Fiszki

500+

Test w formie fiszek Mogą sie zdarzyć błedy, pytania sporne zostawiam do własnej interpretacji.
Ilość pytań: 670 Rozwiązywany: 10122 razy
Zaznacz nieprawidłową postać endometriozy:
otrzewnowa,
jajnikowa,
jajowodowa,
żadna odpowiedź nie jest poprawna.
głęboko naciekająca,
jajowodowa,
W leczeniu endometriozy stosuje się:
b analogi somatotropiny,
prawidłowe są odpowiedzi c) i d)
c terapię estrogenowo-progestagenową,
d niesterydowe leki przeciwzapalne,
a estrogeny,
prawidłowe są odpowiedzi c) i d)
Drugi okres porodu u pierwiastki nie powinien trwać dłużej niż:
120 min,
150 min,
180 min.
30 min,
60 min,
120 min,
Wskazaniem do ukończenia porodu za pomocą kleszczy nie jest:
wyczerpanie rodzącej.
przedłużony drugi okres porodu,
asynklitizm tylny
stan zagrożenia u płodu,
stan zagrożenia u rodzącej,
asynklitizm tylny
Obrót zewnętrzny płodu:
b wykonuje się między 37,0 a 38,0 tygodniem ciąży,
prawidłowe a), b) i c).
prawidłowe a) i b),
a wykonuje się celem zmiany położenia płodu z miednicowego na główkowe,
c wykonuje się tylko u wieloródek,
prawidłowe a) i b),
Skala Bishopa służy do oceny:
niewspółmierności płodowo-miedniczej,
zaawansowania porodu miednicowego,
dojrzałości szyjki macicy do porodu
wymiarów miednicy,
macicy mięśniakowatej przed porodem.
dojrzałości szyjki macicy do porodu
Obwód płaszczyzny miarodajnej płodu w położeniu miednicowym zupełnym wynosi:
32 cm
35,5 cm.
34cm,
24 cm,
28 cm,
32 cm
Największy obwód płaszczyzny miarodajnej główki występuje w ułożeniu:
ciemieniowym,
twarzyczkowym.
potylicowym tylnym,
potylicowym przednim,
czołowym,
czołowym,
Do oceny wysokości główki płodu względem wchodu miednicy ciężarnej służy: (pyt sporne)
IV chwyt Leopolda
III chwyt Leopolda,
II chwyt Leopolda,
V chwyt Leopolda.
I chwyt Leopolda,
IV chwyt Leopolda
Drugi chwyt Leopolda służy do oceny:
dojrzałości szyjki macicy do porodu.
czy główka płodu wystaje ponad poziom spojenia łonowego,
części przodującej płodu,
wysokości dna macicy,
po której stronie macicy znajduje się grzbiet płodu,
po której stronie macicy znajduje się grzbiet płodu,
Skala Bishopa nie obejmuje oceny:
rozwarcia szyjki macicy,
konsystencji szyjki macicy,
zaawansowania punktu prowadzącego w kanale rodnym,
skrócenia szyjki macicy,
akcji serca płodu
akcji serca płodu
Przestrzeń miednicy ograniczona od góry przez dolną płaszczyznę wchodu, a od dołu przez płaszczyznę próżni to:
przestrzeń wchodu,
przestrzeń wychodu,
przestrzeń próżni
przestrzeń cieśni
przestrzeń wolna.
przestrzeń próżni
Prawidłowy wymiar międzykolcowy wynosi:
31-32 cm,
32-34 cm.
25-26 cm
17-18 cm,
27-28 cm,
25-26 cm
Nieosiowe wstawianie się główki płodu do miednicy w przypadku gdy szew strzałkowy przebiega bliżej kości krzyżowej określamy jako:
asynklityzm tylny.
niskie poprzeczne stanie główki,
asynklityzm przedni,
wysokie proste stanie główki,
przedgłowie,
asynklityzm przedni,
Wskazaniem do podania podskórnego erytropoetyny w dawce 10-20 tys. IU w okresie poporodowym jest:
niedokrwistość ciężka – stężenie hemoglobiny poniżej 8 g/dl,
niedokrwistość bardzo ciężka – stężenie hemoglobiny poniżej 6g/dl.
niedokrwistość początkowa – stężenie hemoglobiny 12-12,5 g/dl,
niedokrwistość umiarkowana 8-9,5g/dl,
niedokrwistość łagodna – stężenie hemoglobiny 9,5-12 g/dl,
niedokrwistość ciężka – stężenie hemoglobiny poniżej 8 g/dl,
Antybiotykoterapię empiryczną w leczeniu ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek jest podawanie
ibuprofenu.
cefazoliny, ceftriaksonu lub ampicylina z gentamycyną,
trimetoprimu/sulfametoksazolu,
tetracykliny,
chinolonów,
cefazoliny, ceftriaksonu lub ampicylina z gentamycyną,
U ciężarnej w 38 tygodniu ciąży po przebytym uprzednio zawale mięśnia sercowego należy zakończyć ciążę:
cięciem cesarskim jeśli współistnieją: niewydolność serca, niestabilność wieńcowa lub istotne zaburzenia rytmu serca,
siłami natury, bez nacięcia krocza, po indukcji oksytocyną,
siłami natury, ze znieczuleniem zewnątrzoponowym, po indukcji oksytocyną,
siłami natury, bez znieczulenia, ze skróceniem II okresu porodu przy użyciu kleszcze,
cięcie cesarskie klasyczne.
cięciem cesarskim jeśli współistnieją: niewydolność serca, niestabilność wieńcowa lub istotne zaburzenia rytmu serca,
Diagnostyka cukrzycy ciążowej obejmuje:
pilne wykonanie OGTT 50g glukozy u pacjentek z nieprawidłową tolerancją glukozy,
pilne wykonanie OGTT jeśli poziom glikemii na czczo przekracza 200 mg/dl,
jeżeli w trakcie pierwszej wizyty w ciąży glikemia na czczo przekracza 125mg/dl należy pilnie powtórzyć oznaczenie glikemii na czczo
wykonanie OGTT u każdej ciężarnej na pierwszej wizycie
codzienne oznaczanie glikemii w 24.-28.tyg. ciąży w sytuacji oznaczenia glikemii na czczo w I trymestrze ciąży <100mg/dl,
jeżeli w trakcie pierwszej wizyty w ciąży glikemia na czczo przekracza 125mg/dl należy pilnie powtórzyć oznaczenie glikemii na czczo
Jakie są kryteria rozpoznania cukrzycy ciążowej wg PTD i PTGiP po wykonaniu OGTT - testu doustnego obciążenia glukozą 75g:
Na czczo 110mg/dl ; 1 h po posiłku -120mg/dl; 2h po posiłku -120mg/dl; w nocy (o 3 w nocy) ≥ 60-90mg/dl; kreatynina poniżej 2,5 mg/dl
na czczo ≥ 70 mg/dl; 1 h po posiłku ≥ 90 mg/dl; 2 h po posiłku ≥ 100 mg/dl; w nocy (o 3 w nocy) ≥ 50 mg/dl; kreatynina poniżej 2,5 mg/dl,
na czczo ≥ 76 mg/dl; 1 h po posiłku ≥ 130 mg/dl; 2h po posiłku ≥ 150 mg/dl; w nocy (o 3 w nocy) ≥ 70 mg/dl; kreatynina poniżej 5 mg/dl,
na czczo ≥ 92mg/dl; 1 h po obciążeniu ≥ 180mg/dl; 2h po obciążeniu ≥ 153mg/dl
na czczo ≥ 100 mg/dl; 1 h po obciążeniu ≥ 120 mg/dl; 2 h po obciążeniu ≥140 mg/dl,
na czczo ≥ 92mg/dl; 1 h po obciążeniu ≥ 180mg/dl; 2h po obciążeniu ≥ 153mg/dl
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące koarktacja aorty w okresie ciąży:
interwencyjne leczenie wady przy użyciu stentów jest niemożliwe,
kobiety z nieoperowanym zwężeniem nie są narażone na wysokie ryzyko powikłań,
po operacji wady ciąża zwykle jest dobrze tolerowana i zakończona w terminie porodu drogami natury,
śmiertelnym powikłaniem może być rozwarstwienie i pęknięcie przełyku.
wymaga hospitalizacji przez cały okres ciąży i zakończenia ciąży po osiągnięciu dojrzałości płodu,
po operacji wady ciąża zwykle jest dobrze tolerowana i zakończona w terminie porodu drogami natury,

Powiązane tematy

Inne tryby