biotechnologia gr B, fiszki z biologii

* odp.opracowane przez studentow

Fiszki, Biologia, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Białka CRY wykazują właściwości tokstyczne dla owadów gdy
zostaną strawione do mniejszych jednostek
połączą się w kompleksy komplementarne do błonowych receptorów VirA
ulegają syntezie w komórkach owada
Białka CRY wykazują właściwości tokstyczne dla owadów gdy
zostaną strawione do mniejszych jednostek
połączą się w kompleksy komplementarne do błonowych receptorów VirA
ulegają syntezie w komórkach owada
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do izolacji protoplastów wykorzystuje się enzymy
mezolityczne
kataliczne
celulolityczne
Do izolacji protoplastów wykorzystuje się enzymy
mezolityczne
kataliczne
celulolityczne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Transformacja komórek roślinnych z użyciem agrobacterium wymaga
transformacji eksplantatu roślinnego a następnie selekcji Agrobacterium
selekcji eksplantatow transgenicznych, a nastepnie kokultywacji
eliminacji agrobaacterium, kokultywacji, a nast. selekcji transformantow
Transformacja komórek roślinnych z użyciem agrobacterium wymaga
transformacji eksplantatu roślinnego a następnie selekcji Agrobacterium
selekcji eksplantatow transgenicznych, a nastepnie kokultywacji
eliminacji agrobaacterium, kokultywacji, a nast. selekcji transformantow
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prawidłowa kolejność etapów hybrydyzacji Sounthern to
trawienie restrekcyjne genowego DNA, elektroforeza w zelu agarowym, hybrydyzacja sonda, trawienie na blone, detekcja sygnalu
trawienie restrykcyjne genomowego DNA, elektroforeza w żelu agarozowym, transfer na błonę, hybrydyzacja z sondą, detekcja sygnału
transfer na blone, trawienie restrekcyjne genowego DNA, elektroforeza w zelu agarowym, hybrydyzacja
Prawidłowa kolejność etapów hybrydyzacji Sounthern to
trawienie restrekcyjne genowego DNA, elektroforeza w zelu agarowym, hybrydyzacja sonda, trawienie na blone, detekcja sygnalu
trawienie restrykcyjne genomowego DNA, elektroforeza w żelu agarozowym, transfer na błonę, hybrydyzacja z sondą, detekcja sygnału
transfer na blone, trawienie restrekcyjne genowego DNA, elektroforeza w zelu agarowym, hybrydyzacja
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Somatyczne nasiona zbudowane są ze sztucznego bielma w którym znajdują się
mikrobulwa
wszystkie odp poprawne
merystem
zarodek somatyczny
Somatyczne nasiona zbudowane są ze sztucznego bielma w którym znajdują się
mikrobulwa
wszystkie odp poprawne
merystem
zarodek somatyczny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Konstrukt wbudowany w odcinek T-DNA służący do transformacji zwykle zawiera
sekwencje regulujące ekspresję genu
sekwencje o nowych właściwościach fizycznych i chemicznych
enzymy selekcyjne
zmutowany gen
Konstrukt wbudowany w odcinek T-DNA służący do transformacji zwykle zawiera
sekwencje regulujące ekspresję genu
sekwencje o nowych właściwościach fizycznych i chemicznych
enzymy selekcyjne
zmutowany gen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Mieszańce oddalone powstają po wykonaniu krzyżowań pomiędzy roślinami
dwóch różnych odmian
tego samego gat
dwóch różnych gatunków
Mieszańce oddalone powstają po wykonaniu krzyżowań pomiędzy roślinami
dwóch różnych odmian
tego samego gat
dwóch różnych gatunków
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Bariery prezygotyczne to
zaburzenia w rozwoju bielma
zatrzymywanie wzrostu łagiewki pyłkowej
hiperplazja komórek zalążni
Bariery prezygotyczne to
zaburzenia w rozwoju bielma
zatrzymywanie wzrostu łagiewki pyłkowej
hiperplazja komórek zalążni
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czynniki selekcyjne w procesie transformacji roślin wykorzystuje się do
zabicia komórek roślinnych ze zmodyfikowanym genomem
zabicia komórek roślinnych które nie przyjęły trans genu
zabicia bakteri z trans genem
zabicia bakteri które , przekazały transgen do rośliny
czynniki selekcyjne w procesie transformacji roślin wykorzystuje się do
zabicia komórek roślinnych ze zmodyfikowanym genomem
zabicia komórek roślinnych które nie przyjęły trans genu
zabicia bakteri z trans genem
zabicia bakteri które , przekazały transgen do rośliny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Który z podanych schematów przedstawia drogę rozwoju zwaną embriogenezą bezpośrednią
eksplantat –kalus –zarodek –roślina
eksplantat –zarodek-roślina
a) eksplantat – kalus-organogeneza – roślina
Który z podanych schematów przedstawia drogę rozwoju zwaną embriogenezą bezpośrednią
