Fiszki: Części mowy

Strona 1

Która z podanych części mowy jest nieodmienna?
Pokaż odpowiedź
Słowo ,,dawno'' to:
Pokaż odpowiedź
Jaki, jaka, jakie to pytania, na które odpowiada:
Pokaż odpowiedź
Wybierz szereg, który zawiera tylko przyimki:
Pokaż odpowiedź
Zaznacz wszystkie czasowniki w czasie przeszłym
Pokaż odpowiedź
Przeczytaj tekst. Następnie zapisz go w takiej postaci jakby dotyczył Ciebie: Wczoraj (pójść) do kina w galerii handlowej. Gdy tylko (wejść) na salę, (poczuć się) nie najlepiej. Po dwudziestu minutach (wyjść) na korytarz, aby zaczerpnąć świeżego powietrza. Potem (zadzwonić) po mamę.
Pokaż odpowiedź
Słowo ,,ołówek'' podaj w celowniku liczbie mnogiej.
Pokaż odpowiedź
Wybierz słowa, które nie są w rodzaju nijakim:
Pokaż odpowiedź
Podaj czasownik ,,umieć'' w 3 osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego.
Pokaż odpowiedź
Przyimek z rzeczownikiem tworzą:
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: