne
Fuzja protoplastów służy do otrzymywania mieszańców
somatycznych
genetycznych
Zmutowanych
wszystie odp poprawne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Komórki macierzyste występują u roślin w
wszystkie odp dobre
merystemie
części wierzchołkowej liścia
w wiązce przewodzącej
Komórki macierzyste występują u roślin w
wszystkie odp dobre
merystemie
części wierzchołkowej liścia
w wiązce przewodzącej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Rośliny haploidalne można otrzymać w kulturach In vitro wykorzystując proces
diploidyzacji
hormozygotyzacji
Androgenezy
Rośliny haploidalne można otrzymać w kulturach In vitro wykorzystując proces
diploidyzacji
hormozygotyzacji
Androgenezy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Aby marker molekularny był przydatny do selekcji musi charakteryzować się
wszystkie odp prawidłowe
wysoką zmiennością wyników otrzymanych przez różne ośrodki badawcze
silnym sprężeniem z analizowaną cechą
zmiennością pod wpływem warunków uprawy
Aby marker molekularny był przydatny do selekcji musi charakteryzować się
wszystkie odp prawidłowe
wysoką zmiennością wyników otrzymanych przez różne ośrodki badawcze
silnym sprężeniem z analizowaną cechą
zmiennością pod wpływem warunków uprawy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Największy Obsza zajmują uprawy GM z wprowadzaną cechą
odporność na szkodniki
odporność na antybiotyki
odporność na choroby
odporność na herbicydy
Największy Obsza zajmują uprawy GM z wprowadzaną cechą
odporność na szkodniki
odporność na antybiotyki
odporność na choroby
odporność na herbicydy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Mieszańce oddalone powstają po wykonaniu krzyżowań pomiędzy roślinami
tego samego gat
dwóch różnych odmian
dwóch różnych gatunków
Mieszańce oddalone powstają po wykonaniu krzyżowań pomiędzy roślinami
tego samego gat
dwóch różnych odmian
dwóch różnych gatunków
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Antrogeneza znalazła zastosowanie w hodowli
buraka
cebuli
kapusta
ogorka
Antrogeneza znalazła zastosowanie w hodowli
buraka
cebuli
kapusta
ogorka
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Który z podanych schematów przedstawia drogę rozwoju zwaną embriogenezą bezpośrednią
eksplantat –kalus –zarodek –roślina
a) eksplantat – kalus-organogeneza – roślina
eksplantat –zarodek-roślina
Który z podanych schematów przedstawia drogę rozwoju zwaną embriogenezą bezpośrednią
eksplantat –kalus –zarodek –roślina
a) eksplantat – kalus-organogeneza – roślina
eksplantat –zarodek-roślina
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Bariery prezygotyczne to
zatrzymywanie wzrostu łagiewki pyłkowej
hiperplazja komórek zalążni
zaburzenia w rozwoju bielma
Bariery prezygotyczne to
zatrzymywanie wzrostu łagiewki pyłkowej
hiperplazja komórek zalążni
zaburzenia w rozwoju bielma
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Plazmid TI
występuje u bakterii
zawiera geny syntezy roślinnych regulatorów wzrostu
jest odpowiedzialny za wirulencję Agrobacterium
odpowiedzi a,b,c sa prawidlowe
Plazmid TI
występuje u bakterii
zawiera geny syntezy roślinnych regulatorów wzrostu
jest odpowiedzialny za wirulencję Agrobacterium
odpowiedzi a,b,c sa prawidlowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do izolacji protoplastów wykorzystuje się enzymy
kataliczne
mezolityczne
celulolityczne
Do izolacji protoplastów wykorzystuje się enzymy
kataliczne
mezolityczne
celulolityczne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prawidłowa kolejność etapów hybrydyzacji Sounthern to
trawienie restrekcyjne genowego DNA, elektroforeza w zelu agarowym, hybrydyzacja sonda, trawienie na blone, detekcja sygnalu
trawienie restrykcyjne genomowego DNA, elektroforeza w żelu agarozowym, transfer na błonę, hybrydyzacja z sondą, detekcja sygnału
transfer na blone, trawienie restrekcyjne genowego DNA, elektroforeza w zelu agarowym, hybrydyzacja
Prawidłowa kolejność etapów hybrydyzacji Sounthern to
trawienie restrekcyjne genowego DNA, elektroforeza w zelu agarowym, hybrydyzacja sonda, trawienie na blone, detekcja sygnalu
trawienie restrykcyjne genomowego DNA, elektroforeza w żelu agarozowym, transfer na błonę, hybrydyzacja z sondą, detekcja sygnału
transfer na blone, trawienie restrekcyjne genowego DNA, elektroforeza w zelu agarowym, hybrydyzacja
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Konstrukt wbudowany w odcinek T-DNA służący do transformacji zwykle zawiera
sekwencje regulujące ekspresję genu
enzymy selekcyjne
sekwencje o nowych właściwościach fizycznych i chemicznych
zmutowany gen
Konstrukt wbudowany w odcinek T-DNA służący do transformacji zwykle zawiera
sekwencje regulujące ekspresję genu
enzymy selekcyjne
sekwencje o nowych właściwościach fizycznych i chemicznych
zmutowany gen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
. Organizmy heterozygotyczne możemy identyfikować wykorzystując systemy markerów
SSR,SNP,CAPS
RAPD, SSR, CAPS
SCAR, AFLP, RAPD
SNP,SCAR,AFLP
. Organizmy heterozygotyczne możemy identyfikować wykorzystując systemy markerów
SSR,SNP,CAPS
RAPD, SSR, CAPS
SCAR, AFLP, RAPD
SNP,SCAR,AFLP
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Somatyczne nasiona zbudowane są ze sztucznego bielma w którym znajdują się
mikrobulwa
merystem
wszystkie odp poprawne
zarodek somatyczny
Somatyczne nasiona zbudowane są ze sztucznego bielma w którym znajdują się
mikrobulwa
merystem
wszystkie odp poprawne
zarodek somatyczny