Antyk, fiszki z języka polskiego

Język polski - dzieła antyku

Fiszki, Język polski, Liceum, Technikum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
V w p.n.e.
teatr: Ajschylos, Sokofles, Eurypides, filozofia: Sokrates, Demokryt
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
księgi uznane za autentyczne i natchnione
księgi kanoniczne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
przekład łaciński Biblii
Wulgata
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
księgi prorockie (profetyczne) (wyjaśniające sens dziejów i zapowiadające przyszłe wydarzenia)
Księgi Izajasza, Księga Jeremiasza, Apokalipsa św. Jana
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Pięcioksiąg
Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
I w n.e.
poezja: Wergiliusz, Horacy, Owidiusz
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
IV w p.n.e.
filozofia: Platon, Arystoteles
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
VII w. p.n.e.
poezja: Hezjod i Safona
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
diaspora
rozproszenie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
przekład Pisma Świętego na grecki
Septuaginta
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
najważniejsza idea Starego i Nowego Testamentu
przymierze ludzi ze Stwórcą
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
dzieła VIII w. p.n.e.
Iliada i Odyseja
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
VI w. p.n.e.
filozofia: Tales, Pitagoras, Heraklit
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
księgi dydaktyczne (nauki dla wiernych)
Księgi Hioba, Księha Koheleta, Listy św. Pawła
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
księgi historyczne (opowiadające o dziejach)
Księga Rodzaju, Wyjścia, Ewangelie, Dzieje Apostolskie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
polskie tłumaczenie Biblii (autor)
ks. Jakub Wujek