Fiszki

Ideologie

Test w formie fiszek Test zawiera pytania dotyczące ideologii światowych. Doskonały do przygotowania przed Maturą.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 5228 razy
Były premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (1997-2007) i były przywódca Partii Pracy (w latach 1994-2007). Podaj imię i nazwisko
Tony Blair
Teoretyk komunizmu, twórca i pierwszy przywódca komunistycznych Chin, autor "Czerwonej książeczki". Podaj imię i nazwisko
Mao Tse-tung
Według komunizmu ustrój państwa powinien się opierać na zasadzie ...
dyktatury proletariatu
Ideologia propagująca kult ziemi i szcunek dla przyrody
agraryzm
Jest to symbol ...
anarchizmu
Za prekursora islamizmu uchodzi
Ruhollah Chomeini
Al-Afghani
Tariq Ramadan
Al-Afghani
Prawo regulujące wszystkie aspekty życia społecznego i prywatnego wyznawców islamu
szariat
Z jaką ideologią związana jest ta postać?
nacjonalizm
Ideolodzy nowej lewicy
Herbert Marcuse
Ivan Illich
Pierre-Joseph Proudhon
Ryszard Bugaj
Joseph Fischer
Herbert Marcuse
Joseph Fischer
Które z założeń nie pasują do nauki społecznej Kościoła?
silny interwencjonizm państwa w gospodarkę
opowiada się z gospodarką rynkową
solidaryzm społeczny
naród jako najwyższa wartość
personalistyczna wizja ludzkiej osoby
silny interwencjonizm państwa w gospodarkę
naród jako najwyższa wartość

Powiązane tematy

#maturazwosu #ideologie #polityka

Inne tryby