Fiszki

Pojęcia, 2 klasa liceum.

Test w formie fiszek Czy wiesz jakie to pojęcie? Test zawierający wybrane pojęcia z 2 klasy liceum, zakres rozszerzony.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 4216 razy
Struktury znajdujące się w centrosomach większości protistów i komórek zwierzęcych. Tam zapoczątkowywane jest tworzenie włókna podziałowego podczas podziału komórki.
centriole
Inaczej zrzeszotnienie kości. Jest to przewaga procesów utraty kości nad procesami regeneracyjnymi.
osteoporoza
Zdolności kory do rozpoznawania przedmiotów i zjawisk oraz ich oceny.
gnozje
Miejsce lokalizacji ośrodków oddechowych w mózgowiu.
rdzeń przedłużony
Z krwi matki do krwi płodu przedostaje się:
dwutlenek węgla
mocznik
składniki odżywcze, witaminy, przeciwciała
tlen
składniki odżywcze, witaminy, przeciwciała
tlen
Najsilniejszy mięsień wdechowy.
przepona
Ruchy roślin wywołane działaniem bodźca mechanicznego, np. wstrząsu czy dotyku.
sejsmonastie
Skutki niedoboru tej witaminy powodują wydłużenie czasu krzepnięcia krwi.
K
Choroba objawiająca się nadmiernym wydalaniem moczu. Jest także skutkiem niedoczynności podwzgórza.
moczówka prosta
Jak nazywa się odcinek kręgosłupa zawierający 7 kręgów?
odcinek szyjny
Podaj rodzaj stawów, do którego należy np. staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka.
siodełkowy
Podstawowa jednostka czynnościowo-strukturalna nerki to:
nefron
Zwierzęta wydalające głównie amoniak to:
zwierzęta amonioteliczne
Rodzaj odporności, podczas której mechanizmy odpornościowe skierowane są przeciwko konkretnemu zagrożeniu.
odporność swoista
W nich zachodzi właściwa wymiana gazowa.
pęcherzyki płucne

Powiązane tematy

#biologia #matura #operon #liceum #test

Inne tryby