Historia socjologii, fiszki

Fiszki, Inne, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W Europie pierwsza katedra socjologii ustanowiona zostaje we Francji w 1895 roku na Uniwersytecie w
Bordeaux
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Termin "socjologia" powstał w roku:
1838
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W Polsce twórcą pierwszego uniwersyteckiego ośrodka socjologicznego był
Florian Znaniecki
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Pierwszy wydział socjologii powstał na Uniwersytecie w Chicago w roku:
1892
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Międzynarodowe Stowarzyszenie Socjologiczne (International Sociological Association, ISA) powstało w roku:
1949
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Nazwę socjologia wprowadził:
Auguste Comte
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
założyciel „American Journal of Sociology", kierował pierwszym wydziałem socjologii
Albion Smali
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Amerykańskie Stowarzyszenie Socjologiczne (ASA), największa do dziś organizacja zawodowa socjologów, utworzona została w roku:
1909