eksplantat –kalus –zarodek –roślina
eksplantat –zarodek-roślina
a) eksplantat – kalus-organogeneza – roślina
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podwajanie genomu roślin haploidalnych służy do otrzymania roślin
poliploidalnych
mikroploidalnych
Heterozygotycznych
homozygotycznych
Podwajanie genomu roślin haploidalnych służy do otrzymania roślin
poliploidalnych
mikroploidalnych
Heterozygotycznych
homozygotycznych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Rośliny haploidalne można otrzymać w kulturach In vitro wykorzystując proces
hormozygotyzacji
diploidyzacji
Androgenezy
Rośliny haploidalne można otrzymać w kulturach In vitro wykorzystując proces
hormozygotyzacji
diploidyzacji
Androgenezy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Antrogeneza znalazła zastosowanie w hodowli
kapusta
cebuli
buraka
ogorka
Antrogeneza znalazła zastosowanie w hodowli
kapusta
cebuli
buraka
ogorka
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Bioreaktory mogą służyć do
kiełkowania nasion
hartowania sadzonek
otrzymywania metabolitów wtórnych
Bioreaktory mogą służyć do
kiełkowania nasion
hartowania sadzonek
otrzymywania metabolitów wtórnych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jeżeli w populacji organizmów diploidalnych zidentyfikowano 6 wariantów allelicznych wykorzystując markery typu SSR to w pojedynczym organizmie heterozygotycznym możemy zidentyfikować
3 warianty alleliczne
6 wariantów allelicznych
2 warianty alleliczne
1 wariant alleliczny
Jeżeli w populacji organizmów diploidalnych zidentyfikowano 6 wariantów allelicznych wykorzystując markery typu SSR to w pojedynczym organizmie heterozygotycznym możemy zidentyfikować
3 warianty alleliczne
6 wariantów allelicznych
2 warianty alleliczne
1 wariant alleliczny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Plazmid TI
jest odpowiedzialny za wirulencję Agrobacterium
zawiera geny syntezy roślinnych regulatorów wzrostu
odpowiedzi a,b,c sa prawidlowe
występuje u bakterii
Plazmid TI
jest odpowiedzialny za wirulencję Agrobacterium
zawiera geny syntezy roślinnych regulatorów wzrostu
odpowiedzi a,b,c sa prawidlowe
występuje u bakterii
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
technika embryo-rescue to
Zapylanie zalążków
zapylenie śródzalążkowe
kultury zarodków F1
łączenie gamet
technika embryo-rescue to
Zapylanie zalążków
zapylenie śródzalążkowe
kultury zarodków F1
łączenie gamet
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Największy Obsza zajmują uprawy GM z wprowadzaną cechą
odporność na szkodniki
odporność na herbicydy
odporność na antybiotyki
odporność na choroby
Największy Obsza zajmują uprawy GM z wprowadzaną cechą
odporność na szkodniki
odporność na herbicydy
odporność na antybiotyki
odporność na choroby
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Fuzja protoplastów służy do otrzymywania mieszańców
somatycznych
genetycznych
wszystie odp poprawne
Zmutowanych
Fuzja protoplastów służy do otrzymywania mieszańców
somatycznych
genetycznych
wszystie odp poprawne
Zmutowanych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
. Organizmy heterozygotyczne możemy identyfikować wykorzystując systemy markerów
SNP,SCAR,AFLP
RAPD, SSR, CAPS
SCAR, AFLP, RAPD
SSR,SNP,CAPS
. Organizmy heterozygotyczne możemy identyfikować wykorzystując systemy markerów
SNP,SCAR,AFLP
RAPD, SSR, CAPS
SCAR, AFLP, RAPD
SSR,SNP,CAPS
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Enzymhy restykcyjne
sa typem dominujacym markerów molekularnych
rozbudowujá nic DNA w czasie reakcji PCR
wszystkie odp prawidlowe
przecinajá DNA
Enzymhy restykcyjne
sa typem dominujacym markerów molekularnych
rozbudowujá nic DNA w czasie reakcji PCR
wszystkie odp prawidlowe
przecinajá DNA
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Aby marker molekularny był przydatny do selekcji musi charakteryzować się
zmiennością pod wpływem warunków uprawy
silnym sprężeniem z analizowaną cechą
wysoką zmiennością wyników otrzymanych przez różne ośrodki badawcze
wszystkie odp prawidłowe
Aby marker molekularny był przydatny do selekcji musi charakteryzować się
zmiennością pod wpływem warunków uprawy
silnym sprężeniem z analizowaną cechą
wysoką zmiennością wyników otrzymanych przez różne ośrodki badawcze
wszystkie odp prawidłowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Komórki macierzyste występują u roślin w
części wierzchołkowej liścia
w wiązce przewodzącej
merystemie
wszystkie odp dobre
Komórki macierzyste występują u roślin w
części wierzchołkowej liścia
w wiązce przewodzącej
merystemie
wszystkie odp dobre