Fiszki: Tristan i Izolda

Strona 1

Gdzie miał odbyć się Sąd Boży?
Pokaż odpowiedź
Jak nazywał się zamek króla Marka?
Pokaż odpowiedź
Komu Tristan pomógł w Bretanii?
Pokaż odpowiedź
Co zrobił Tristan smokowi (po zabiciu go)?
Pokaż odpowiedź
Wymień imiona dwóch służek Izoldy Jasnowłosej
Pokaż odpowiedź
Wymień imiona 4 baronów, którzy nienawidzili Tristana
Pokaż odpowiedź
Zaznacz cechy tego utworu, które wskazują, że jest to utwór pochodzący z wczesnego średniowiecza:
Pokaż odpowiedź
Kto dokonał przekładu tego utworu na język polski?
Pokaż odpowiedź
Kto opiekował się młodym Tristanem?
Pokaż odpowiedź
O co prosili wrogowie Tristana karła Frocyna?
Pokaż odpowiedź
Jak miał na imię wojownik posiadający nadzwyczajną siłę, którego Tristan wyzwał na pojedynek?
Pokaż odpowiedź
Jaka roślina wyrosła obok grobu Tristana?
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: