Fiszki: Przejącie władzy w Polsce przez komunistów, stalinizm w Polsce

Strona 1

Podaj dokładną datę rozmów w Moskwie w sprawie utworzenia TRJN
Pokaż odpowiedź
Dokładna data utworzenia TRJN
Pokaż odpowiedź
podaj miesiąc i rok uznania prze Wlk. Brytanię i USA TRJN.
Pokaż odpowiedź
Dokładna data aresztowania 16 czołowych polityków Polski Podziemnej
Pokaż odpowiedź
dokładna data procesu szesnastu
Pokaż odpowiedź
dokładna data samorozwiązania się Rady Jedności Narodowej
Pokaż odpowiedź
miesiąc i rok przybycia do Polski Stanisława Mikołajczyka
Pokaż odpowiedź
W jakich miastach przybycie Mikołajczyka do Polski wywołało wielotysięczne manifestację?
Pokaż odpowiedź
Dokładna data powołania PSL na czele z Mikołajczykiem
Pokaż odpowiedź
Jak nazywała się zakonspirowana organizacja polityczna, rezygnująca w panującej sytuacji z działań zbrojnych? (podaj pełną nazwę, nie skrót)
Pokaż odpowiedź
podaj miesiąc i rok powstania WiN oraz imię i nazwisko jej szefa
Pokaż odpowiedź
Jak nazywa się ugrupowanie powołane w celu propagowania konieczności współpracy katolików z "władzą ludową"?
Pokaż odpowiedź
dokładna data referendum ludowego.
Pokaż odpowiedź
dokładna data wyborów do Sejmu Ustawodawczego
Pokaż odpowiedź
Jakie partię utworzyły stronnictwo demokratyczne?
Pokaż odpowiedź
Kto został wybrany prezydentem 5 II 1947
Pokaż odpowiedź
Kto został premierem 6 II 1947 roku?
Pokaż odpowiedź
podaj miesiąc i rok ustawy o amnestii
Pokaż odpowiedź
Na jakie dwie frakcje podzielone zostało PPR?
Pokaż odpowiedź
miesiąc i rok konferencji w Szklarskiej Porębie
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: