Fiszki

Badania operacyjne 2

Test w formie fiszek Cz 2
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 1226 razy
System M/M/5/6 w ujęciu notacji Kendalla oznacza: (wybierz jedną lub więcej) brak odpowiedzi
6 miejsc w systemie
Strumień wejściowy opisany rozkładem normlanym o dowolnej średniej i odchyleniu standardowym
5 stanowisk obsługi
Strumień obsługi jest zmienną losową o odchyleniu standardowym równym zero i dowolnej średniej
Strumień wejściowy opisany rozkładem normalnym
Strumień obsługi jest zmienną losową o odchyleniu standardowym równym zero
6 miejsc w systemie
5 stanowisk obsługi
System M/D/1 w notacji Kendalla oznacza:
Występuje jedno stanowisku obsługi
Strumień wejściowy ma rozkład normalny
Występuje przynajmniej jedno stanowisko obsługi
Strumień wejściowy ma rozkład wykładniczy
Jest tylko jedno miejsce w systemie
Strumień wejściowy ma rozkład Poisson
Jest nieskończenie wiele miejsc w systemie
Czas obsługi deterministyczny
Występuje jedno stanowisku obsługi
Strumień wejściowy ma rozkład Poisson
Jest nieskończenie wiele miejsc w systemie
Czas obsługi deterministyczny
System M/G/1/2 w notacji Kendalla oznacza:
Czas obsługi o dowolnym rozkładzie, średniej m i odchyleniu standardowym s.
Dwa miejsca w systemie
Nieskończenie wiele miejsc w systemie
Strumień wejściowy opisany rozkładem Poisson
Jedno stanowisko obsługi
Czas obsługi o dowolnym rozkładzie, średniej m i odchyleniu standardowym s.
Dwa miejsca w systemie
Strumień wejściowy opisany rozkładem Poisson
Jedno stanowisko obsługi
System M/G/1/5 w notacji Kendalla oznacza:
Strumień wejściowy opisany rozkładem Poisson.
Jedno stanowisko obsługi
Pięć miejsc w systemie
Czas obsługi o dowolnym rozkładzie, średniej m i odchyleniu standardowym s
Strumień wejściowy opisany rozkładem Poisson.
Jedno stanowisko obsługi
Pięć miejsc w systemie
Czas obsługi o dowolnym rozkładzie, średniej m i odchyleniu standardowym s
System M/M/s w ujęciu notacji Kendalla oznacza: (wybierz jedną lub więcej)
Nieskończenie wiele stanowisk obsługi
S miejsc w systemie
Strumień wejściowy opisany rozkładem Poissona
Nieskończoną liczbę miejsc w systemie
S stanowisk obsługi
Strumień obsługi opisany rozkładem wykładniczym
Strumień wejściowy opisany rozkładem Poissona
Nieskończoną liczbę miejsc w systemie
S stanowisk obsługi
Strumień obsługi opisany rozkładem wykładniczym
System M/M/1/5 w ujęciu notacji Kendalla oznacza (wybierz jedną lub więcej)
System M/M/1/5 w ujęciu notacji Kendalla oznacza (wybierz jedną lub więcej)
Strumień wejściowy opisany rozkładem Poissona
Pięć stanowisk obsługi
Jedno miejsce w systemie
Strumień obsługi opisany rozkładem wykładniczym
Strumień wyjściowy opisany rozkładem Poissona
Strumień wejściowy opisany rozkładem Poissona
Strumień obsługi opisany rozkładem wykładniczym
Model matematyczny funkcjonowania SMO opiera się na teorii procesów stochastycznych. W modelu tym zmienne losowe to: (wybierz jedną lub więcej)
Czas obsługi jednego zgłoszenia przez stanowisko obsługi
Czas obsługi dowolnej liczby zgłoszeń przez stanowisko obsługi
Liczba stanowisk
Czas upływający między wejściem do systemu dwóch kolejnych zgłoszeń
Liczebność miejsc w kolejce zgłoszeń oczekujących na obsługę
Czas upływający między wejściem do systemu dowolnej liczby kolejnych zgłoszeń
Czas obsługi jednego zgłoszenia przez stanowisko obsługi
Liczba stanowisk
Czas upływający między wejściem do systemu dwóch kolejnych zgłoszeń
Liczebność miejsc w kolejce zgłoszeń oczekujących na obsługę
W prywatnej przychodni stomatologicznej czynne są dwa gabinety lekarskie. Przeciętny czas przybycia pacjenta wynosi 3 na godz, a stopa obsługi wynosi 2 pacjentów na godz. Ile wynosi parametr intensywności ruchu?
