Test do Policji - Bezpieczeństwo publiczne, fiszki z kompetencji zawodowych

Bezpieczeństwo Publiczne

Fiszki, Zawodowe, Liceum, Technikum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Osobę zatrzymaną,którą ma widocznie obrażenia ciała,należny niezwłocznie:
udzielić pierwszej pomocy
udzielić pomocy,wezwać Pogotowie Rartunkowe
wezwać Pogotowie Ratunkowe
zatrzymać
Osobę zatrzymaną,którą ma widocznie obrażenia ciała,należny niezwłocznie:
udzielić pierwszej pomocy
udzielić pomocy,wezwać Pogotowie Rartunkowe
wezwać Pogotowie Ratunkowe
zatrzymać
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Listy gończy w postępowaniu przygotowawczym wydaje:
minister sprawiedliwośći
prezydent miasta
prokurartor
sąd
Listy gończy w postępowaniu przygotowawczym wydaje:
minister sprawiedliwośći
prezydent miasta
prokurartor
sąd
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym może zastosować:
sąd na wniosek prokuratora
sąd na wniosek prokuratora,kierując się potrzzapewnia prawidłowego biegu postepowaniaebą .
zapewnia prawidłowego biegu postepowania
prawidłowego biegu postepowania
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym może zastosować:
sąd na wniosek prokuratora
sąd na wniosek prokuratora,kierując się potrzzapewnia prawidłowego biegu postepowaniaebą .
zapewnia prawidłowego biegu postepowania
prawidłowego biegu postepowania
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Postępowania przygotowawczego prowadzi:
Postepowanie przygotowawczego prowadzi prokurator
Postepowanie przygotowawczego prowadzi prokurator,a w zakresie przewidzialnym w ustawie
Policja
Postepowanie przygotowawczego prowadzi prokurator,a w zakresie przewidzialnym w ustawie-Policja
Postępowania przygotowawczego prowadzi:
Postepowanie przygotowawczego prowadzi prokurator
Postepowanie przygotowawczego prowadzi prokurator,a w zakresie przewidzialnym w ustawie
Policja
Postepowanie przygotowawczego prowadzi prokurator,a w zakresie przewidzialnym w ustawie-Policja
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Policjant, który pierwszy przybył na miejsce zdarzenia, gdzie ujawniono niebezpieczny przedmiot, zobowiązany jest między innymi do:
Zabezpieczenia tego przedmiotu i przyległego miejsca przed ewentualnym niebezpieczeństwem lub narażeniem ze strony osób trzecich
Zabrania przedmiotu z miejsca zdarzenia
Zabrania przedmiotu na najbliższy komisariat
Policjant, który pierwszy przybył na miejsce zdarzenia, gdzie ujawniono niebezpieczny przedmiot, zobowiązany jest między innymi do:
Zabezpieczenia tego przedmiotu i przyległego miejsca przed ewentualnym niebezpieczeństwem lub narażeniem ze strony osób trzecich
Zabrania przedmiotu z miejsca zdarzenia
Zabrania przedmiotu na najbliższy komisariat
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oskarżycielem publicznym w procesie karnym przed wszystkim sadami jest:
sąd
wszytskie opowiedzi są poprawne
Prokurator
minister
Oskarżycielem publicznym w procesie karnym przed wszystkim sadami jest:
sąd
wszytskie opowiedzi są poprawne
Prokurator
minister
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania odkażonego do momentu wydania pierwszego wyroku w sprawie nie może przekroczyć:
5 lat
2 lata
3 lata
4 lata
Łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania odkażonego do momentu wydania pierwszego wyroku w sprawie nie może przekroczyć:
5 lat
2 lata
3 lata
4 lata
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charterze ponadgminnym m.i.n w zakresie:
)edukacji publicznej
Ust.O sam.Powiatowym wykonuje określone ustawami zadania publiczne o chatarze podadgminnym zakresie:1)edukacji publicznej,2)promocji i ochrony zdrowia,3)pomocy społecznej,4)polityki prorodzninnej,
polityki prorodzninnej
pomocy społeczne
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charterze ponadgminnym m.i.n w zakresie:
)edukacji publicznej
Ust.O sam.Powiatowym wykonuje określone ustawami zadania publiczne o chatarze podadgminnym zakresie:1)edukacji publicznej,2)promocji i ochrony zdrowia,3)pomocy społecznej,4)polityki prorodzninnej,
polityki prorodzninnej
pomocy społeczne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ujęcie przez obywatela sprawcy przestępstwa,polega na
ujęcie go,
puścić go wolno
wymierzenie mu kary
Obywatel przyłapał sprawcę kradziezy samochodu na gorącym uczynku,ujoł go,a nastepnie przytrzymał do czasu przybycia policji
Ujęcie przez obywatela sprawcy przestępstwa,polega na
ujęcie go,
puścić go wolno
wymierzenie mu kary
Obywatel przyłapał sprawcę kradziezy samochodu na gorącym uczynku,ujoł go,a nastepnie przytrzymał do czasu przybycia policji
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przedłużenie stanu klęski żywiołowej może nastąpić Art. 232:
Konstytucji W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowe
Konstytucji W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.
Konstytucji W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa.
Konstytucji W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej
Przedłużenie stanu klęski żywiołowej może nastąpić Art. 232:
Konstytucji W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowe
Konstytucji W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.
Konstytucji W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa.
Konstytucji W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W czasie meczu piłki nożnej Policja podejmuje działania interwencyjne w razie:
zachowania się któregoś z uczestników meczu pił ki nożnej
zachowania się któregoś z uczestników meczu pił ki nożnej
Nieprawidłowego (agresywnego)zachowania się któregoś z uczestników meczu pił ki nożnej
achowania się któregoś z uczestników
W czasie meczu piłki nożnej Policja podejmuje działania interwencyjne w razie:
zachowania się któregoś z uczestników meczu pił ki nożnej
zachowania się któregoś z uczestników meczu pił ki nożnej
Nieprawidłowego (agresywnego)zachowania się któregoś z uczestników meczu pił ki nożnej
achowania się któregoś z uczestników
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czy wiadomość o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego podaje się do
publicznej wiadomości?
Trudo powiedzieć
Nie
wszytskie opowiedzi są poprawne
Tak
Czy wiadomość o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego podaje się do
publicznej wiadomości?
Trudo powiedzieć
Nie
wszytskie opowiedzi są poprawne
Tak
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Celem postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję jest między innymi:
Celem postępowania przygoowaczego jest:-ustalenie czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestepstwo,-wykrycie w w razie potrzeby ujęcie sprawcy -zebranie danych (tożsamość jego wiek stosunki rodzinne i majtkowe,wykształcenie,zawód i zródła dochodu oraz dane o jego niekralnośći)-wyjaśnienie okoliczności sprawy,w tym ustalenie osób poszkodowanych rozmiarów szkody,
wyjaśnienie okoliczności sprawy,w tym ustalenie osób poszkodowanych rozmiarów szkody,-zebranie,zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie i dowodów dla sadu
poszkodowanych rozmiarów szkody,-zebranie,zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie i dowodów dla sadu.W postępowaniu przygodowawczym nalezy dążyć także do wyjaśnienia okolcznośći ,które sprzyłały popełnieniu czynu.
Celem postępowania przygoowaczego jest:-ustalenie czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestepstwo,-wykrycie w w razie potrzeby ujęcie sprawcy -zebranie danych (tożsamość jego wiek stosunki rodzinne i majtkowe,wykształcenie,zawód i zródła dochodu oraz dane o jego niekralnośći)-wyjaśnienie okoliczności sprawy,w tym ustalenie osób poszkodowanych rozmiarów szkody,-zebranie,zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie i dowodów dla sadu.W postępowaniu przygodowawczym nalezy dążyć także do wyjaśnienia okolcznośći ,które sprzyłały popełnieniu czynu.
Celem postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję jest między innymi:
Celem postępowania przygoowaczego jest:-ustalenie czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestepstwo,-wykrycie w w razie potrzeby ujęcie sprawcy -zebranie danych (tożsamość jego wiek stosunki rodzinne i majtkowe,wykształcenie,zawód i zródła dochodu oraz dane o jego niekralnośći)-wyjaśnienie okoliczności sprawy,w tym ustalenie osób poszkodowanych rozmiarów szkody,
wyjaśnienie okoliczności sprawy,w tym ustalenie osób poszkodowanych rozmiarów szkody,-zebranie,zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie i dowodów dla sadu
poszkodowanych rozmiarów szkody,-zebranie,zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie i dowodów dla sadu.W postępowaniu przygodowawczym nalezy dążyć także do wyjaśnienia okolcznośći ,które sprzyłały popełnieniu czynu.
