biotechnologia gr B, fiszki

* odp.opracowane przez studentow

Fiszki, Biologia, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Komórki macierzyste występują u roślin w
w wiązce przewodzącej
merystemie
części wierzchołkowej liścia
wszystkie odp dobre
Komórki macierzyste występują u roślin w
w wiązce przewodzącej
merystemie
części wierzchołkowej liścia
wszystkie odp dobre
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Konstrukt wbudowany w odcinek T-DNA służący do transformacji zwykle zawiera
enzymy selekcyjne
zmutowany gen
sekwencje regulujące ekspresję genu
sekwencje o nowych właściwościach fizycznych i chemicznych
Konstrukt wbudowany w odcinek T-DNA służący do transformacji zwykle zawiera
enzymy selekcyjne
zmutowany gen
sekwencje regulujące ekspresję genu
sekwencje o nowych właściwościach fizycznych i chemicznych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Enzymhy restykcyjne
rozbudowujá nic DNA w czasie reakcji PCR
sa typem dominujacym markerów molekularnych
przecinajá DNA
wszystkie odp prawidlowe
Enzymhy restykcyjne
rozbudowujá nic DNA w czasie reakcji PCR
sa typem dominujacym markerów molekularnych
przecinajá DNA
wszystkie odp prawidlowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jeżeli w populacji organizmów diploidalnych zidentyfikowano 6 wariantów allelicznych wykorzystując markery typu SSR to w pojedynczym organizmie heterozygotycznym możemy zidentyfikować
3 warianty alleliczne
6 wariantów allelicznych
1 wariant alleliczny
2 warianty alleliczne
Jeżeli w populacji organizmów diploidalnych zidentyfikowano 6 wariantów allelicznych wykorzystując markery typu SSR to w pojedynczym organizmie heterozygotycznym możemy zidentyfikować
3 warianty alleliczne
6 wariantów allelicznych
1 wariant alleliczny
2 warianty alleliczne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Transformacja komórek roślinnych z użyciem agrobacterium wymaga
transformacji eksplantatu roślinnego a następnie selekcji Agrobacterium
eliminacji agrobaacterium, kokultywacji, a nast. selekcji transformantow
selekcji eksplantatow transgenicznych, a nastepnie kokultywacji
Transformacja komórek roślinnych z użyciem agrobacterium wymaga
transformacji eksplantatu roślinnego a następnie selekcji Agrobacterium
eliminacji agrobaacterium, kokultywacji, a nast. selekcji transformantow
selekcji eksplantatow transgenicznych, a nastepnie kokultywacji
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czynniki selekcyjne w procesie transformacji roślin wykorzystuje się do
zabicia komórek roślinnych które nie przyjęły trans genu
zabicia bakteri które , przekazały transgen do rośliny
zabicia komórek roślinnych ze zmodyfikowanym genomem
zabicia bakteri z trans genem
czynniki selekcyjne w procesie transformacji roślin wykorzystuje się do
zabicia komórek roślinnych które nie przyjęły trans genu
zabicia bakteri które , przekazały transgen do rośliny
zabicia komórek roślinnych ze zmodyfikowanym genomem
zabicia bakteri z trans genem
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Mieszańce oddalone powstają po wykonaniu krzyżowań pomiędzy roślinami
tego samego gat
dwóch różnych odmian
dwóch różnych gatunków
Mieszańce oddalone powstają po wykonaniu krzyżowań pomiędzy roślinami
tego samego gat
dwóch różnych odmian
dwóch różnych gatunków
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podwajanie genomu roślin haploidalnych służy do otrzymania roślin
Heterozygotycznych
mikroploidalnych
poliploidalnych
homozygotycznych
Podwajanie genomu roślin haploidalnych służy do otrzymania roślin
Heterozygotycznych
mikroploidalnych
poliploidalnych
homozygotycznych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Białka CRY wykazują właściwości tokstyczne dla owadów gdy
połączą się w kompleksy komplementarne do błonowych receptorów VirA
zostaną strawione do mniejszych jednostek
ulegają syntezie w komórkach owada
Białka CRY wykazują właściwości tokstyczne dla owadów gdy
połączą się w kompleksy komplementarne do błonowych receptorów VirA
zostaną strawione do mniejszych jednostek
ulegają syntezie w komórkach owada
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Rośliny haploidalne można otrzymać w kulturach In vitro wykorzystując proces
hormozygotyzacji
Androgenezy
diploidyzacji
Rośliny haploidalne można otrzymać w kulturach In vitro wykorzystując proces
hormozygotyzacji
Androgenezy
diploidyzacji
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Plazmid TI
występuje u bakterii
odpowiedzi a,b,c sa prawidlowe
jest odpowiedzialny za wirulencję Agrobacterium
zawiera geny syntezy roślinnych regulatorów wzrostu
Plazmid TI
występuje u bakterii
odpowiedzi a,b,c sa prawidlowe
jest odpowiedzialny za wirulencję Agrobacterium
zawiera geny syntezy roślinnych regulatorów wzrostu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Bioreaktory mogą służyć do
kiełkowania nasion
otrzymywania metabolitów wtórnych
hartowania sadzonek
Bioreaktory mogą służyć do
kiełkowania nasion
otrzymywania metabolitów wtórnych
hartowania sadzonek
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Bariery prezygotyczne to
zaburzenia w rozwoju bielma
hiperplazja komórek zalążni
zatrzymywanie wzrostu łagiewki pyłkowej
Bariery prezygotyczne to
zaburzenia w rozwoju bielma
hiperplazja komórek zalążni
zatrzymywanie wzrostu łagiewki pyłkowej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Który z podanych schematów przedstawia drogę rozwoju zwaną embriogenezą bezpośrednią
a) eksplantat – kalus-organogeneza – roślina
eksplantat –kalus –zarodek –roślina
eksplantat –zarodek-roślina
Który z podanych schematów przedstawia drogę rozwoju zwaną embriogenezą bezpośrednią
a) eksplantat – kalus-organogeneza – roślina
eksplantat –kalus –zarodek –roślina
eksplantat –zarodek-roślina
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
technika embryo-rescue to
zapylenie śródzalążkowe
Zapylanie zalążków
łączenie gamet
kultury zarodków F1
technika embryo-rescue to
zapylenie śródzalążkowe
Zapylanie zalążków
łączenie gamet
kultury zarodków F1
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Somatyczne nasiona zbudowane są ze sztucznego bielma w którym znajdują się
wszystkie odp poprawne
mikrobulwa
merystem
zarodek somatyczny
Somatyczne nasiona zbudowane są ze sztucznego bielma w którym znajdują się
wszystkie odp poprawne
mikrobulwa
merystem
zarodek somatyczny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Antrogeneza znalazła zastosowanie w hodowli
kapusta
buraka
cebuli
ogorka
Antrogeneza znalazła zastosowanie w hodowli
kapusta
buraka
cebuli
ogorka
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Fuzja protoplastów służy do otrzymywania mieszańców
Zmutowanych
genetycznych
somatycznych
wszystie odp poprawne
Fuzja protoplastów służy do otrzymywania mieszańców
Zmutowanych
genetycznych
somatycznych
wszystie odp poprawne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Największy Obsza zajmują uprawy GM z wprowadzaną cechą
odporność na choroby
odporność na szkodniki
odporność na herbicydy
odporność na antybiotyki
Największy Obsza zajmują uprawy GM z wprowadzaną cechą
odporność na choroby
odporność na szkodniki
odporność na herbicydy
odporność na antybiotyki
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do izolacji protoplastów wykorzystuje się enzymy
mezolityczne
kataliczne
celulolityczne
Do izolacji protoplastów wykorzystuje się enzymy
mezolityczne
kataliczne
celulolityczne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Aby marker molekularny był przydatny do selekcji musi charakteryzować się
zmiennością pod wpływem warunków uprawy
wysoką zmiennością wyników otrzymanych przez różne ośrodki badawcze
silnym sprężeniem z analizowaną cechą
wszystkie odp prawidłowe
Aby marker molekularny był przydatny do selekcji musi charakteryzować się
zmiennością pod wpływem warunków uprawy
wysoką zmiennością wyników otrzymanych przez różne ośrodki badawcze
silnym sprężeniem z analizowaną cechą
wszystkie odp prawidłowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prawidłowa kolejność etapów hybrydyzacji Sounthern to
transfer na blone, trawienie restrekcyjne genowego DNA, elektroforeza w zelu agarowym, hybrydyzacja
trawienie restrekcyjne genowego DNA, elektroforeza w zelu agarowym, hybrydyzacja sonda, trawienie na blone, detekcja sygnalu
trawienie restrykcyjne genomowego DNA, elektroforeza w żelu agarozowym, transfer na błonę, hybrydyzacja z sondą, detekcja sygnału
Prawidłowa kolejność etapów hybrydyzacji Sounthern to
transfer na blone, trawienie restrekcyjne genowego DNA, elektroforeza w zelu agarowym, hybrydyzacja
trawienie restrekcyjne genowego DNA, elektroforeza w zelu agarowym, hybrydyzacja sonda, trawienie na blone, detekcja sygnalu
trawienie restrykcyjne genomowego DNA, elektroforeza w żelu agarozowym, transfer na błonę, hybrydyzacja z sondą, detekcja sygnału
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
. Organizmy heterozygotyczne możemy identyfikować wykorzystując systemy markerów
SCAR, AFLP, RAPD
SSR,SNP,CAPS
SNP,SCAR,AFLP
RAPD, SSR, CAPS
. Organizmy heterozygotyczne możemy identyfikować wykorzystując systemy markerów
SCAR, AFLP, RAPD
SSR,SNP,CAPS
SNP,SCAR,AFLP
RAPD, SSR, CAPS