Test do Policji - Bezpieczeństwo publiczne, fiszki z kompetencji zawodowych

Bezpieczeństwo Publiczne

Fiszki, Zawodowe, Liceum, Technikum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zdarzenie powodujące sytuację kryzysową to między innymi:
zwyczajne w następstwie niekontrolowanej, codziennej działalności społeczno -gospodarczej - nadzwyczajne w wyniku awarii, katastrofy i klęski żywiołowej Do zagrożeń zaliczyć należy: - globalną zmianę klimatu - efekt cieplarniany - zmniejszanie gruboś ci stratosferycznej warstwy ozonowej, - zmniejszanie róż norodnoś ci biologicznej ekosystemów, - wylesienie i pustynnienie terenów, - degradacja wód oceanicznych i morskich, - niekontrolowany rozwój techniki wojskowej, - niezrównoważ ony rozwój gospodarczy
Sytuacje kryzysowe powstają w przypadku: - zakł ócenia porzą dku publicznego (manifestacje, blokady dróg, przejść granicznych, urzę dów itp.) - działań terrorystycznych, - zagrożenia bezpieczeństwa obywateli lub konstytucyjnego ustroju państwa. - zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, czyli zagrożenia wojną (szczególna sytuacja kryzysowa). Sytuacje kryzysowe mogą spowodować zagrożenia: - zwyczajne w następstwie niekontrolowanej, codziennej działalności społeczno -gospodarczej - nadzwyczajne w wyniku awarii, katastrofy
Sytuacje kryzysowe powstają w przypadku: - zakł ócenia porzą dku publicznego (manifestacje, blokady dróg, przejść granicznych, urzę dów itp.) - działań terrorystycznych, - zagrożenia bezpieczeństwa obywateli lub konstytucyjnego ustroju państwa. - zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, czyli zagrożenia wojną (szczególna sytuacja kryzysowa). Sytuacje kryzysowe mogą spowodować zagrożenia: - zwyczajne w następstwie niekontrolowanej, codziennej działalności społeczno -gospodarczej - nadzwyczajne w wyniku awarii, katastrofy i klęski żywiołowej
Sytuacje kryzysowe powstają w przypadku: - zakł ócenia porzą dku publicznego (manifestacje, blokady dróg, przejść granicznych, urzę dów itp.) - działań terrorystycznych, - zagrożenia bezpieczeństwa obywateli lub konstytucyjnego ustroju państwa. - zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, czyli zagrożenia wojną (szczególna sytuacja kryzysowa). Sytuacje kryzysowe mogą spowodować zagrożenia: - zwyczajne w następstwie niekontrolowanej, codziennej działalności społeczno -gospodarczej - nadzwyczajne w wyniku awarii, katastrofy i klęski żywiołowej Do zagrożeń zaliczyć należy: - globalną zmianę klimatu - efekt cieplarniany - zmniejszanie gruboś ci stratosferycznej warstwy ozonowej, - zmniejszanie róż norodnoś ci biologicznej ekosystemów, - wylesienie i pustynnienie terenów, - degradacja wód oceanicznych i morskich, - niekontrolowany rozwój techniki wojskowej, - niezrównoważ ony rozwój gospodarczy
Zdarzenie powodujące sytuację kryzysową to między innymi:
zwyczajne w następstwie niekontrolowanej, codziennej działalności społeczno -gospodarczej - nadzwyczajne w wyniku awarii, katastrofy i klęski żywiołowej Do zagrożeń zaliczyć należy: - globalną zmianę klimatu - efekt cieplarniany - zmniejszanie gruboś ci stratosferycznej warstwy ozonowej, - zmniejszanie róż norodnoś ci biologicznej ekosystemów, - wylesienie i pustynnienie terenów, - degradacja wód oceanicznych i morskich, - niekontrolowany rozwój techniki wojskowej, - niezrównoważ ony rozwój gospodarczy
Sytuacje kryzysowe powstają w przypadku: - zakł ócenia porzą dku publicznego (manifestacje, blokady dróg, przejść granicznych, urzę dów itp.) - działań terrorystycznych, - zagrożenia bezpieczeństwa obywateli lub konstytucyjnego ustroju państwa. - zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, czyli zagrożenia wojną (szczególna sytuacja kryzysowa). Sytuacje kryzysowe mogą spowodować zagrożenia: - zwyczajne w następstwie niekontrolowanej, codziennej działalności społeczno -gospodarczej - nadzwyczajne w wyniku awarii, katastrofy
Sytuacje kryzysowe powstają w przypadku: - zakł ócenia porzą dku publicznego (manifestacje, blokady dróg, przejść granicznych, urzę dów itp.) - działań terrorystycznych, - zagrożenia bezpieczeństwa obywateli lub konstytucyjnego ustroju państwa. - zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, czyli zagrożenia wojną (szczególna sytuacja kryzysowa). Sytuacje kryzysowe mogą spowodować zagrożenia: - zwyczajne w następstwie niekontrolowanej, codziennej działalności społeczno -gospodarczej - nadzwyczajne w wyniku awarii, katastrofy i klęski żywiołowej
Sytuacje kryzysowe powstają w przypadku: - zakł ócenia porzą dku publicznego (manifestacje, blokady dróg, przejść granicznych, urzę dów itp.) - działań terrorystycznych, - zagrożenia bezpieczeństwa obywateli lub konstytucyjnego ustroju państwa. - zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, czyli zagrożenia wojną (szczególna sytuacja kryzysowa). Sytuacje kryzysowe mogą spowodować zagrożenia: - zwyczajne w następstwie niekontrolowanej, codziennej działalności społeczno -gospodarczej - nadzwyczajne w wyniku awarii, katastrofy i klęski żywiołowej Do zagrożeń zaliczyć należy: - globalną zmianę klimatu - efekt cieplarniany - zmniejszanie gruboś ci stratosferycznej warstwy ozonowej, - zmniejszanie róż norodnoś ci biologicznej ekosystemów, - wylesienie i pustynnienie terenów, - degradacja wód oceanicznych i morskich, - niekontrolowany rozwój techniki wojskowej, - niezrównoważ ony rozwój gospodarczy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Okres tymczasowego aresztowania liczy się:
od dnia zatrzymania
wszytski opowiedzi są poprawne
zatrzymania
dnia zatrzymania
Okres tymczasowego aresztowania liczy się:
od dnia zatrzymania
wszytski opowiedzi są poprawne
zatrzymania
dnia zatrzymania
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zakres w jakim można zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie stanu klęski zywiołowej określa:
Konstytucja
Policja
Prezydent miasta
Państwo
Zakres w jakim można zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie stanu klęski zywiołowej określa:
Konstytucja
Policja
Prezydent miasta
Państwo
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ujawniłeś włamanie do swojego garażu, w którym jeszcze przebywał sprawca.
Zatrzasnąłeś drzwi, zablokowałeś je zasuwą, a następnie powiadomiłeś Policję. Postąpiłeś:
wszytkie opowiedzi sa poprawne
nie prawidłowo,prawidłowo
nie prawidłowo
prawidłowo
Ujawniłeś włamanie do swojego garażu, w którym jeszcze przebywał sprawca.
Zatrzasnąłeś drzwi, zablokowałeś je zasuwą, a następnie powiadomiłeś Policję. Postąpiłeś:
wszytkie opowiedzi sa poprawne
nie prawidłowo,prawidłowo
nie prawidłowo
prawidłowo
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ujęcie przez obywatela sprawcy przestępstwa,polega na
Obywatel przyłapał sprawcę kradziezy samochodu na gorącym uczynku,ujoł go,a nastepnie przytrzymał do czasu przybycia policji
puścić go wolno
ujęcie go,
wymierzenie mu kary
Ujęcie przez obywatela sprawcy przestępstwa,polega na
Obywatel przyłapał sprawcę kradziezy samochodu na gorącym uczynku,ujoł go,a nastepnie przytrzymał do czasu przybycia policji
puścić go wolno
ujęcie go,
wymierzenie mu kary
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Najbardziej charakterystyczną cechą dla zjawisk "nowego terroryzmu"jest:
Charaterystyczne elementy dla nowego terrozryzmu,to przede wszytskim strukttura sieciowa organizacji terrorystycznych oraz bezterytorialnośći tychże organizacji
Charaterystyczne elementy dla nowego terrozryzmu,to przede wszytskim strukttura sieciowa organizacji terrorystycznych oraz bezterytorialnośći tychże organizacji.Większą niż w klasyczym,rolę mają również media w odniesienu do kreowania opinii publicznej.Duży wpływ na rozówj nowego terroryzmu miał upadek systemu dwubiegowego i podeście państw zachodnich do demokracji,jako systemu,który nalezy wprowadzić na cały świecie,mimo iż dla wieku krajów już podstawowe założenia liberalnych demokracji są nie do zaakceptowania.
aństw zachodnich do demokracji,jako systemu,który nalezy wprowadzić na cały świecie,mimo iż dla wieku krajów już podstawowe założenia liberalnych demokracji są nie do zaakceptowania.
j.Duży wpływ na rozówj nowego terroryzmu miał upadek systemu dwubiegowego i podeście państw zachodnich do demokracji,jako systemu
Najbardziej charakterystyczną cechą dla zjawisk "nowego terroryzmu"jest:
Charaterystyczne elementy dla nowego terrozryzmu,to przede wszytskim strukttura sieciowa organizacji terrorystycznych oraz bezterytorialnośći tychże organizacji
Charaterystyczne elementy dla nowego terrozryzmu,to przede wszytskim strukttura sieciowa organizacji terrorystycznych oraz bezterytorialnośći tychże organizacji.Większą niż w klasyczym,rolę mają również media w odniesienu do kreowania opinii publicznej.Duży wpływ na rozówj nowego terroryzmu miał upadek systemu dwubiegowego i podeście państw zachodnich do demokracji,jako systemu,który nalezy wprowadzić na cały świecie,mimo iż dla wieku krajów już podstawowe założenia liberalnych demokracji są nie do zaakceptowania.
aństw zachodnich do demokracji,jako systemu,który nalezy wprowadzić na cały świecie,mimo iż dla wieku krajów już podstawowe założenia liberalnych demokracji są nie do zaakceptowania.
j.Duży wpływ na rozówj nowego terroryzmu miał upadek systemu dwubiegowego i podeście państw zachodnich do demokracji,jako systemu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego:
pojazdu uprzywilejowanego na terenie zabudowanym
zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego
zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na terenie zabudowanym
zabrania się wyprzedzania
Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego:
pojazdu uprzywilejowanego na terenie zabudowanym
zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego
zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na terenie zabudowanym
zabrania się wyprzedzania
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Stopnie alarmowe z własnej inicjatywy, na wniosek właściwego ministra,
kierownika urzędu centralnego lub wojewody, może wprowadzić na całym
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo jego części, w drodze zarządzenia:
Prezes Rady Ministrów
Prezes Rady
Prezydent miasta
Policja
Stopnie alarmowe z własnej inicjatywy, na wniosek właściwego ministra,
kierownika urzędu centralnego lub wojewody, może wprowadzić na całym
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo jego części, w drodze zarządzenia:
Prezes Rady Ministrów
Prezes Rady
Prezydent miasta
Policja
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obsługę Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach zarządzania kryzowego zapewnia:
USTAWA Z dnia 26 kwietnia 2008r o zarzadzaniu krzyzysowym
USTAWA Z dnia 26 kwietnia 2007r o zarzadzaniu krzyzysowym
USTAWA Z dnia 26 kwietnia 2009r o zarzadzaniu krzyzysowym
USTAWA Z dnia 26 kwietnia 2010r o zarzadzaniu krzyzysowym
Obsługę Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach zarządzania kryzowego zapewnia:
USTAWA Z dnia 26 kwietnia 2008r o zarzadzaniu krzyzysowym
USTAWA Z dnia 26 kwietnia 2007r o zarzadzaniu krzyzysowym
USTAWA Z dnia 26 kwietnia 2009r o zarzadzaniu krzyzysowym
USTAWA Z dnia 26 kwietnia 2010r o zarzadzaniu krzyzysowym
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Poszukiwanie listem gończym może być zarządzone:
sąd
sąd lub prokurartor
prokurator
rada ministów
Poszukiwanie listem gończym może być zarządzone:
sąd
sąd lub prokurartor
prokurator
rada ministów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W procesie karnym odmowa składania wyjaśnień przez oskarżonego:
O prawie tym nalezy go pouczyć
Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia:może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszególne pytania lub składania wyjaśnień.O prawie tym nalezy go pouczyć.
odmówić odpowiedzi na poszególne pytania lub składania wyjaśnień.
Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia:może jednak bez podania powodów
W procesie karnym odmowa składania wyjaśnień przez oskarżonego:
O prawie tym nalezy go pouczyć
Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia:może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszególne pytania lub składania wyjaśnień.O prawie tym nalezy go pouczyć.
odmówić odpowiedzi na poszególne pytania lub składania wyjaśnień.
Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia:może jednak bez podania powodów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Policja może przeszukać mieszkanie obywatela w poszukiwaniu:
w celu znazezienia i zatrzymania przedmiotów podlegająych oględzionom lub mogących stanowić dowód rzeczowy,jesli istniejąuzasadnione podstawy do przypuszenia,że przedmioty te lub dowody tam się znajdują
celu znazezienia i zatrzymania przedmiotów podlegająych oględzionom lub mogących stanowić dowód rzeczowy
mogących stanowić dowód rzeczowy
jesli istniejąuzasadnione podstawy do przypuszenia,że przedmioty te lub dowody tam się znajdują
Policja może przeszukać mieszkanie obywatela w poszukiwaniu:
w celu znazezienia i zatrzymania przedmiotów podlegająych oględzionom lub mogących stanowić dowód rzeczowy,jesli istniejąuzasadnione podstawy do przypuszenia,że przedmioty te lub dowody tam się znajdują
celu znazezienia i zatrzymania przedmiotów podlegająych oględzionom lub mogących stanowić dowód rzeczowy
mogących stanowić dowód rzeczowy
jesli istniejąuzasadnione podstawy do przypuszenia,że przedmioty te lub dowody tam się znajdują
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Stan nadzwyczajny można wprowadzić Konstytucja Art. 228. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe:
środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski
środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej
środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej
środki konstytucyjne
Stan nadzwyczajny można wprowadzić Konstytucja Art. 228. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe:
środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski
środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej
środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej
środki konstytucyjne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Postępowania przygotowawczego prowadzi:
Postepowanie przygotowawczego prowadzi prokurator,a w zakresie przewidzialnym w ustawie-Policja
Postepowanie przygotowawczego prowadzi prokurator,a w zakresie przewidzialnym w ustawie
Postepowanie przygotowawczego prowadzi prokurator
Policja
Postępowania przygotowawczego prowadzi:
Postepowanie przygotowawczego prowadzi prokurator,a w zakresie przewidzialnym w ustawie-Policja
Postepowanie przygotowawczego prowadzi prokurator,a w zakresie przewidzialnym w ustawie
Postepowanie przygotowawczego prowadzi prokurator
Policja
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone,gdy odległość od przejścia:
jest miejsza niż 100m
jest większa niż 100m
jest większa niż 300m
jest większa niż 200m
Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone,gdy odległość od przejścia:
jest miejsza niż 100m
jest większa niż 100m
jest większa niż 300m
jest większa niż 200m
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na trenie województwa jest:
Ust.Ozarz.Kryzysowym Art.14.1. Organem właściwym w sprawach
Ust.Ozarz.Kryzysowym Art.14.1. Organem właściwym w sprawach zarzadzania kryzysowego na terenie województa jest wojewoda.
zarzadzania kryzysowego na terenie województa jest wojewoda.
Ust.Ozarz.Kryzysowym Art.14.1. Organem właściwym w sprawach zarzadzania kryzysowego na terenie województa
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na trenie województwa jest:
Ust.Ozarz.Kryzysowym Art.14.1. Organem właściwym w sprawach
Ust.Ozarz.Kryzysowym Art.14.1. Organem właściwym w sprawach zarzadzania kryzysowego na terenie województa jest wojewoda.
zarzadzania kryzysowego na terenie województa jest wojewoda.