Celem postępowania przygoowaczego jest:-ustalenie czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestepstwo,-wykrycie w w razie potrzeby ujęcie sprawcy -zebranie danych (tożsamość jego wiek stosunki rodzinne i majtkowe,wykształcenie,zawód i zródła dochodu oraz dane o jego niekralnośći)-wyjaśnienie okoliczności sprawy,w tym ustalenie osób poszkodowanych rozmiarów szkody,-zebranie,zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie i dowodów dla sadu.W postępowaniu przygodowawczym nalezy dążyć także do wyjaśnienia okolcznośći ,które sprzyłały popełnieniu czynu.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Stopnie alarmowe z własnej inicjatywy, na wniosek właściwego ministra,
kierownika urzędu centralnego lub wojewody, może wprowadzić na całym
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo jego części, w drodze zarządzenia:
Prezes Rady
Policja
Prezes Rady Ministrów
Prezydent miasta
Stopnie alarmowe z własnej inicjatywy, na wniosek właściwego ministra,
kierownika urzędu centralnego lub wojewody, może wprowadzić na całym
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo jego części, w drodze zarządzenia:
Prezes Rady
Policja
Prezes Rady Ministrów
Prezydent miasta
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrona Ojczyzny jest obowiązkiem:
Art. 85 Konstytucji 1. Obowiązkiem obywatela polskiego
jest obrona Ojczyzny.
Art. 85 Konstytucji 1. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.
Art. 85 Konstytucji
Obrona Ojczyzny jest obowiązkiem:
Art. 85 Konstytucji 1. Obowiązkiem obywatela polskiego
jest obrona Ojczyzny.
Art. 85 Konstytucji 1. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.
Art. 85 Konstytucji
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przedłużyć stan wyjątkowy można na nie dłużej niż Art. 230:
60 dni
30 dni
40 dni
90 dni
Przedłużyć stan wyjątkowy można na nie dłużej niż Art. 230:
60 dni
30 dni
40 dni
90 dni
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kolumną pieszych osób dorosłych może się poruszać:
poboczem
lewą stroną jezdni
prawą stoną jezdni
chodnikiem
Kolumną pieszych osób dorosłych może się poruszać:
poboczem
lewą stroną jezdni
prawą stoną jezdni
chodnikiem
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W sytacji szczegołnych zagrożeneń,gdy zwykle środki konstytucyjne są niewystarczające,może zostać wprowadzony Art.228:
Konsytucji1.W sytacjach szczegłowych zagrożeń,jesli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające,mozna zostać wprowadzony odpowiedni stan nazwyczajny:stan wyjątkowy lub stan klęski żywołowiej.
Konsytucji1.W sytacjach szczegłowych zagrożeń,jesli zwykłe środk
konstytucyjne są niewystarczające,mozna zostać wprowadzony odpowiedni
stan nazwyczajny:stan wyjątkowy lub stan klęski żywołowiej
W sytacji szczegołnych zagrożeneń,gdy zwykle środki konstytucyjne są niewystarczające,może zostać wprowadzony Art.228:
Konsytucji1.W sytacjach szczegłowych zagrożeń,jesli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające,mozna zostać wprowadzony odpowiedni stan nazwyczajny:stan wyjątkowy lub stan klęski żywołowiej.
Konsytucji1.W sytacjach szczegłowych zagrożeń,jesli zwykłe środk
konstytucyjne są niewystarczające,mozna zostać wprowadzony odpowiedni
stan nazwyczajny:stan wyjątkowy lub stan klęski żywołowiej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Pracownik służby porządkowej usunął z imprezy masowej osobę niszczącą ławki. Jego działanie należy ocenić jako:
Pra wi dło we . Podstawa prawna: Ust o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 17 2) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy
Pra wi dło we . Podstawa prawna: Ust o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 17 2) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują
Pra wi dło we . Podstawa prawna: Ust o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 17 2) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej
Pra wi dło we . Podstawa prawna: Ust o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 17 2) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej
Pracownik służby porządkowej usunął z imprezy masowej osobę niszczącą ławki. Jego działanie należy ocenić jako:
Pra wi dło we . Podstawa prawna: Ust o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 17 2) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy
Pra wi dło we . Podstawa prawna: Ust o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 17 2) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują
Pra wi dło we . Podstawa prawna: Ust o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 17 2) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej
Pra wi dło we . Podstawa prawna: Ust o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 17 2) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych Policja realizuje zadania z zakresu:
Zarządzania Kryzysowego
Zarządzania uczestników imprezy
Zarządzania Policji
Zarządzania
W warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych Policja realizuje zadania z zakresu:
Zarządzania Kryzysowego
Zarządzania uczestników imprezy
Zarządzania Policji
Zarządzania