Test wiedzy ogólnej do POLICJI, fiszki z kompetencji zawodowych

Test przygotowujący, TWO do policji.

Fiszki, Zawodowe, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wybory Prezydenta RP zarządza…
Marszałek Senatu
Premier
Wiceprezydent
Marszałek Sejmu
Wybory Prezydenta RP zarządza…
Marszałek Senatu
Premier
Wiceprezydent
Marszałek Sejmu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Regulamin Sejmu uchwalany jest przez…
Parlament
Rade
Sejm
Senat
Regulamin Sejmu uchwalany jest przez…
Parlament
Rade
Sejm
Senat
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Za wykroczenia sędzia odpowiada…
Prawa o ustroju sądów powszechnych za wykroczenia sędzia odpowiada wyłącznie przed Prezesem Sądu Najwyższego
Prawa o ustroju sądów powszechnych za wykroczenia sędzia odpowiada wyłącznie dyscyplinarnie
Prawa o ustroju sądów powszechnych za wykroczenia sędzia odpowiada wyłącznie przed Sądem Najwyższym
Prawa o ustroju sądów powszechnych za wykroczenia sędzia odpowiada wyłącznie przed Trybunałem Stanu
Za wykroczenia sędzia odpowiada…
Prawa o ustroju sądów powszechnych za wykroczenia sędzia odpowiada wyłącznie przed Prezesem Sądu Najwyższego
Prawa o ustroju sądów powszechnych za wykroczenia sędzia odpowiada wyłącznie dyscyplinarnie
Prawa o ustroju sądów powszechnych za wykroczenia sędzia odpowiada wyłącznie przed Sądem Najwyższym
Prawa o ustroju sądów powszechnych za wykroczenia sędzia odpowiada wyłącznie przed Trybunałem Stanu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać…
Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać przewodniczący komisji oraz wyborcy
Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz osoby do tego uprawnione
Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać przewodniczący komisji oraz osoby do tego uprawnione
Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy
Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać…
Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać przewodniczący komisji oraz wyborcy
Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz osoby do tego uprawnione
Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać przewodniczący komisji oraz osoby do tego uprawnione
Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
Marszałek Sejmu
Premier
Marszałek Senatu
Prezydent
Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
Marszałek Sejmu
Premier
Marszałek Senatu
Prezydent
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Sejm i Senat obradują na…
Sejm i Senat obradują na obradach
Sejm i Senat obradują na komisjach
Sejm i Senat obradują na posiedzeniach
Sejm i Senat obradują na wyborach
Sejm i Senat obradują na…
Sejm i Senat obradują na obradach
Sejm i Senat obradują na komisjach
Sejm i Senat obradują na posiedzeniach
Sejm i Senat obradują na wyborach
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ustalenie budżetu województwa należy do wyłącznej właściwości…
Zarządu Województwa
Urzedu Marszałkowskiego
Urzędu Województwa
Sejmiku Województwa
Ustalenie budżetu województwa należy do wyłącznej właściwości…
Zarządu Województwa
Urzedu Marszałkowskiego
Urzędu Województwa
Sejmiku Województwa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Źródłem prawa wewnętrznie obowiązującym jest…
Ustawy i zarządzenia Rady Ministrów
Rozporządzenia i zarządzenia Rady Ministrów
Przepisy i zarządzenia Rady Ministrów
Uchwały i zarządzenia Rady Ministrów
Źródłem prawa wewnętrznie obowiązującym jest…
Ustawy i zarządzenia Rady Ministrów
Rozporządzenia i zarządzenia Rady Ministrów
Przepisy i zarządzenia Rady Ministrów
Uchwały i zarządzenia Rady Ministrów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa…
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat ławnika wybranego dodatkowo wygasa z upływem kadencji ogółu ławników.
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa trwa sześć lat kalendarzowych następujących po roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat ławnika wybranego dodatkowo wygasa z upływem kadencji ogółu ławników.
