Fiszki

Alkohole chemia

Test w formie fiszek Kolejny prosty test z alkoholi
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 5661 razy
Co to są alkohole:
są to pochodne węglowodorów zawierające w cząsteczkach funkcyjną-OH
Jak się nazywa grupa funkcyjna alkoholi:
grupa hydroksylowa
Wzór ogólny alkoholi:
R-OH
Pentanol:
C7H15OH
C3H7OH
C5H11OH
C5H11OH
Napisz reakcje spalania całkowitego etanolu
C2H5OH+3O2->2CO2+3H2O
C6H12O6->2C2H5OH+2CO2
Podana reakcja to:
Fermentacja alkoholowa cukru
alkohol trihydroksylowy to:
oktanol
glicerol
metanol
glicerol
Który z alkoholi ma zastosowanie produkcji napojów alkoholowych:
C7H15OH
metanol
C2H5OH
pentanol
etanol
CH3OH
C2H5OH
etanol

Powiązane tematy

#alkohole

Inne tryby