Fiszki

Równania reakcji chemicznych - zadania

Test w formie fiszek Test z chemii. Zadania polegają na zbilansowaniu reakcji chemicznych. Ćwiczenia dla klasy 7.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 21263 razy
....Al + ....S → Al2S3
....NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O
Mg(OH)2 + ....HCl → MgCl2 + ....H2O
....NaBr + Cl2 → ....NaCl + Br2
....CaCl2 + ....Na3PO4 → ....Ca3(PO4)2 + ....NaCl
....HgO → ....Hg + O2
....Mg + O→ ....MgO
N2 + ....H2 → ....NH3
Fe + ....HCl → ....FeCl2 + H2
....N2 + ....O2 → ....NO
....Mn + ....O2 → ....Mn2O7
....Al + ....H2S → Al2S3 + ....H2