Fiszki

Kolokwium Immunologia

Test w formie fiszek Weronika Florek, Zuzanna Gulik, Marta Koralewska, Maciej Bodył
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 431 razy
Znakowanie izotopem jest stosowane w testach na wykrycie:
abberacji chromosomowej
mutacji genowej
alergii
antygenu
alergii
Atomy różnych pierwiastków mające taką samą liczbę masową to:
izotopy
izotony
izobary
izobary
Od czego zależy reakcja precypitacji?
tylko czasu reakcji
tylko stężenia elektrolitów
stężenia antygenów, stężenia przeciwciał, temperatury, czasu reakcji, stężenia elektrolitów
stężenia przeciwciał, temperatury, czasu reakcji
temperatury, stężenia elektrolitów
stężenia antygenów, stężenia przeciwciał, temperatury, czasu reakcji, stężenia elektrolitów
Test radioimmunosorbentu RIST służy do:
żadna odpowiedz nie jest prawdziwa
Oznaczania poziomu IgE
Wykrywania specyficznych przeciwciał IgE
oznaczania poziomu IgE i wykrywania specyficznych przeciwciał IgE
Oznaczania poziomu IgE
W buforze o jakim pH przebiega immunoelektroforeza przeciwprądowe?
6
4
9
8
8
Zaznacz prawdziwe zdania dotyczące wirusów:
nie zawierają organelli.
zalicza się je do organizmów żywych.
wirusy są to niewielkie cząstki zakaźne infekujące wszystkie formy życia.
mają strukturę komórkową.
nie zawierają organelli.
wirusy są to niewielkie cząstki zakaźne infekujące wszystkie formy życia.
Precypitacja stosowana jest do:
klasyfikacji wirusów
klasyfikacji bakterii
wykrywania przeciwciał
wykrywania antygenów wirusowych w tkankach zwierzęcych
klasyfikacji bakterii
wykrywania przeciwciał
Antygeny układu AB0 są cukrowcami. Antygeny układu Rh są białkami.
Oba zdania są fałszywe.
Tylko drugie zdanie jest prawdziwe.
Tylko pierwsze zdanie jest prawdziwe.
Oba zdania są prawdziwe.
Oba zdania są prawdziwe.
Wzrost poziomu albumin wywoływany jest przez:
niedożywienie
odwodnienie
choroby nerek i wątroby
stany zapalne
odwodnienie
Przeciwciała Rh mają charakter odpornościowy.
Prawda
Fałsz
Prawda
Do czego służy test radioalergosorpcji RAST?
Służy do wykrywania specyficznych przeciwciał IgE reagujących z określonym alergenem.

Powiązane tematy

Inne tryby