Test wiedzy ogólnej do POLICJI, fiszki z kompetencji zawodowych

Test przygotowujący, TWO do policji.

Fiszki, Zawodowe, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być wybrany obywatel polski…
Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 500 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.
Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 500 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.
Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.
Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.
Na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być wybrany obywatel polski…
Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 500 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.
Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 500 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.
Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.
Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zatrzymany powinien być przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania…
Zgodnie z art. 248 kpk osoba zatrzymana przed upływem 48 godzin od momentu zatrzymania winna być przekazana do dyspozycji sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub zwolniona.
Zgodnie z art. 248 kpk osoba zatrzymana w ciągu 24 godzin maksymalnie do 48 godzin od momentu zatrzymania winna być przekazana do dyspozycji sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub zwolniona.
Zgodnie z art. 248 kpk osoba zatrzymana przed upływem 24 godzin od momentu zatrzymania winna być przekazana do dyspozycji sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub zwolniona.
Zgodnie z art. 248 kpk osoba zatrzymana w ciągu 48 godzin od momentu zatrzymania w wyjątkowych wypadkach czas może zostać wydłużony do 24 godzin winna być przekazana do dyspozycji sądu, z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub zwolniona.
Zatrzymany powinien być przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania…
Zgodnie z art. 248 kpk osoba zatrzymana przed upływem 48 godzin od momentu zatrzymania winna być przekazana do dyspozycji sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub zwolniona.
Zgodnie z art. 248 kpk osoba zatrzymana w ciągu 24 godzin maksymalnie do 48 godzin od momentu zatrzymania winna być przekazana do dyspozycji sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub zwolniona.
Zgodnie z art. 248 kpk osoba zatrzymana przed upływem 24 godzin od momentu zatrzymania winna być przekazana do dyspozycji sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub zwolniona.
Zgodnie z art. 248 kpk osoba zatrzymana w ciągu 48 godzin od momentu zatrzymania w wyjątkowych wypadkach czas może zostać wydłużony do 24 godzin winna być przekazana do dyspozycji sądu, z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub zwolniona.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Policjant zatrzymał samochód osobowy do kontroli. W takiej sytuacji kierujący tym pojazdem jest obowiązany…
1)zatrzymać pojazd, 2)wyłączyć silnik pojazdu, włączyć światła awaryjne, wysiąść z pojazdu, 3)na polecenie kontrolującego, okazać dokumenty
1)zatrzymać pojazd, 2)trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący, 3)na polecenie kontrolującego, wyłączyć silnik pojazdu, włączyć światła awaryjne
1)zatrzymać pojazd, 2)trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący, wyłączyć silnik, 3)na polecenie kontrolującego, włączyć światła awaryjne
1)zatrzymać pojazd, 2)wyłączyć silnik pojazdu, trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, 3)na polecenie kontrolującego włączyć światła awaryjne oraz okazać dokumenty
Policjant zatrzymał samochód osobowy do kontroli. W takiej sytuacji kierujący tym pojazdem jest obowiązany…
1)zatrzymać pojazd, 2)wyłączyć silnik pojazdu, włączyć światła awaryjne, wysiąść z pojazdu, 3)na polecenie kontrolującego, okazać dokumenty
1)zatrzymać pojazd, 2)trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący, 3)na polecenie kontrolującego, wyłączyć silnik pojazdu, włączyć światła awaryjne
1)zatrzymać pojazd, 2)trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący, wyłączyć silnik, 3)na polecenie kontrolującego, włączyć światła awaryjne
1)zatrzymać pojazd, 2)wyłączyć silnik pojazdu, trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, 3)na polecenie kontrolującego włączyć światła awaryjne oraz okazać dokumenty
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ważność wyborów do Sejmu i Senatu RP stwierdza:
Trybunał Konstytucyjny w przypadku protestu
Sąd Najwyższy w przypadku protestu
Sąd Administracyjny w przypadku protestu
Trybunal Stanu w przypadku protestu
Ważność wyborów do Sejmu i Senatu RP stwierdza:
Trybunał Konstytucyjny w przypadku protestu
Sąd Najwyższy w przypadku protestu
Sąd Administracyjny w przypadku protestu
Trybunal Stanu w przypadku protestu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Organy administracji publicznej mogą wydawać akty normatywne w postaci…
Postanowienia i zarządzenia, uchwały (samorządy)
Rozporządzenia i zarządzenia, uchwały (samorządy)
Rozporządzenia i postanowienia, uchwały (samorządy)
Ustawy i postanowienia, uchwały (samorządy)
Organy administracji publicznej mogą wydawać akty normatywne w postaci…
Postanowienia i zarządzenia, uchwały (samorządy)
Rozporządzenia i zarządzenia, uchwały (samorządy)
Rozporządzenia i postanowienia, uchwały (samorządy)
Ustawy i postanowienia, uchwały (samorządy)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prezesa sądu rejonowego po zasięgnięciu opinii kolegium przełożonego sądu okręgowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego powołuje…
Prezesa sądu rejonowego powołuje prezes komisji do spraw sędziów spośród sędziów sądu rejonowego albo sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii zebrania sędziów danego sądu rejonowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego.
Prezesa sądu rejonowego powołuje prezes sądu najwyższego spośród sędziów sądu rejonowego albo sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii zebrania sędziów danego sądu rejonowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego.
Prezesa sądu rejonowego powołuje prezes sądu apelacyjnego spośród sędziów sądu rejonowego albo sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii zebrania sędziów danego sądu rejonowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego.
Prezesa sądu rejonowego powołuje minister sprawiedliwośći spośród sędziów sądu rejonowego albo sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii zebrania sędziów danego sądu rejonowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego.
Prezesa sądu rejonowego po zasięgnięciu opinii kolegium przełożonego sądu okręgowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego powołuje…
Prezesa sądu rejonowego powołuje prezes komisji do spraw sędziów spośród sędziów sądu rejonowego albo sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii zebrania sędziów danego sądu rejonowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego.
Prezesa sądu rejonowego powołuje prezes sądu najwyższego spośród sędziów sądu rejonowego albo sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii zebrania sędziów danego sądu rejonowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego.
Prezesa sądu rejonowego powołuje prezes sądu apelacyjnego spośród sędziów sądu rejonowego albo sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii zebrania sędziów danego sądu rejonowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego.
Prezesa sądu rejonowego powołuje minister sprawiedliwośći spośród sędziów sądu rejonowego albo sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii zebrania sędziów danego sądu rejonowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przewodniczącym Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest…
Prezydent
Prezes Rady Ministrów
Premier
Minister do spraw zarządzania kryzysowego
Przewodniczącym Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest…
Prezydent
Prezes Rady Ministrów
Premier
Minister do spraw zarządzania kryzysowego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się...
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie prokuratora. Zarówno rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, jak również odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji, następuje w drodze decyzji
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub prokuratora. Zarówno rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, jak również odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji, następuje w drodze decyzji
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Zarówno rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, jak również odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji, następuje w drodze decyzji
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie prokuratora lub z urzędu. Zarówno rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, jak również odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji, następuje w drodze decyzji
Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się...
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie prokuratora. Zarówno rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, jak również odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji, następuje w drodze decyzji
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub prokuratora. Zarówno rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, jak również odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji, następuje w drodze decyzji
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Zarówno rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, jak również odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji, następuje w drodze decyzji
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie prokuratora lub z urzędu. Zarówno rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, jak również odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji, następuje w drodze decyzji
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości..
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości tylko i wyłącznie w sprawach prawa karnego oraz prawa cywilnego
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkowo sprawami zastrzeżonymi dla sądów dyscyplinarnych
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości tylko i wyłacznie w sprawach prawa administracyjnego oraz wyjątkowo cywilnego
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości..
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości tylko i wyłącznie w sprawach prawa karnego oraz prawa cywilnego
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkowo sprawami zastrzeżonymi dla sądów dyscyplinarnych
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości tylko i wyłacznie w sprawach prawa administracyjnego oraz wyjątkowo cywilnego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Sądami powszechnymi są sądy…
Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne
Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy grodzkie oraz sądy dyscyplinarne
Sądami powszechnymi są sądy administracujne, sądy grodzkie oraz sądy dyscyplinarne.
Sądami powszechnymi są sądy administracujne, sądy okręgowe oraz sądy dyscyplinarne.
Sądami powszechnymi są sądy…
Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne
Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy grodzkie oraz sądy dyscyplinarne
Sądami powszechnymi są sądy administracujne, sądy grodzkie oraz sądy dyscyplinarne.
Sądami powszechnymi są sądy administracujne, sądy okręgowe oraz sądy dyscyplinarne.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu…
21 dni
14 dni
28 dni
30 dni
Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu…
21 dni
14 dni
28 dni
30 dni
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały…
Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały, penitencjarny, karny, pracy i ubezpieczeń społecznych
Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały, cywilny, karny, pracy, penitencjarny
Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały, cywilny, karny, pracy i ubezpieczeń społecznych
Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały, cywilny, karny, penitencjarny, pracy i ubezpieczeń społecznych
Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały…
Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały, penitencjarny, karny, pracy i ubezpieczeń społecznych
Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały, cywilny, karny, pracy, penitencjarny
Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały, cywilny, karny, pracy i ubezpieczeń społecznych
Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały, cywilny, karny, penitencjarny, pracy i ubezpieczeń społecznych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Na stanowisko wojewody może być powołana osoba:
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada wykształcenie wyższe licencjackie; 3) posiada 3-letni staż pracy w zakresie prac administracyjnych; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada wykształcenie średnie lub policealne; 3) posiada 5-letni staż pracy w zakresie prac administracyjnych; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada wykształcenie średnie; 3) posiada 5-letni staż pracy w zakresie kierowania zespoł ami ludzkimi; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny; 3) posiada 3-letni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią
Na stanowisko wojewody może być powołana osoba:
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada wykształcenie wyższe licencjackie; 3) posiada 3-letni staż pracy w zakresie prac administracyjnych; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada wykształcenie średnie lub policealne; 3) posiada 5-letni staż pracy w zakresie prac administracyjnych; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada wykształcenie średnie; 3) posiada 5-letni staż pracy w zakresie kierowania zespoł ami ludzkimi; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny; 3) posiada 3-letni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Organami stanowiącymi i kontrolnymi województwa są…
Samorządy Województwa
Sejmiki Województwa
Rady Województwa
Zarządy Województwa
Organami stanowiącymi i kontrolnymi województwa są…
Samorządy Województwa
Sejmiki Województwa
Rady Województwa
Zarządy Województwa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Konstytucja RP wprowadza generalną zasadę…
Zasada dobra wspólnego. Demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej. Zasada państwa jednolitego. Zasada zwierzchności narodu. Na pierwszym miejscu w części politycznej Konstytucji wymieniona została zasada dobra ogółu, wprowadzający tę zasadę, deklaruje, że „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym osób posiadające obywatelstwo polskie”
Zasada dobra ogółu. Demokratyczne państwo prawno-polityczne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej oraz sądowej. Zasada państwa jednolitego. Zasada zwierzchności narodu. Na pierwszym miejscu w części normatywnej Konstytucji wymieniona została zasada dobra wspólnego, wprowadzający tę zasadę, deklaruje, że „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”
Zasada dobra wspólnego. Demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej. Zasada państwa politycznego. Zasada zwierzchności narodu. Na pierwszym miejscu w części normatywnej Konstytucji wymieniona została zasada dobra wszystkich osób posiadających obywatelstwo polskie, wprowadzający tę zasadę, deklaruje, że „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”
Zasada dobra wspólnego. Demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej. Zasada państwa jednolitego. Zasada zwierzchności narodu. Na pierwszym miejscu w części normatywnej Konstytucji wymieniona została zasada dobra wspólnego, wprowadzający tę zasadę, deklaruje, że „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”
Konstytucja RP wprowadza generalną zasadę…
Zasada dobra wspólnego. Demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej. Zasada państwa jednolitego. Zasada zwierzchności narodu. Na pierwszym miejscu w części politycznej Konstytucji wymieniona została zasada dobra ogółu, wprowadzający tę zasadę, deklaruje, że „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym osób posiadające obywatelstwo polskie”
Zasada dobra ogółu. Demokratyczne państwo prawno-polityczne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej oraz sądowej. Zasada państwa jednolitego. Zasada zwierzchności narodu. Na pierwszym miejscu w części normatywnej Konstytucji wymieniona została zasada dobra wspólnego, wprowadzający tę zasadę, deklaruje, że „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”
Zasada dobra wspólnego. Demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej. Zasada państwa politycznego. Zasada zwierzchności narodu. Na pierwszym miejscu w części normatywnej Konstytucji wymieniona została zasada dobra wszystkich osób posiadających obywatelstwo polskie, wprowadzający tę zasadę, deklaruje, że „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”
Zasada dobra wspólnego. Demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej. Zasada państwa jednolitego. Zasada zwierzchności narodu. Na pierwszym miejscu w części normatywnej Konstytucji wymieniona została zasada dobra wspólnego, wprowadzający tę zasadę, deklaruje, że „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Koła poselskie tworzy co najmniej…
10 posłów
5 posłów
15 posłów
3 posłów
Koła poselskie tworzy co najmniej…
10 posłów
5 posłów
15 posłów
3 posłów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kandydata na Marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej…
Co najmniej 115 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę
Co najmniej 69 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę
Co najmniej 15 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę
Co najmniej 3/5 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę
Kandydata na Marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej…
Co najmniej 115 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę
Co najmniej 69 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę
Co najmniej 15 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę
Co najmniej 3/5 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Policja jest formacją przeznaczoną do…
Przeznaczona do ochrony mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, nie ma obowiązku zapewnienienia ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych
Przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, nie ma obowiązku zapewnienienia ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych
Przeznaczona do ochrony mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony mienia i pomocy w sytuacjach kryzysowych
Przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia
Policja jest formacją przeznaczoną do…
Przeznaczona do ochrony mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, nie ma obowiązku zapewnienienia ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych
Przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, nie ma obowiązku zapewnienienia ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych
Przeznaczona do ochrony mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony mienia i pomocy w sytuacjach kryzysowych
Przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Organem administracji samorządowej w gminie jest…
Samorząd gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Rada gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Rada gminy, Starosta (burmistrz, prezydent miasta)
Rada Samorządu, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Organem administracji samorządowej w gminie jest…
Samorząd gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Rada gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Rada gminy, Starosta (burmistrz, prezydent miasta)
Rada Samorządu, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Sejm wyraża wotum nieufności w stosunku do Rady Ministrów na wniosek zgłoszony przez…
Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę
Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 115 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm,Marszałek Sejmu przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę
Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 115 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę
Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Marszałek Sejmu przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięge
Sejm wyraża wotum nieufności w stosunku do Rady Ministrów na wniosek zgłoszony przez…
Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę
Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 115 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm,Marszałek Sejmu przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę
Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 115 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę
Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Marszałek Sejmu przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięge