Fiszki

Alles Klar - Kapitel 1 und Kapitel 2

Test w formie fiszek Test wiedzy ze słówek języka niemieckiego z zakresu Alles Klar. Podstawowe słówka z j.niemieckiego.
Ilość pytań: 47 Rozwiązywany: 5588 razy
Przetłumacz : Niemcy,niemiecki,Francja,francuski<br /&rt;<br /&rt;(proszę używać przecinków)
Deutshchland,Deutsh,Frankreich,Französisch
Partnerka do korespondencji
Die Brieffreundin
Język ojczysty,jeżyk obcy
Die Muttersprache,Die Fremdsprache
nazwisko,miejsce zamieszkania
Der Name,Der Wohnort
Szkoła językowa,narodowość
Die Spachschule,Die Nationalität
nazywać się,pochodzić,uczyć się
heißen,kommen,lernen
nazywać się,pochodzić,uczyć się
heißen,kommen,lernen
leżeć,mieszkać,mówić,robić
liegen,wohnen,sprachen,machen
pilny,dobrze
fleißig,gut
Przetłumacz : Jakich języków obcych się uczysz?
Welche Fremdsprachen lernst du?
Miło Cię poznać
Nett dich zu lernen
Zobaczymy się jeszcze na pewno
Wir sehen uns bestimmt noch
Cieszę się również
Ich freue mich auf
Rosja,Polska,Szwajcaria,Austria,Włochy<br /&rt;
Russland,Polen,Schweiz,Österreich,Italien
Clara mieszka w Austrii
Clara wohnt in Österreich
Mama Sary jest Polką
Die Mutter von Sara ist Polin
Lara uczy się Niemieckiego,Włoskiego i Hiszpańskiego
Lara lernt Deutsh,Italienisch und Spanisch
Moja przyjaciółka korespondencyjna nazywa się Marta
Meine Brieffreundin heißt Marta
Clara uczy się pilnie Hiszpańskiego
Clara lernt fleißig Spanisch
To jest Maga
Das ist Magda