Test wiedzy ogólnej do POLICJI, fiszki z kompetencji zawodowych

Test przygotowujący, TWO do policji.

Fiszki, Zawodowe, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ławnikiem może być…
Ławnikiem w sądzie powszechnym może zostać osoba: mająca co najmniej 30, a nie więcej niż 70 lat; posiadająca co najmniej wykształcenie zawodowe; odznaczająca się nieskazitelnym charakterem; zamieszkała lub zatrudniona w miejscu kandydowania co najmniej od roku; której stan zdrowia pozwala na pełnienie funkcji ławnika
Ławnikiem w sądzie powszechnym może zostać osoba: mająca co najmniej 21, a nie więcej niż 70 lat; posiadająca co najmniej średnie wykształcenie; odznaczająca się nieskazitelnym charakterem; zamieszkała lub zatrudniona w miejscu kandydowania co najmniej od roku; której stan zdrowia pozwala na pełnienie funkcji ławnika
Ławnikiem w sądzie powszechnym może zostać osoba: mająca co najmniej 30, a nie więcej niż 70 lat; posiadająca co najmniej średnie wykształcenie; odznaczająca się nieskazitelnym charakterem; zamieszkała lub zatrudniona w miejscu kandydowania co najmniej od roku; której stan zdrowia pozwala na pełnienie funkcji ławnika
Ławnikiem w sądzie powszechnym może zostać osoba: mająca co najmniej 21, a nie więcej niż 70 lat; posiadająca co najmniej wykształcenie zawodowe; odznaczająca się nieskazitelnym charakterem; zamieszkała lub zatrudniona w miejscu kandydowania co najmniej od roku; której stan zdrowia pozwala na pełnienie funkcji ławnika
Ławnikiem może być…
Ławnikiem w sądzie powszechnym może zostać osoba: mająca co najmniej 30, a nie więcej niż 70 lat; posiadająca co najmniej wykształcenie zawodowe; odznaczająca się nieskazitelnym charakterem; zamieszkała lub zatrudniona w miejscu kandydowania co najmniej od roku; której stan zdrowia pozwala na pełnienie funkcji ławnika
Ławnikiem w sądzie powszechnym może zostać osoba: mająca co najmniej 21, a nie więcej niż 70 lat; posiadająca co najmniej średnie wykształcenie; odznaczająca się nieskazitelnym charakterem; zamieszkała lub zatrudniona w miejscu kandydowania co najmniej od roku; której stan zdrowia pozwala na pełnienie funkcji ławnika
Ławnikiem w sądzie powszechnym może zostać osoba: mająca co najmniej 30, a nie więcej niż 70 lat; posiadająca co najmniej średnie wykształcenie; odznaczająca się nieskazitelnym charakterem; zamieszkała lub zatrudniona w miejscu kandydowania co najmniej od roku; której stan zdrowia pozwala na pełnienie funkcji ławnika
Ławnikiem w sądzie powszechnym może zostać osoba: mająca co najmniej 21, a nie więcej niż 70 lat; posiadająca co najmniej wykształcenie zawodowe; odznaczająca się nieskazitelnym charakterem; zamieszkała lub zatrudniona w miejscu kandydowania co najmniej od roku; której stan zdrowia pozwala na pełnienie funkcji ławnika
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Odmowa złożenia ślubowania przed rozpoczęciem sprawowania mandatu oznacza…
Oznacza uzyskanie ulg z tego tytułu
Zrzeczenie się zajmowanego stanowiska
Oznacza podanie się do dymisji
Zrzeczenie się pozbawienie mandatu
Odmowa złożenia ślubowania przed rozpoczęciem sprawowania mandatu oznacza…
Oznacza uzyskanie ulg z tego tytułu
Zrzeczenie się zajmowanego stanowiska
Oznacza podanie się do dymisji
Zrzeczenie się pozbawienie mandatu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Sąd wyjątkowy może być ustanowiony tylko na czas…
Klęski żywiołowej
Przemian ustrojowych
Rewolucji
Wojny
Sąd wyjątkowy może być ustanowiony tylko na czas…
Klęski żywiołowej
Przemian ustrojowych
Rewolucji
Wojny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Organem administracji publicznej właściwym w sprawie wznowienia postępowania jest organ, który wydał w tej sprawie decyzję w…
W drugiej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania
W drugiej instancji, w terminie 60 dnia od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania
W pierwszej instancji, w terminie 60 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania
W pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania
Organem administracji publicznej właściwym w sprawie wznowienia postępowania jest organ, który wydał w tej sprawie decyzję w…
W drugiej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania
W drugiej instancji, w terminie 60 dnia od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania
W pierwszej instancji, w terminie 60 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania
W pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być dokonywane zmiany w…
W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być zmienione: Konstytucja, kodeksy wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych
W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach wyjątkowych
W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, kodeksy wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych
W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach wyjątkowych
W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być dokonywane zmiany w…
W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być zmienione: Konstytucja, kodeksy wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych
W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach wyjątkowych
W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, kodeksy wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych
W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach wyjątkowych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Marszałek województwa jest…
Jest to przewodniczący zarządu marszałkowskiego, organu wykonawczego samorządu województwa. Stanowisko marszałka województwa utworzono 1 stycznia 1999 ustawą z 1998 w ramach reformy administracyjnej. Marszałek województwa organizuje pracę zarządu oraz urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje je na zewnątrz
Jest to przewodniczący urzędu marszałkowskiego, organu wykonawczego samorządu województwa. Stanowisko marszałka województwa utworzono 1 stycznia 1999 ustawą z 1998 w ramach reformy administracyjnej. Marszałek województwa organizuje pracę zarządu oraz urzędu wojewódzkiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje je na zewnątrz
