Alles Klar - Kapitel 13, fiszki z języka niemieckiego

Test wiedzy ze słówek języka niemieckiego z zakresu Alles Klar.

Fiszki, Język niemiecki, Liceum, Technikum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wszędzie komunikować się międzysobą
überall miteinander kommunizieren
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
mniemam, że
Ich nehme an, dass
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
nie ulega wątpliwości, że
es besteht kein Zweifel, dass
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czuć sympatię do kogoś
fUr jdn Zuneigung empfinden
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
udzielać usług wolontariackich w Afryce
Freiwiligendienste in Afrika leisten
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
duże konzcerny zyskują na globalizacji
die großen Konzerne profitieren von der Globalisierung
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
opiekować się chorymi i umierającymi
Kranke und Sterbende betreuen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wspólnota
die Gemeinschaft
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
demonstrować przeciwko wrogości wobec emigrantów
gegen die AuslAnderfeindlichkeit demonstrieren
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wynagrodzenie
der Lohn
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
straszny, okropny, obłąkany
wahnsinnig
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
przenosić
verlagern
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
gmina
die Gemeinde
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
przepaść między bogatymi i biednymi staje się momentalnie głębsza
die Kluft zwischen den Reichen und den Armen wird momentan tiefer
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
ten temat wywołuje bezustannie silne dyskusje
das Thema ruft immer wieder heftige Diskussionen hervor
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
ubolewać
beklagen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
obawy prodcentów
Befürchtungen der Hersteller
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
zaangażowanie mlodzieży
Engagement der Jugend
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
społeczny, użyteczności publicznej
gemeinnUtzig