Test do Policji - test kompetencji zawodowych, fiszki z kompetencji zawodowych

Fiszki, Zawodowe, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ważność wyborów do Sejmu i Senatu RP stwierdza:
Senatu
Sejmu
Sejmik wojewódzki
Sąd Najwyższy
Ważność wyborów do Sejmu i Senatu RP stwierdza:
Senatu
Sejmu
Sejmik wojewódzki
Sąd Najwyższy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Sąd wyjątkowy może być ustanowiony tylko na czas:
stan spoczynku
zadymy
wojny
stan podwyszonego ryzyka
Sąd wyjątkowy może być ustanowiony tylko na czas:
stan spoczynku
zadymy
wojny
stan podwyszonego ryzyka
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
310. Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest:
rada
minister
powiat
Wójt, burmistrz, prezydent
310. Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest:
rada
minister
powiat
Wójt, burmistrz, prezydent
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Najwyższa Izba Kontroli podlega:
Sejmowi
Prokurator
Sędzą
Senttowi
Najwyższa Izba Kontroli podlega:
Sejmowi
Prokurator
Sędzą
Senttowi
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Sejm RP składa się:
463 posłów
462 posłów
461 posłów
460 posłów
Sejm RP składa się:
463 posłów
462 posłów
461 posłów
460 posłów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
Prezydent
Rada Ministrów i Prezydent
Rada
Trybunałem Stanu
Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
Prezydent
Rada Ministrów i Prezydent
Rada
Trybunałem Stanu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Projekt strategii bezpieczeństwa narodowego opracowuje:
Rada
Rada Radnych
Rada Powiatu
Rada Ministrów
Projekt strategii bezpieczeństwa narodowego opracowuje:
Rada
Rada Radnych
Rada Powiatu
Rada Ministrów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Akty prawa miejscowego stanowione są między innymi przez organy samorządu terytorialnego, tj:
Akty prawa miejscowego ustanawiają organy samorządu
Akty prawa miejscowego ustanawiają organy samorządu terytorialnego (rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw) oraz terenowe organy administracji rządowej (wojewodowie, organa administracji nie zespolonej). Obowiązują na danym terytorium, stanowione są w sprawach: 1. wymagających uregulowania w statucie 2. porządkowych 3. szczególnego trybu zarządzania mieniem samorządu terytorialnego 4. zasad i trybu korzystania z samorządowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Akty prawa miejscowego ustanawiają organy samorządu terytorialnego (rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw) oraz terenowe organy administracji rządowej (wojewodowie, organa administracji nie zespolonej). Obowiązują na danym terytorium, stanowione są w sprawach.
Akty prawa miejscowego ustanawiają organy samorządu terytorialnego (rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw) oraz terenowe organy administracji rządowej (wojewodowie, organa administracji nie zespolonej). Obowiązują na danym terytorium, stanowione są w sprawach: 1. wymagających uregulowania w statucie 2. porządkowych.
Akty prawa miejscowego stanowione są między innymi przez organy samorządu terytorialnego, tj:
Akty prawa miejscowego ustanawiają organy samorządu
Akty prawa miejscowego ustanawiają organy samorządu terytorialnego (rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw) oraz terenowe organy administracji rządowej (wojewodowie, organa administracji nie zespolonej). Obowiązują na danym terytorium, stanowione są w sprawach: 1. wymagających uregulowania w statucie 2. porządkowych 3. szczególnego trybu zarządzania mieniem samorządu terytorialnego 4. zasad i trybu korzystania z samorządowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Akty prawa miejscowego ustanawiają organy samorządu terytorialnego (rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw) oraz terenowe organy administracji rządowej (wojewodowie, organa administracji nie zespolonej). Obowiązują na danym terytorium, stanowione są w sprawach.
Akty prawa miejscowego ustanawiają organy samorządu terytorialnego (rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw) oraz terenowe organy administracji rządowej (wojewodowie, organa administracji nie zespolonej). Obowiązują na danym terytorium, stanowione są w sprawach: 1. wymagających uregulowania w statucie 2. porządkowych.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Źródłem prawa wewnętrznie obowiązującym jest:
Ustawa
Uchwała i zarządzenia
zarządzenia
Uchwała
Źródłem prawa wewnętrznie obowiązującym jest:
Ustawa
Uchwała i zarządzenia
zarządzenia
Uchwała
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje:
posłom (grupie liczącej 15 posłów), senatowi, prezydentowi i Radzie Ministrów, a także grupie co najmniej 100 tys. obywateli posiadających czynne prawo wyborcze
posłom (grupie liczącej 15 posłów), senatowi, prezydentowi i Radzie Ministrów, a także grupie co najmniej 100 tys. obywateli posiadających czynne prawo
posłom (grupie liczącej 15 posłów), senatowi, prezydentowi i Radzie Ministrów, a także grupie co najmniej 100 tys.
posłom (grupie liczącej 15 posłów), senatowi, prezydentowi i Radzie Ministrów, a także grupie co najmniej 100 tys. obywateli posiadających czynne prawo wyborcze do sejmu
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje:
posłom (grupie liczącej 15 posłów), senatowi, prezydentowi i Radzie Ministrów, a także grupie co najmniej 100 tys. obywateli posiadających czynne prawo wyborcze
posłom (grupie liczącej 15 posłów), senatowi, prezydentowi i Radzie Ministrów, a także grupie co najmniej 100 tys. obywateli posiadających czynne prawo
posłom (grupie liczącej 15 posłów), senatowi, prezydentowi i Radzie Ministrów, a także grupie co najmniej 100 tys.
posłom (grupie liczącej 15 posłów), senatowi, prezydentowi i Radzie Ministrów, a także grupie co najmniej 100 tys. obywateli posiadających czynne prawo wyborcze do sejmu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu nieadekwatność posiadanych sił i środków nazywamy sytuacją:
Sytuacją kryzysową Sytuacja kryzysowa - sytuacja będąca następstwem zagrożenia i wpł ywająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi lub środowiska w stopniu wywołującym ograniczenia w działalności właściwych organów administracji publicznej, ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków, lecz nie uzasadniająca wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.” (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.). (por. art. 228: W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykł e środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny
Sytuacją kryzysową Sytuacja kryzysowa - sytuacja będąca następstwem zagrożenia i wpł ywająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi lub środowiska w stopniu wywołującym ograniczenia w działalności właściwych organów administracji publicznej, ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków, lecz nie uzasadniająca wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.” (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.). (por. art. 228: W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykł e środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej).
Sytuacją kryzysową Sytuacja kryzysowa - sytuacja będąca następstwem zagrożenia i wpł ywająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi lub środowiska w stopniu wywołującym ograniczenia w działalności właściwych organów administracji publicznej, ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków, lecz nie uzasadniająca wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.”
W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykł e środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej).
Sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu nieadekwatność posiadanych sił i środków nazywamy sytuacją:
Sytuacją kryzysową Sytuacja kryzysowa - sytuacja będąca następstwem zagrożenia i wpł ywająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi lub środowiska w stopniu wywołującym ograniczenia w działalności właściwych organów administracji publicznej, ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków, lecz nie uzasadniająca wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.” (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.). (por. art. 228: W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykł e środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny
Sytuacją kryzysową Sytuacja kryzysowa - sytuacja będąca następstwem zagrożenia i wpł ywająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi lub środowiska w stopniu wywołującym ograniczenia w działalności właściwych organów administracji publicznej, ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków, lecz nie uzasadniająca wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.” (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.). (por. art. 228: W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykł e środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej).
Sytuacją kryzysową Sytuacja kryzysowa - sytuacja będąca następstwem zagrożenia i wpł ywająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi lub środowiska w stopniu wywołującym ograniczenia w działalności właściwych organów administracji publicznej, ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków, lecz nie uzasadniająca wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.”
W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykł e środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej).
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza stan wyjątkowy na wniosek:
Rady ministrów Rada Ministrów kieruje, w takiej sytuacji, wniosek do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Określa w nim przyczyny, obszar i niezbędny czas trwania stanu wyjątkowego, a także ewentualne ograniczenia praw i wolności czł owieka i obywatela. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony na czas nie dłuższy niż 29 dni.
Rady ministrów Rada Ministrów kieruje, w takiej sytuacji, wniosek do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Określa w nim przyczyny, obszar i niezbędny czas trwania stanu wyjątkowego, a także ewentualne ograniczenia praw i wolności czł owieka i obywatela. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony na czas nie dłuższy niż 90 dni.
Rady ministrów Rada Ministrów kieruje, w takiej sytuacji, wniosek do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Określa w nim przyczyny, obszar i niezbędny czas trwania stanu wyjątkowego, a także ewentualne ograniczenia praw i wolności czł owieka i obywatela. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony na czas nie dłuższy niż 15 dni.
Rady ministrów Rada Ministrów kieruje, w takiej sytuacji, wniosek do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Określa w nim przyczyny, obszar i niezbędny czas trwania stanu wyjątkowego, a także ewentualne ograniczenia praw i wolności czł owieka i obywatela. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony na czas nie dłuższy niż 30 dni.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza stan wyjątkowy na wniosek:
Rady ministrów Rada Ministrów kieruje, w takiej sytuacji, wniosek do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Określa w nim przyczyny, obszar i niezbędny czas trwania stanu wyjątkowego, a także ewentualne ograniczenia praw i wolności czł owieka i obywatela. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony na czas nie dłuższy niż 29 dni.
Rady ministrów Rada Ministrów kieruje, w takiej sytuacji, wniosek do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Określa w nim przyczyny, obszar i niezbędny czas trwania stanu wyjątkowego, a także ewentualne ograniczenia praw i wolności czł owieka i obywatela. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony na czas nie dłuższy niż 90 dni.
Rady ministrów Rada Ministrów kieruje, w takiej sytuacji, wniosek do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Określa w nim przyczyny, obszar i niezbędny czas trwania stanu wyjątkowego, a także ewentualne ograniczenia praw i wolności czł owieka i obywatela. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony na czas nie dłuższy niż 15 dni.
Rady ministrów Rada Ministrów kieruje, w takiej sytuacji, wniosek do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Określa w nim przyczyny, obszar i niezbędny czas trwania stanu wyjątkowego, a także ewentualne ograniczenia praw i wolności czł owieka i obywatela. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony na czas nie dłuższy niż 30 dni.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa:
przeprowadzający wybory
paragraf
ustawa
notatka
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa:
przeprowadzający wybory
paragraf
ustawa
notatka
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest:
powiaty
gminy
wojewoda
rada
Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest:
powiaty
gminy
wojewoda
rada
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kandydata na Marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej:
co najmniej 12 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę
co najmniej 15 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę
co najmniej 14 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę
Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę
Kandydata na Marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej:
co najmniej 12 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę
co najmniej 15 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę
co najmniej 14 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę
Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi:
15 sędziów wybieranych na 9 letnia kadencję
17sędziów wybieranych na 9 letnia kadencję
16sędziów wybieranych na 9 letnia kadencję
14 sędziów wybieranych na 9 letnia kadencję
W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi:
15 sędziów wybieranych na 9 letnia kadencję
17sędziów wybieranych na 9 letnia kadencję
16sędziów wybieranych na 9 letnia kadencję
14 sędziów wybieranych na 9 letnia kadencję
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Bronią białą, w rozumieniu art. 4 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r., nie jest:
Bronią białą jest: · broń obuchowa, np. maczuga, morgensztern · broń obuchowo-sieczna np. topór · broń tnąca–broń sieczna, np. miecz · broń kł ująca, np. wł ócznia · broń tnąco-kł ująca, np. halabarda W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. Nr 52, poz. 525 z 2004 r. ze zmianami) bronią jest: 1. broń palna, w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa, 2. broń pneumatyczna, 3. miotacze gazu obezwładniającego, 4. narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu: a. broń biała w postaci • ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni, • kastetów i nunczaków, • pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, • pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy, b. broń cięciwowa w postaci kusz, c. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (popularnie - paralizatory).
Bronią białą jest: · broń obuchowa, np. maczuga, morgensztern · broń obuchowo-sieczna np. topór · broń tnąca–broń sieczna, np. miecz · broń kł ująca, np. wł ócznia · broń tnąco-kł ująca, np. halabarda W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. Nr 52, poz. 525 z 2004 r. ze zmianami) bronią jest: 1. broń palna, w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa, 2. broń pneumatyczna,
Bronią białą jest: · broń obuchowa, np. maczuga, morgensztern · broń obuchowo-sieczna np. topór.
paralizatory.
Bronią białą, w rozumieniu art. 4 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r., nie jest:
Bronią białą jest: · broń obuchowa, np. maczuga, morgensztern · broń obuchowo-sieczna np. topór · broń tnąca–broń sieczna, np. miecz · broń kł ująca, np. wł ócznia · broń tnąco-kł ująca, np. halabarda W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. Nr 52, poz. 525 z 2004 r. ze zmianami) bronią jest: 1. broń palna, w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa, 2. broń pneumatyczna, 3. miotacze gazu obezwładniającego, 4. narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu: a. broń biała w postaci • ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni, • kastetów i nunczaków, • pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, • pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy, b. broń cięciwowa w postaci kusz, c. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (popularnie - paralizatory).
Bronią białą jest: · broń obuchowa, np. maczuga, morgensztern · broń obuchowo-sieczna np. topór · broń tnąca–broń sieczna, np. miecz · broń kł ująca, np. wł ócznia · broń tnąco-kł ująca, np. halabarda W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. Nr 52, poz. 525 z 2004 r. ze zmianami) bronią jest: 1. broń palna, w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa, 2. broń pneumatyczna,
Bronią białą jest: · broń obuchowa, np. maczuga, morgensztern · broń obuchowo-sieczna np. topór.
paralizatory.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze
współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez:
Rada
Sejm
Prezydent
MinistrówRada i Prezydent
Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze
współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez:
Rada
Sejm
Prezydent
MinistrówRada i Prezydent
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Klub poselski tworzy co najmniej:
Klub tworzy co najmniej 15 posłów, koło co najmniej 3 posł ów. Poseł może należeć tylko do jednego klubu lub koła poselskiego. Kluby lub koła poselskie mogą na zasadzie wzajemnych porozumień ustanawiać wspólną
Klub tworzy co najmniej 15 posłów, koło co najmniej 3 posł ów. Poseł może należeć tylko do jednego klubu lub koła poselskiego. Kluby lub koła poselskie mogą na zasadzie wzajemnych porozumień ustanawiać wspólną reprezentację w Konwencie Seniorów
Klub tworzy co najmniej 15 posłów, koło co najmniej 3 posł ów. Poseł może należeć tylko do jednego klubu lub koła poselskiego. Kluby lub koła poselskie mogą na zasadzie wzajemnych porozumień ustanawiać wspólną reprezentację w Konwencie Seniorów. Skł ady osobowe oraz regulaminy wewnętrzne podawane są prze wł adze klubów poselskich i kół do wiadomości Marszałka Sejmu
Klub tworzy co najmniej 15 posłów, koło co najmniej 3 posł ów. Poseł może należeć tylko do jednego klubu lub koła poselskiego. Kluby lub koła poselskie mogą na zasadzie wzajemnych porozumień ustanawiać wspólną reprezentację w Konwencie Seniorów. Skł ady osobowe oraz regulaminy wewnętrzne podawane są prze wł adze klubów poselskich i kół do wiadomości
Klub poselski tworzy co najmniej:
Klub tworzy co najmniej 15 posłów, koło co najmniej 3 posł ów. Poseł może należeć tylko do jednego klubu lub koła poselskiego. Kluby lub koła poselskie mogą na zasadzie wzajemnych porozumień ustanawiać wspólną
Klub tworzy co najmniej 15 posłów, koło co najmniej 3 posł ów. Poseł może należeć tylko do jednego klubu lub koła poselskiego. Kluby lub koła poselskie mogą na zasadzie wzajemnych porozumień ustanawiać wspólną reprezentację w Konwencie Seniorów
Klub tworzy co najmniej 15 posłów, koło co najmniej 3 posł ów. Poseł może należeć tylko do jednego klubu lub koła poselskiego. Kluby lub koła poselskie mogą na zasadzie wzajemnych porozumień ustanawiać wspólną reprezentację w Konwencie Seniorów. Skł ady osobowe oraz regulaminy wewnętrzne podawane są prze wł adze klubów poselskich i kół do wiadomości Marszałka Sejmu
Klub tworzy co najmniej 15 posłów, koło co najmniej 3 posł ów. Poseł może należeć tylko do jednego klubu lub koła poselskiego. Kluby lub koła poselskie mogą na zasadzie wzajemnych porozumień ustanawiać wspólną reprezentację w Konwencie Seniorów. Skł ady osobowe oraz regulaminy wewnętrzne podawane są prze wł adze klubów poselskich i kół do wiadomości
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy porządkowe na terenie gminy wydaje wójt, w formie:
zarzadzania państwa
zarządzenia
zarządzenia marketinu
marketinu
W przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy porządkowe na terenie gminy wydaje wójt, w formie:
zarzadzania państwa
zarządzenia
zarządzenia marketinu
marketinu