Czasowniki nieregularne 4, fiszki z języka niemieckiego

Należy wpisywać czasowniki w następującej formie
Infinitiv - Prateritum - Patizip II

znaki niemieckie:
ä ë ö ß

Fiszki, Język niemiecki, Liceum, Technikum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
gubić; tracić, przegrywać
verlieren - verlor - verloren
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
ładować
laden - lud - geladen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
musieć
müssen - musste - gemusst
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
pić
trinken - trank - getrunken
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
zostawiać; kazać; zlecać; pozwalać
lassen - ließ - gelassen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
spać
schlafen - schlief - geschlafen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wiedzieć
wissen - wusste - gewusst
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
chwytać, łapać
fangen - fing - gefangen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
smażyć; piec
braten - briet - gebraten
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
siedzieć
sitzen - saß - gesessen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wołać
rufen - rief - gerufen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
jeździć
fahren - fuhr - gefahren
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
patrzeć
sehen - sah - gesehen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
biegać
laufen - lief - gelaufen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
ciągnąć; przemieszczać się
ziehen - zog - gezogen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
myć; prać
waschen - wusch - gewaschen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
stać
stehen - stand - gestanden
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
latać
fliegen - flog - geflogen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
mieć
haben - hatte - gehabt
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
piec
backen - buk - gebacken