Czasowniki nieregularne 4, fiszki z języka niemieckiego

Należy wpisywać czasowniki w następującej formie
Infinitiv - Prateritum - Patizip II

znaki niemieckie:
ä ë ö ß

Fiszki, Język niemiecki, Liceum, Technikum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
stawać się, zostać (kimś)
werden - wurde - geworden
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
znajdować; sądzić, uważać za
finden - fand - gefunden
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
lubić
mögen - mochte - gemocht
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
móc; umieć; potrafić
können - konnte - gekonnt
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
śpiewać
singen - sang - gesungen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
zapominać
vergessen - vergaß - vergessen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
zostawać (gdzieś)
bleiben - blieb - geblieben
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
iść, chodzić
gehen - ging - gegangen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
myć; prać
waschen - wusch - gewaschen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
pić
trinken - trank - getrunken
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
nazywać; wymieniać
nennen - nannte - genannt
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
przynosić
bringen - brachte - gebracht
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
stać
stehen - stand - gestanden
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
rzucać
werfen - warf - geworfen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
zaczynać (się)
beginnen - begann - begonnen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czytać
lesen - las - gelesen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
zostawiać; kazać; zlecać; pozwalać
lassen - ließ - gelassen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
musieć
müssen - musste - gemusst
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
jeździć
fahren - fuhr - gefahren
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
spotykać; trafiać
treffen - traf - getroffen