Antyczna filozofia, fiszki z języka polskiego

Test z zakresu filozofii antycznej, szkół filozofii.

Fiszki, Język polski, Liceum, Technikum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ta Platońska opowieść należy do najsławniejszych literackich obrazów. Autor przedstawia w niej wizję więźniów przykutych do ściany w taki sposób, że nie mogą się oni odwrócić. Za ich plecami pali się ogień, przesuwają się jakieś przedmioty. Więźniowie widzą tylko ich cienie, które są rzucane na ścianę widzianą przez nich. dobiegają ich też dźwięki, a przykuci słyszą tylko ich echo. <-- Jest to opis jakiego dzieła Platona?
Jaskinia Platona
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
"Byt jest, a niebytu nie ma" powiedział założyciel szkoły elejskiej. Jak się nazywał?
Parmenides
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jaka szkoła filozoficzna zakładała, że wszystko jest liczbą?
Pitagorejczycy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
teoria bytu to:
ontologia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zenon z Kition był przedstawicielem filozofii:
stoików
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
teoria wartości to:
aksjologia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
"ruch jest absurdalny i niemożliwy ponieważ ciało aby dotarło do celu musi pokonac połowę drogi, później połowe połowy ...itd... i zawsze zostaje do pokonania połowa połowy. " - jaki paradoks został tu przedstawiony?
dychotomia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
"jak osiągnąć szczęście w życiu doczesnym? " - kto zadawał sobie takie pytanie?
Epikurejczycy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kto użył słowa ARCHE na określenie pierwszej zasady będącej istotą wszechświata.
Anaksymander
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Heraklit z Efezu mówi, że "wszystko płynie". Jak brzmi to w języku łacińskim?
panta rhei
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Paradoks: "Ateńczycy zawsze kłamią." Który Ateńczyk to powiedział?
Epimenides
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dynamizm związany jest z:
Heraklitem
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
teoria poznania to:
epistemologia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
pierwiastek, bezkres
apeiron
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
"Uczta" to dzieło:
Platona
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czy Sokrates był sofistą?
Nie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
okres filozofii: ...., klasyczny i hellenistyczny
presokratejski
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Epistemologię, teorie poznania zwano również:
gnoseologią
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
"Stanowisko ontologiczne w myśl którego rzeczywistość składa się z bytów różnorakich, niesprowadzalnych do wspólnego mianownika; reprezentowane m.in. przez takich filozofów jak: Empedokles, Anaksagoras, Leibniz czy egzystencjaliści."
Pluralizm