Fiszki

Leki psychotropowe I-III

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 388 razy
Flumazenil:
odwraca sedację powodowaną przez BZD w ciągu 15 min
odwraca działanie alkoholu i barbituranów
jest podawany dożylnie po przedawkowaniu BZD
odwraca działanie cyklopironów
jest podawany dożylnie po przedawkowaniu BZD
odwraca działanie cyklopironów
Wskaż prawidłowe połączenie lek - działanie niepożądane:
metoklopramid - hiperprolaktynemia
agomelatyna - hepatotoksyczność
flumazenil - zespół abstynencyjny po BZD
zolpidem - apatia
metoklopramid - hiperprolaktynemia
agomelatyna - hepatotoksyczność
flumazenil - zespół abstynencyjny po BZD
Leczenie fobii społecznej:
SSRI
Lorazepam
Beta-adrenolityki
pregabalina
SSRI
Beta-adrenolityki
Wskaż prawidłowe połączenie lek - mechanizm działania:
wortioksetyna - hamowanie SERT
agomelatyna - antagonista receptorów MT1
wigabatryna - hamuje transaminazę GABA
chlorpromazyna - agonista receptorów 5-HT
wortioksetyna - hamowanie SERT
wigabatryna - hamuje transaminazę GABA
L-DOPA:
Jest stosowana w skojarzeniu z entakaponem i karbidodopą
Może powodować dyskinezy
Zmniejsza nasilenie drżenia mięśniowego
Może powodować epizody psychotyczne
Jest stosowana w skojarzeniu z entakaponem i karbidodopą
Może powodować epizody psychotyczne
Leki przeciwdrgawkowe zmniejszające skuteczność doustnej antykoncepcji:
Barbiturany
Karbamiazepina
Tiagabina
Topimarat
Karbamiazepina
Topimarat
Jakie leki w połączeniu z SSRI zwiększają ryzyko zespołu serotoninergicznego?
trazodon, barbiturany
mirtazapina, kodeina,
SNRI, MAOi, TLPD, metaklopramid
linezolid, buspiron, lit
mirtazapina, kodeina,
SNRI, MAOi, TLPD, metaklopramid
linezolid, buspiron, lit
Wskaż prawidłowe połączenie lek - mechanizm działania:
tiagabina - hamowanie GAT1
barbiturany - blokowanie kanałów wapniowych typu L
rywastygmina - antagonista receptora NMDA
memantyna - inhibitor acetylocholinesterazy
tiagabina - hamowanie GAT1
Prawdziwe na temat leków przeciwdrgawkowych:
Fenytoina hamuje aktywność neuronów dopaminergicznych w układzie limbicznym
Gabapentyna jest hepatotoksyczna
Walproininan jest stosowany w leczeniu bólów neuropatycznych
Zonisamid może powodować jadłowstręt i spadek masy ciała
Zonisamid może powodować jadłowstręt i spadek masy ciała
Wskaż prawidłowe połączenie lek - wskazanie:
Mirtazapina - bezsenność (częściej niż 2 razy w tygodniu)
Pregabalina - lęk napadowy
Wenlafaksyna - choroba afektywna dwubiegunowa
Tasimelteon - stany niepokoju
Mirtazapina - bezsenność (częściej niż 2 razy w tygodniu)
Zaznacz prawdziwe:
Fenelzyna odwracalnie hamuje MAO
Ziele dziurawca w połączeniu z SSRI może wyzwolić zespół serotonionwy
Agomelatyna powoduje zwiększony wychwyt monoamin
Mianseryna może powodować priapizm
Ziele dziurawca w połączeniu z SSRI może wyzwolić zespół serotonionwy
Wskaż prawidłowe połączenie lek - działanie niepożądane:
Pregabalina - pobudzenie
Selegilina - tachykardia
Metoklopramid - dystonia
Ondasteron - wydłużenie QT
Metoklopramid - dystonia
Ondasteron - wydłużenie QT
Jakie leki są stosowane w leczeniu nudności i wymiotów u ciężarnych?
prochlorperazyna
netupitant
metoklopramid
pirydoksyna
prochlorperazyna
metoklopramid
pirydoksyna
Leki stosowane w leczeniu wymiotów po chemioterapii:
deksametazon
aprepitant
dimenhydrynat
ondansetron
deksametazon
aprepitant
ondansetron
Wskaż prawdziwe na temat TLPD:
Metabolity TLPD kumulują się w sercu
TLPD nie wpływają na receptory alfa1 adrenergiczne
TLPD są metapolizowane przez CYP450
Klopraminę stosuje się w leczneniu moczenia nocnego
Metabolity TLPD kumulują się w sercu
TLPD są metapolizowane przez CYP450
Klopraminę stosuje się w leczneniu moczenia nocnego

Powiązane tematy

Inne tryby