Fiszki

Hodowla- 2022

Test w formie fiszek Nauczcie się raz. Zbiór pytań z 5 testów
Ilość pytań: 99 Rozwiązywany: 268 razy
Lasy przerębowe
wysokiej produkcyjności
zachowania bogactwa biologicznego
wysokiej produkcyjności
zachowania bogactwa biologicznego

To muszę jeszcze dopracować/dodać coś muszę poszukać informacji w wykładach mam dość 21;12 20.09.2022

Podczas których zabiegów uwalniamy korony potencjalnych nasienników
Pielęgnacji zapasu
Cięć przygotowawczych
Cięć obsiewnych
Trzebieży późnych
Cięć przygotowawczych
Trzebieży późnych
Czynnik świetlny to
Stosunek długości pędu wierzchołkowego do bocznych
Ilość energii słonecznej docierającej do dna lasu
Stopień światłożądności gatunków
Stosunek ilości światła w drzewostanie do otwartej przestrzeni
Stosunek długości pędu wierzchołkowego do bocznych
rębni gniazdowej zupełnej gniazda lokalizuje się w miejscach
Występowania odnowień
Przy szlakach zrywkowych
Żyźniejszych
Występowania luk
Występowania odnowień
Żyźniejszych
Występowania luk

Żyźniejszych jest z doświadczenia doktorka

Wręby zakłada się w celu
Zabezpieczenia przeciwpożarowego
Utworzenia strefy ekotonowej
Wprowadzenia domieszek świerka
Ochrony przed wiatrem
Przyśpieszenia procesu odnowienia
Przyśpieszenia procesu odnowienia
Wskaźnik zadrzewienia po cięciach odsłaniających może wynosić
0,6
0,5
0,1
0,3
0,4
0,3
0,4
Na rysunku, naturalny stopień zadrzewienia Assmanna przedstawia
oś pozioma
pełne (czarne) koło
romb
oś pionowa
puste (białe) koło
puste (białe) koło
Stosowanie indywidualnej ochrony sadzonek osłonami plastikowymi może powodować
powstanie rozwidleń
wydłużenie okresu wegetacyjnego
przedwczesne kwitnienie
skrócenie okresu wegetacyjnego
uszkodzenia od okiści
wydłużenie okresu wegetacyjnego
uszkodzenia od okiści
Pod koniec fazy tyczkowiny świerkowej kategorii B zagęszczenie powinno wynosić
ok. 1,5 tys. szt./ha
ok. 4,5 tys. szt./ha
ok. 6 tys. szt./ha
ok. 3 tys. szt./ha
ok. 3 tys. szt./ha
Wyróżnił fazy cięć częściowych
Hans Carl von Carlowitz
Karl Gayer
Georg Ludwig Hartig
Henry Biolley
Georg Ludwig Hartig
W drzewostanie cienkim
kształtujemy cechy ilościowe
wykonujemy silną trzebież górną w buczynach 1 bonitacji
przechodzimy do trzebieży dolnych w świerczynach
wykonujemy silną trzebież górną w sośninach 3 bonitacji
kształtujemy cechy jakościowe drzew
kształtujemy cechy ilościowe
wykonujemy silną trzebież górną w buczynach 1 bonitacji
przechodzimy do trzebieży dolnych w świerczynach
Był twórcą systemu „wychowywania drzewostanu” na którym wzorowana jest Polska Trzebież Selekcyjna
Walter Schädelin
Eugeniusz Ilmurzyński
Hans Leibundgut
Georgij F. Morozow
Walter Schädelin
W tyczkowinie
rozpoczyna się różnicowanie na klasy biosocjalne
współczynnik H/D jest zwykle wysoki
następuje kulminacja przyrostu pola przekroju gatunków światłożądnych
drzewa są oczyszczone do wysokości człowieka
występuje zagrożenie od śniegu
rozpoczyna się różnicowanie na klasy biosocjalne
współczynnik H/D jest zwykle wysoki
występuje zagrożenie od śniegu
Podział na klasy biosocjalne tworzy się w
dolnych piętrach drzewostanu
drągowinie
żerdziowinie
tyczkowinie
tyczkowinie
Pojęcie granicy transportowej w rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej oznacza
linię rozdzielającą przeciwne kierunki szlaków zrywkowych
linię przebiegającą przez grzbiet wzniesienia
graniczną odległość do drogi wywozowej
granicę opłacalności zrywki
miejsce inicjowania pierwszych ośrodków odnowieniowych
linię rozdzielającą przeciwne kierunki szlaków zrywkowych
linię przebiegającą przez grzbiet wzniesienia
miejsce inicjowania pierwszych ośrodków odnowieniowych

Powiązane tematy

Inne tryby