Fiszki

Procesy integracyjne

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 85 Rozwiązywany: 1107 razy
Najstarszą koncepcją integracji jest:
federalizm
pluralizm
neofunkcjonalizm
funkcjonalizm
federalizm
Franki CFA to:
waluty afrykańskie
waluty latynoamerykańskie
waluty sztywno powiązane z dolarem amerykańskim
waluty sztywno powiązane z Euro
waluty afrykańskie
waluty sztywno powiązane z Euro
Program Maquiladora dotyczy granicy
salwadrosko-honduraskiej
amerykańsko-kanadyjskiej
chińsko-mongolskiej
meksykańsko-amerykańskiej
meksykańsko-amerykańskiej
SPARTECA to ugrupowanie
Australii, Nowej Zelandii i mikropaństw Południowego Pacyfiku
Państw Karaibskich
mało efektywnie działające z uwagi na trudne do spełnienia reguły pochodzenia towarów
Wzorujące sie na rozwiązaniach europejskich
Australii, Nowej Zelandii i mikropaństw Południowego Pacyfiku
mało efektywnie działające z uwagi na trudne do spełnienia reguły pochodzenia towarów
Efekt kreacji inwestycji:
jest efektem dynamicznym
jest efektem statycznym
jest efektem jednoznacznie pozytywnym
jest efektem jednoznacznie negatywnym
może być konsekwencją utworzenia unii celnej
jest efektem dynamicznym
może być konsekwencją utworzenia unii celnej
Aktualnie w Europie funkcjonują:
EFTA;CEFTA
UE;MERCOSUR
UE;ZSRR
SPARTECA;ASEAN
UE;EOG
EFTA;CEFTA
UE;EOG
Do instytucjonalno-organizacyjnych form międzynarodowych ugrupowań integracyjnych zalicza się:
unię celną
strefę wolnego handlu
unię gospodarczą i walutową
wspólny rynek
unię celną
strefę wolnego handlu
unię gospodarczą i walutową
wspólny rynek
Mechanizmem międzynarodowej integracji gospodarczej może być mechanizm:
wolnego rynku i handlu
ponadnarodowy
rynku regulowanego
dostosowawczy
wolnego rynku i handlu
rynku regulowanego
Ugrupowaniem funkcjonującym w Afryce jest:
CACM
SADC
EAC
ECOWAS
SADC
EAC
ECOWAS
Kraje członkowskie GCC:
planuja integrację monetarną
są położone nad Zatoką Perską
to eksporterzy ropy naftowej
są położone w Azji
planuja integrację monetarną
są położone nad Zatoką Perską
to eksporterzy ropy naftowej
są położone w Azji
Integracja pozytywna to:
usuwanie barier handlowych na obszarze ugrupowania
pojęcie wprowadzone przez J.Tingerberga
przeciwieństwo polityki substytucji importu
pojęcie wprowadzone przez B.Balassę
prowadzenie odpowiedniej polityki integracyjnej na obszarze ugrupowania
pojęcie wprowadzone przez J.Tingerberga
prowadzenie odpowiedniej polityki integracyjnej na obszarze ugrupowania
Do warunków sprzyjających procesowi międzynarodowej integracji gospodarczej powszechnie zalicza się:
realizację prointegracyjnej polityki gospodarczej na obszarze ugrupowania
bliskie położenie geograficzne (i kulturowe) krajów partnerów
potencjalną lub rzeczywistą komplementarność struktur gospodarczych
istnienie odpowiedniej infrastruktury gospodarczej
realizację prointegracyjnej polityki gospodarczej na obszarze ugrupowania
bliskie położenie geograficzne (i kulturowe) krajów partnerów
potencjalną lub rzeczywistą komplementarność struktur gospodarczych
istnienie odpowiedniej infrastruktury gospodarczej
Unia celna polega na:
swobodzie przepływu czynników produkcji wewnątrz ugrupowania
swobodnym przepływie towarów wewnątrz ugrupowania
prowadzenie wspólnej polityki gospodarczej na obszarze ugrupowania
wprowadzeniu wspólnej zewnętrznej taryfy celnej wobec krajów trzecich
swobodnym przepływie towarów wewnątrz ugrupowania
wprowadzeniu wspólnej zewnętrznej taryfy celnej wobec krajów trzecich
Cechą charakterystyczną integracji afrykańskiej jest:
bardzo ambitne cele integracyjne,które stawiają swobie ugrupowania tam istniejące i krótki okres realizacji
nakładanie na siebie ugrupowań,w konsekwencji skutkujące biurokracją i dublowaniem kompetencji
skromne efekty integracyjne
bardzo duża ilość ugrupowań na tym kontynencie i co za tym idzie dobrze, rzeczywiste jego zintegrowanie
bardzo ambitne cele integracyjne,które stawiają swobie ugrupowania tam istniejące i krótki okres realizacji
nakładanie na siebie ugrupowań,w konsekwencji skutkujące biurokracją i dublowaniem kompetencji
skromne efekty integracyjne
Prawdziwe są następujące stwierdzenia odnoszące do integracji w Azji Południowo-Wschodniej
występuje tam dążenie do wysokiej instytucjonalizaci
przyjęto tam własną drogę integracji tzw.Asian Way
nastąpiło tam skupienie w ramach ASEAN wszytskich krajów regionu Azji Południowow-Wschodniej co wobec ich zróżnicowania powszechnie uważane jest za sukces integracyjny w regionie
występuje tam pewna inspiracji integracją europejską (UE)
przyjęto tam własną drogę integracji tzw.Asian Way
nastąpiło tam skupienie w ramach ASEAN wszytskich krajów regionu Azji Południowow-Wschodniej co wobec ich zróżnicowania powszechnie uważane jest za sukces integracyjny w regionie
występuje tam pewna inspiracji integracją europejską (UE)
Prawdziwe w odniesieniu do integracji afrykańskiej jest stwierdzenie
Planowanie jest wprowadzenie wspólnej waluty państw afrykańskich-Afro
Dążeniem Unii Afrykańskiej jest utworzenie na kontynencie Afrykańskiej Wswpólnoty Gospodarczej (AEC)
Kontynent ma ługą,sięgającą jeszcze czasów kolonialnych historię integracyjną
Najwięcej ugrupowań jest w regionie Afryki Północnej
Dążeniem Unii Afrykańskiej jest utworzenie na kontynencie Afrykańskiej Wswpólnoty Gospodarczej (AEC)
Kontynent ma ługą,sięgającą jeszcze czasów kolonialnych historię integracyjną
Do strefy Euro nie należy
Dania i Szwecja
Austria i Finlandia
Malta i Cypr
Bułgaria i Rumunia
Dania i Szwecja
Bułgaria i Rumunia
Do rodzajów handlu wewnątrzgałęziowego dobrami jednorodnymi zalicza się
handel przygraniczny
handel substytutami w produkcji
handel substytutami w konsumpcji
reeksport
handel przygraniczny
reeksport
Kraje członkowskie tych ugrupowań posługują się walutą wspólną lub walutą innego kraju sztywno powiązaną z własną walutą narodową
OECS
SACU(bez Botswany)
CEMAS
LAIA
OECS
SACU(bez Botswany)
CEMAS
Uszereguj według dat powstania
1
SACU
2
ASEAN
3
ECOWAS
4
RCEP

SACU(1910)

ASEAN(1967)

ECOWAS(1975)

RCEP(2016)

Powiązane tematy

#ebm #eonomia

Inne tryby