Fiszki

Klasa 8, dział 1 - Życie społeczne

Test w formie fiszek Sprawdzian z 1 działu dla 8 klasy szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 16165 razy
Czym jest socjalizacja?
procesem uczenia się wzorów zachowań i systemu wartości
zbiorem reguł określających funkcjonowanie w danym społeczeństwie
zespół cech osoby odróżniających ją od innych członków społeczeństwa
sposobem postrzegania siebie przez pryzmat społeczeństwa
procesem uczenia się wzorów zachowań i systemu wartości
Kto jest autorem teorii tzw. "piramidy potrzeb"?
Abraham Maslow
Carl Rogers
Philip Zimbardo
Sigmund Freud
Abraham Maslow
Połącz normę społeczną z jej definicją.
normy prawne
zasady zachowania określane przepisami ustalanymi przez państwo
normy moralne
zasady te określają czy dane zachowanie jest dobre czy złe
normy obyczajowe
zasady te definiują jakie zachowania są akceptowalne społecznie a jakie nie
normy religijne
zasady określające funkcjonowanie wewnątrz wspólnoty wyznaniowej
Zaznacz zdania fałszywe dotyczące grup społecznych.
grupa społeczna posiada wewnętrzną strukturę organizacyjną
grupa społeczna musi składać się z minimum 10 osób
członków grupy łączy poczucie przynależności
członkowie danej grupy społecznej są nastawieni na określony cel
grupa społeczna może powstać przypadkowo i istnieć nawet krótką chwilę
grupa społeczna musi składać się z minimum 10 osób
grupa społeczna może powstać przypadkowo i istnieć nawet krótką chwilę
Jaka postawa podczas konfliktu w grupie jest najbardziej korzystna?
uleganie
współpraca
unikanie
walka
rywalizacja
współpraca
Na czym polega mediacja w sporze?
poszukiwaniem rozwiązania problemu przez obie strony konfliktu
na wprowadzeniu do negocjacji trzeciej, bezstronnej osoby, która może pomóc obiektywnie rozwiązać problem
na wprowadzeniu do negocjacji trzeciej, bezstronnej osoby, której werdykt będzie ostateczny i wiążący dla obu stron sporu
na wprowadzeniu do negocjacji trzeciej, bezstronnej osoby, która może pomóc obiektywnie rozwiązać problem
Zaznacz elementy komunikacji newerbalnej:
słowa
gesty
ton głosu
mimika
gesty
ton głosu
mimika
Uczucie strachu pojawiające się przed wystąpieniem publicznym nazywamy:
tremą
Postawę, która dąży do wypowiedzenia swojego zdania i podtrzymania swojej racji jednocześnie próbując nie zrazić do siebie drugiej strony nazywamy:
konformizmem
asertywnością
autoprezentacją
asertywnością
Jak nazywamy zorganizowaną formę dyskusji prowadzoną przy udziale osoby prowadzącej?
debatą
Czym jest rodzina?
podstawową grupą społeczną
grupą społeczną opartą na wymianie dóbr i wiedzy
grupą do której człowiek należy od swoich urodzin
C
podstawową grupą społeczną
grupą do której człowiek należy od swoich urodzin
Kiedy mówimy o rodzinie patchworkowej?
rodzina, w której przynajmniej jedna osoba wychowująca dzieci nie jest ich biologicznym rodzicem
rodzina, w której obie osoby wychowujące dzieci nie są ich biologicznymi rodzicami
rodzina, w której przynajmniej jedna osoba wychowująca dzieci nie jest ich biologicznym rodzicem
Czy prawo w Polsce zezwala na używanie kar cielesnych wobec dzieci w skrajnych i uzasadnionych przypadkach?
tak
nie
nie
Obowiązek nauki w Polsce obowiązuje do czasu:
ukończenia 16 roku życia
ukończenia 13 roku życia
ukończenia 18 roku życia
ukończenia 18 roku życia
Czy pozbawienie władzy rodzicielskiej zwalnia z obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci?
tak
nie
nie