Fiszki

Antyczna filozofia

Test w formie fiszek Test z zakresu filozofii antycznej, szkół filozofii.
Ilość pytań: 19 Rozwiązywany: 4426 razy
teoria bytu to:
ontologia
teoria wartości to:
aksjologia
teoria poznania to:
epistemologia
okres filozofii: ...., klasyczny i hellenistyczny
presokratejski
Zenon z Kition był przedstawicielem filozofii:
stoików
Dynamizm związany jest z:
Heraklitem
pierwiastek, bezkres
apeiron
"Uczta" to dzieło:
Platona
Paradoks: "Ateńczycy zawsze kłamią." Który Ateńczyk to powiedział?
Epimenides
"Byt jest, a niebytu nie ma" powiedział założyciel szkoły elejskiej. Jak się nazywał?
Parmenides
"ruch jest absurdalny i niemożliwy ponieważ ciało aby dotarło do celu musi pokonac połowę drogi, później połowe połowy ...itd... i zawsze zostaje do pokonania połowa połowy. " - jaki paradoks został tu przedstawiony?
dychotomia
Jaka szkoła filozoficzna zakładała, że wszystko jest liczbą?
Pitagorejczycy
"Stanowisko ontologiczne w myśl którego rzeczywistość składa się z bytów różnorakich, niesprowadzalnych do wspólnego mianownika; reprezentowane m.in. przez takich filozofów jak: Empedokles, Anaksagoras, Leibniz czy egzystencjaliści."
Pluralizm
Czy Sokrates był sofistą?
Nie
"jak osiągnąć szczęście w życiu doczesnym? " - kto zadawał sobie takie pytanie?
Epikurejczycy
Ta Platońska opowieść należy do najsławniejszych literackich obrazów. Autor przedstawia w niej wizję więźniów przykutych do ściany w taki sposób, że nie mogą się oni odwrócić. Za ich plecami pali się ogień, przesuwają się jakieś przedmioty. Więźniowie widzą tylko ich cienie, które są rzucane na ścianę widzianą przez nich. dobiegają ich też dźwięki, a przykuci słyszą tylko ich echo. <-- Jest to opis jakiego dzieła Platona?
Jaskinia Platona
Epistemologię, teorie poznania zwano również:
gnoseologią
Kto użył słowa ARCHE na określenie pierwszej zasady będącej istotą wszechświata.
Anaksymander
Heraklit z Efezu mówi, że "wszystko płynie". Jak brzmi to w języku łacińskim?
panta rhei

Powiązane tematy

#szkoly #filozoficzne #filozofowie

Inne tryby