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa pięć lat kalendarzowych następujących po roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat ławnika wybranego dodatkowo wygasa z upływem kadencji ogółu ławników.
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa trzy lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat ławnika wybranego dodatkowo wygasa z upływem kadencji ogółu ławników.
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa…
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat ławnika wybranego dodatkowo wygasa z upływem kadencji ogółu ławników.
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa trwa sześć lat kalendarzowych następujących po roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat ławnika wybranego dodatkowo wygasa z upływem kadencji ogółu ławników.
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa pięć lat kalendarzowych następujących po roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat ławnika wybranego dodatkowo wygasa z upływem kadencji ogółu ławników.
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa trzy lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat ławnika wybranego dodatkowo wygasa z upływem kadencji ogółu ławników.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Krajowa Rada Sądownictwa składa się z…
1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 2) dwunastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Naczelnego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, 3) czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów (23 członków)
1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Komisji do Spraw Sędziów, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 2) piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, 3) czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów (25 członków)
1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 2) dwudziestu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, 3) pięciu członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów (23 członków)
1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 2) piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, 3) czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów (25 członków)
Krajowa Rada Sądownictwa składa się z…
1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 2) dwunastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Naczelnego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, 3) czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów (23 członków)
1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Komisji do Spraw Sędziów, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 2) piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, 3) czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów (25 członków)
1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 2) dwudziestu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, 3) pięciu członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów (23 członków)
1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 2) piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, 3) czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów (25 członków)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie do…
Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Dyscyplinarnego protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie
Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Trybunały Konstytucyjnego protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie
Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Trybunału Stanu protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie
Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie
Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie do…
Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Dyscyplinarnego protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie
Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Trybunały Konstytucyjnego protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie
Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Trybunału Stanu protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie
Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Poseł należeć może tylko do…
Do dwóch komisji stałych, jednego koła oraz jednego klubu poselskiego
Do jednej komisji stałej, jednego koła oraz jednego klubu poselskiego
Do dwóch komisji stałych, dwóch kół oraz jednego klubu poselskiego
Do jednej komisji stałej, jednego koła oraz dwóch klubów poselskiego
Poseł należeć może tylko do…
Do dwóch komisji stałych, jednego koła oraz jednego klubu poselskiego
Do jednej komisji stałej, jednego koła oraz jednego klubu poselskiego
Do dwóch komisji stałych, dwóch kół oraz jednego klubu poselskiego
Do jednej komisji stałej, jednego koła oraz dwóch klubów poselskiego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Na stanowisko wojewody może być powołana osoba:
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada wykształcenie średnie lub policealne; 3) posiada 5-letni staż pracy w zakresie prac administracyjnych; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny; 3) posiada 3-letni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada wykształcenie średnie; 3) posiada 5-letni staż pracy w zakresie kierowania zespoł ami ludzkimi; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada wykształcenie wyższe licencjackie; 3) posiada 3-letni staż pracy w zakresie prac administracyjnych; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią
Na stanowisko wojewody może być powołana osoba:
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada wykształcenie średnie lub policealne; 3) posiada 5-letni staż pracy w zakresie prac administracyjnych; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny; 3) posiada 3-letni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada wykształcenie średnie; 3) posiada 5-letni staż pracy w zakresie kierowania zespoł ami ludzkimi; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada wykształcenie wyższe licencjackie; 3) posiada 3-letni staż pracy w zakresie prac administracyjnych; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Sądy i Trybunały w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują władzę…
Sądowniczą
Samorządową
Wykonawczą
Ustawodawczą
Sądy i Trybunały w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują władzę…
Sądowniczą
Samorządową
Wykonawczą
Ustawodawczą
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Radę Gabinetową tworzy…
Prezes Rady Ministrów oraz Rada Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej
Marszałek Sejmu oraz Sejm pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej
Rada Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej
Marszałek Sejmu i Senatu pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej
Radę Gabinetową tworzy…
Prezes Rady Ministrów oraz Rada Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej
Marszałek Sejmu oraz Sejm pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej
Rada Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej
Marszałek Sejmu i Senatu pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym<br /&rt;stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, ponoszą między innymi…
Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, 3) Prezes Narodowego Banku Polskiego, 4) Prezes Najwyższej Izby Kontroli, 5) członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 6) osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, 7) Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych. 2. W zakresie określonym w art. 107 Konstytucji odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą również służby mundurowe
Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, 3) Prezes Narodowego Banku Polskiego, 4) Prezes Najwyższej Izby Kontroli, 5) członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 6) osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, 7) Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych. 2. W zakresie określonym w art. 107 Konstytucji odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie i senatorowie
Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: 1)Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, 3) Komendant Główny Policji, 4) Prezes Najwyższej Izby Kontroli, 5) członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 6) osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, 7) Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych. 2. W zakresie określonym w art. 107 Konstytucji odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie i senatorowie
Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, 3) Komendat Stołeczny Policji, 4) Prezes Najwyższej Izby Sądownictwa, 5) członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 6) osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, 7) Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych. 2. W zakresie określonym w art. 107 Konstytucji odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie i senatorowie
Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym<br /&rt;stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, ponoszą między innymi…
Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, 3) Prezes Narodowego Banku Polskiego, 4) Prezes Najwyższej Izby Kontroli, 5) członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 6) osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, 7) Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych. 2. W zakresie określonym w art. 107 Konstytucji odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą również służby mundurowe
Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, 3) Prezes Narodowego Banku Polskiego, 4) Prezes Najwyższej Izby Kontroli, 5) członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 6) osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, 7) Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych. 2. W zakresie określonym w art. 107 Konstytucji odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie i senatorowie
Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: 1)Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, 3) Komendant Główny Policji, 4) Prezes Najwyższej Izby Kontroli, 5) członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 6) osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, 7) Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych. 2. W zakresie określonym w art. 107 Konstytucji odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie i senatorowie
Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, 3) Komendat Stołeczny Policji, 4) Prezes Najwyższej Izby Sądownictwa, 5) członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 6) osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, 7) Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych. 2. W zakresie określonym w art. 107 Konstytucji odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie i senatorowie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją do…
Sejmu
Trybunału Konstytucyjnego
Trybunału Stanu
Sądu Najwyższego
Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją do…
Sejmu
Trybunału Konstytucyjnego
Trybunału Stanu
Sądu Najwyższego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Umowy międzynarodowe w Polsce ratyfikuje i wypowiada…
Rada Ministrów ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat
Prezydent Rzeczypospolitej ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat
Minister do spraw wewnętrznych ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat
Prezes Rady Ministrów ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat
Umowy międzynarodowe w Polsce ratyfikuje i wypowiada…
Rada Ministrów ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat
Prezydent Rzeczypospolitej ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat
Minister do spraw wewnętrznych ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat
Prezes Rady Ministrów ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez...<br /&rt;
Sejm, bezwzględną liczbą wszystkich oddancyh głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Sejm, bezwzględną większością liczby głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Sejm, bezwzględną liczbą wszystkich oddancyh głosów w obecności wszystkich posłów
Sejm, bezwzględną większością liczby głosów w obecności wszystkich posłów
Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez...<br /&rt;
Sejm, bezwzględną liczbą wszystkich oddancyh głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Sejm, bezwzględną większością liczby głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Sejm, bezwzględną liczbą wszystkich oddancyh głosów w obecności wszystkich posłów
Sejm, bezwzględną większością liczby głosów w obecności wszystkich posłów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
O zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją rozstrzyga…
Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Stanu
Sejm, Senat
Zgromadzenie Ludowe
O zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją rozstrzyga…
Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Stanu
Sejm, Senat
Zgromadzenie Ludowe