Ust.Ozarz.Kryzysowym Art.14.1. Organem właściwym w sprawach zarzadzania kryzysowego na terenie województa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Każda osoba wezwana w procesie karnym w charterze świadka ma obowiązek:
stawić się i złozyć zeznania
stawić się
złozyć zeznania
nie przyjsć
Każda osoba wezwana w procesie karnym w charterze świadka ma obowiązek:
stawić się i złozyć zeznania
stawić się
złozyć zeznania
nie przyjsć
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jeśli sejm nie może zebrać się na posiedzenie, o stanie wojny postanawia:
Prezydent RP.
Art 116 Konstytucji o stanie wojny decyduje sejm a jeśli sej nie moze sie zebrać o stanie wojny decyduje Prezydent RP.
Art 116 Konstytucji o stanie wojny decyduje sejm a jeśli sej nie moze sie zebrać o stanie wojny
Komendant Policji
Jeśli sejm nie może zebrać się na posiedzenie, o stanie wojny postanawia:
Prezydent RP.
Art 116 Konstytucji o stanie wojny decyduje sejm a jeśli sej nie moze sie zebrać o stanie wojny decyduje Prezydent RP.
Art 116 Konstytucji o stanie wojny decyduje sejm a jeśli sej nie moze sie zebrać o stanie wojny
Komendant Policji
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Najczęstsza metodą działania stosowaną przez terrorystów jest:
Najczęstrzą formą terrorystycznych ataków jest porywanie samolotów,
udzi-kidnaping
hijacking oraz porywanie
Najczęstrzą formą terrorystycznych ataków jest porywanie samolotów,czylitwz.terroryzm powietrzny-hijacking oraz porywanie ludzi-kidnaping
Najczęstsza metodą działania stosowaną przez terrorystów jest:
Najczęstrzą formą terrorystycznych ataków jest porywanie samolotów,
udzi-kidnaping
hijacking oraz porywanie
Najczęstrzą formą terrorystycznych ataków jest porywanie samolotów,czylitwz.terroryzm powietrzny-hijacking oraz porywanie ludzi-kidnaping
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Służby porządkowe organizatora zobowiązane są nie wpuszczać na imprezę masową:
Ust o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 17. 1. Służby porzą dkowe organizatora imprezy masowej są obowiązane:1) nie wpuś cić na imprezę masową: a)osób, wobec których zostało wydane orzeczenie: - zakazują ce wstę pu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art 22 ust.1 lub 2 - zobowiązują ce do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec b) osób odmawiających poddania się czynnościom określonym przez służby porządkowe
Ust o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 17. 1. Służby porzą dkowe organizatora imprezy masowej są obowiązane:1) nie wpuś cić na imprezę masową
iejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec b) osób odmawiających poddania się czynnościom określonym przez służby porządkowe
Ust o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 17. 1. Służby porzą dkowe organizatora imprezy masowej są obowiązane:1) nie wpuś cić na imprezę masową: a)osób, wobec których zostało wydane orzeczenie: - zakazują ce wstę pu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art 22 ust.1
Służby porządkowe organizatora zobowiązane są nie wpuszczać na imprezę masową:
Ust o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 17. 1. Służby porzą dkowe organizatora imprezy masowej są obowiązane:1) nie wpuś cić na imprezę masową: a)osób, wobec których zostało wydane orzeczenie: - zakazują ce wstę pu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art 22 ust.1 lub 2 - zobowiązują ce do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec b) osób odmawiających poddania się czynnościom określonym przez służby porządkowe
Ust o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 17. 1. Służby porzą dkowe organizatora imprezy masowej są obowiązane:1) nie wpuś cić na imprezę masową
iejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec b) osób odmawiających poddania się czynnościom określonym przez służby porządkowe
Ust o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 17. 1. Służby porzą dkowe organizatora imprezy masowej są obowiązane:1) nie wpuś cić na imprezę masową: a)osób, wobec których zostało wydane orzeczenie: - zakazują ce wstę pu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art 22 ust.1