Jest to przewodniczący zarządu województwa, organu wykonawczego samorządu województwa. Stanowisko marszałka województwa utworzono 1 stycznia 1999 ustawą z 1998 w ramach reformy administracyjnej. Marszałek województwa organizuje pracę zarządu oraz urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje je na zewnątrz
Jest to przewodniczący rady województwa, organu wykonawczego samorządu województwa. Stanowisko marszałka województwa utworzono 1 stycznia 1999 ustawą z 1998 w ramach reformy administracyjnej. Marszałek województwa organizuje pracę zarządu oraz urzędu wojewódzkiego, kieruje bieżącymi sprawami samorządu oraz reprezentuje je na zewnątrzw
Marszałek województwa jest…
Jest to przewodniczący zarządu marszałkowskiego, organu wykonawczego samorządu województwa. Stanowisko marszałka województwa utworzono 1 stycznia 1999 ustawą z 1998 w ramach reformy administracyjnej. Marszałek województwa organizuje pracę zarządu oraz urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje je na zewnątrz
Jest to przewodniczący urzędu marszałkowskiego, organu wykonawczego samorządu województwa. Stanowisko marszałka województwa utworzono 1 stycznia 1999 ustawą z 1998 w ramach reformy administracyjnej. Marszałek województwa organizuje pracę zarządu oraz urzędu wojewódzkiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje je na zewnątrz
Jest to przewodniczący zarządu województwa, organu wykonawczego samorządu województwa. Stanowisko marszałka województwa utworzono 1 stycznia 1999 ustawą z 1998 w ramach reformy administracyjnej. Marszałek województwa organizuje pracę zarządu oraz urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje je na zewnątrz
Jest to przewodniczący rady województwa, organu wykonawczego samorządu województwa. Stanowisko marszałka województwa utworzono 1 stycznia 1999 ustawą z 1998 w ramach reformy administracyjnej. Marszałek województwa organizuje pracę zarządu oraz urzędu wojewódzkiego, kieruje bieżącymi sprawami samorządu oraz reprezentuje je na zewnątrzw
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa…
Ordynacja Wyborcza
Kodeks Wyborczy
Rada Wyborcza
Klub Wyborczy
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa…
Ordynacja Wyborcza
Kodeks Wyborczy
Rada Wyborcza
Klub Wyborczy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Radę Gabinetową tworzy…
Prezes Rady Ministrów oraz Rada Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej
Marszałek Sejmu i Senatu pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej
Rada Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej
Marszałek Sejmu oraz Sejm pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej
Radę Gabinetową tworzy…
Prezes Rady Ministrów oraz Rada Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej
Marszałek Sejmu i Senatu pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej
Rada Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej
Marszałek Sejmu oraz Sejm pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, jest…
Wójt
Starosta
Burmistrz
Wojewoda
Organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, jest…
Wójt
Starosta
Burmistrz
Wojewoda
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jednym z zadań powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku jest…
Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa. Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Opiniowanie projektu budżetu powiatu - w swoim zakresie. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych ze swoim zakresem działania. Opiniowanie, zleconych przez burmistrza, innych niż wymienione, zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie gminy zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa. Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Opiniowanie projektu budżetu powiatu - w swoim zakresie. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych ze swoim zakresem działania. Opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione, zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa. Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Opiniowanie projektu budżetu powiatu - w swoim zakresie. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych ze swoim zakresem działania. Opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione, zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie gminy. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa. Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Opiniowanie projektu budżetu powiatu - w swoim zakresie. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych ze swoim zakresem działania. Opiniowanie, zleconych przez starostę innych niż wymienione, zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Jednym z zadań powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku jest…
Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa. Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Opiniowanie projektu budżetu powiatu - w swoim zakresie. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych ze swoim zakresem działania. Opiniowanie, zleconych przez burmistrza, innych niż wymienione, zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie gminy zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa. Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Opiniowanie projektu budżetu powiatu - w swoim zakresie. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych ze swoim zakresem działania. Opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione, zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa. Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Opiniowanie projektu budżetu powiatu - w swoim zakresie. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych ze swoim zakresem działania. Opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione, zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie gminy. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa. Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Opiniowanie projektu budżetu powiatu - w swoim zakresie. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych ze swoim zakresem działania. Opiniowanie, zleconych przez starostę innych niż wymienione, zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Sprawy mianowania, przenoszenia, zwalniania ze stanowisk w Policji następują w formie…
Mianowanie policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenie oraz zwalnianie z tych stanowisk następuje w formie wypowiedzenia administracyjnego wydawanej przez właściwych przełożonych
Mianowanie policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenie oraz zwalnianie z tych stanowisk następuje w formie decyzji komendy policji wydawanej przez właściwych przełożonych
Mianowanie policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenie oraz zwalnianie z tych stanowisk następuje w formie wypowiedzenia komendy policji wydawanej przez właściwych przełożonych
Mianowanie policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenie oraz zwalnianie z tych stanowisk następuje w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwych przełożonych
Sprawy mianowania, przenoszenia, zwalniania ze stanowisk w Policji następują w formie…
Mianowanie policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenie oraz zwalnianie z tych stanowisk następuje w formie wypowiedzenia administracyjnego wydawanej przez właściwych przełożonych
Mianowanie policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenie oraz zwalnianie z tych stanowisk następuje w formie decyzji komendy policji wydawanej przez właściwych przełożonych
Mianowanie policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenie oraz zwalnianie z tych stanowisk następuje w formie wypowiedzenia komendy policji wydawanej przez właściwych przełożonych
Mianowanie policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenie oraz zwalnianie z tych stanowisk następuje w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwych przełożonych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje…
Marszałek Senatu
Marszałek Sejmu
Premier
Prezydent
Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje…
Marszałek Senatu
Marszałek Sejmu
Premier
Prezydent
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych, może zostać wprowadzona w czasie…
Stanu Wyjątkowego
Stanu Podwyższonego Ryzyka
Stanu Klęski Żywiołowej
Stanu Nadzwyczajnego
Kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych, może zostać wprowadzona w czasie…
Stanu Wyjątkowego
Stanu Podwyższonego Ryzyka
Stanu Klęski Żywiołowej
Stanu Nadzwyczajnego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Organami gminy są…
Rada gminy, (burmistrz, prezydent miasta)
Rada gminy, wójt (burmistrz, starosta)
Rada gminy, Starosta (burmistrz, prezydent miasta)
Rada gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Organami gminy są…
Rada gminy, (burmistrz, prezydent miasta)
Rada gminy, wójt (burmistrz, starosta)
Rada gminy, Starosta (burmistrz, prezydent miasta)
Rada gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W postępowaniu administracyjnym załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej postępowania wyjaśniającego, powinno nastąpić nie później niż, w ciągu…
Jednego miesiąca
Czternastu dni
Dwudziestu jeden dni
Dwóch miesięcy
W postępowaniu administracyjnym załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej postępowania wyjaśniającego, powinno nastąpić nie później niż, w ciągu…
Jednego miesiąca
Czternastu dni
Dwudziestu jeden dni
Dwóch miesięcy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości..
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkowo sprawami zastrzeżonymi dla sądów dyscyplinarnych
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości tylko i wyłącznie w sprawach prawa karnego oraz prawa cywilnego
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości tylko i wyłacznie w sprawach prawa administracyjnego oraz wyjątkowo cywilnego
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości..
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkowo sprawami zastrzeżonymi dla sądów dyscyplinarnych
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości tylko i wyłącznie w sprawach prawa karnego oraz prawa cywilnego
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości tylko i wyłacznie w sprawach prawa administracyjnego oraz wyjątkowo cywilnego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wojewodę powołuje i odwołuje…
Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewniętrzynych
Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewniętrzynych
Urząd Wojewódzki na wniosek ministra właściwego do spraw wewniętrzynych
Zarząd Wojewódzki na wniosek ministra właściwego do spraw wewniętrzynych
Wojewodę powołuje i odwołuje…
Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewniętrzynych
Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewniętrzynych
Urząd Wojewódzki na wniosek ministra właściwego do spraw wewniętrzynych
Zarząd Wojewódzki na wniosek ministra właściwego do spraw wewniętrzynych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dominik B. po podjętym pościgu ujął nieznanego mu z nazwiska sprawcę kradzieży z włamaniem do swojego samochodu. W związku z tym powinien…
Ma prawo do wymierzenia sprawiedliwości (kary) Dominikowi B.
Doprowadzić do jednostki Policji w celu ustalenia jej tożsamości
Powiadomić policję (organy ścigania), przekazać go niezwłocznie
Powiadomić policję (organy ścigania) oraz doprowadzić do jednostki Policji
Dominik B. po podjętym pościgu ujął nieznanego mu z nazwiska sprawcę kradzieży z włamaniem do swojego samochodu. W związku z tym powinien…
Ma prawo do wymierzenia sprawiedliwości (kary) Dominikowi B.
Doprowadzić do jednostki Policji w celu ustalenia jej tożsamości
Powiadomić policję (organy ścigania), przekazać go niezwłocznie
Powiadomić policję (organy ścigania) oraz doprowadzić do jednostki Policji
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres…
okres przygotowawczy
trzech lat
dwóch lat
czterach lat
Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres…
okres przygotowawczy
trzech lat
dwóch lat
czterach lat
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wojewoda nie jest organem administracji…
Rządowej
Samorządowej
Urzędowej
Publicznej
Wojewoda nie jest organem administracji…
Rządowej
Samorządowej
Urzędowej
Publicznej