0,75
Jak zmienia się wartość funkcji celu (kiedy funkcja celu jest minimalizowana) punktów w miarę przesuwania jej w stronę przeciwną do kierunku gradientu?
maleje
Dany jest problem decyzyjny: Do wyrobu dwóch typów mebli segmentowych zużywa się m.in. trzy surowce: drewno, sklejkę i okładzinę. Zużycie tych surowców na jeden zestaw odpowiedniego typu mebli, zapasy surowców oraz zysk jednostkowy są następujące: Ustalić plan produkcji maksymalizujący zysk łączny. Podaj zmienne decyzyjne Wybierz jedną lub więcej:
Y1 – cena sprzedaży 1 m3 drewna [zł], y2 – cena sprzedaży 1 m2 okładziny [zł], y3 – cena sprzedaży 1 m2 sklejki [zł]
Y1 – cena sprzedaży wyprodukowanych mebli I typu [szt]; y2 – cena sprzedaży wyprodukowanych mebli II typu
Y1 – ilość wyprodukowanych mebli I typu [szt], y2 – ilość wyprodukowanych mebli II typu [szt]
Y1 – cena wykorzystanego drewna [zł], y2 – cena wykorzystanej okładziny [zł]; y3 – cena wykorzystanego sklejki [zł]
Y1 – ilość wyprodukowanych mebli I typu [szt], y2 – ilość wyprodukowanych mebli II typu [szt]
Ciąg czynności krytycznych tworzy ścieżkę krytyczną:
Prawda
Fałsz
Prawda
Rozwiązanie optymalne jest nieograniczone (wybierz jedną lub więcej)
Jeżeli układ warunków ograniczających i brzegowych jest sprzeczny
Jeżeli funkcja celu dąży do max i zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest nieograniczony
Jeżeli nie istnieje zbiór rozwiązań dopuszczalnych
Jeżeli funkcja celu dąży do min, a warunki ograniczające są nierównościami typu <=
Jeżeli funkcja celu dąży do max i zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest nieograniczony
Parametr intensywności ruchu w teorii masowej obsługi oznacza: (wybierz jedną lub więcej)
Stosunek liczby klientów przybywających do liczby klientów obsłużonych w jednostce czasu
Liczbę miejsc w systemie
Przeciętną liczbę klientów obsługiwanych w jednostce czasu
Przeciętną liczbę klientów przypadająca na jednostkę czasu (pojawiąjących się w systemie)
Stosunek liczby klientów przybywających do liczby klientów obsłużonych w jednostce czasu
Stopa obsługi w teorii masowej obsługi oznacza
Ma rozkład wykładniczy
Przeciętną liczbę klientów przypadająca na jednostkę czasu (pojawiających się w systemie)
Przeciętną liczbę klientów obsługiwanych w jednostce czasu
Liczbę miejsc w systemie
Stosunek liczby klientów przybywających do liczby klientów obsłużonych w jednostce czasu
Ma rozkład wykładniczy
Przeciętną liczbę klientów obsługiwanych w jednostce czasu
Stopa przybycia w teorii masowej obsługi oznacza: (wybierz jedną lub więcej)
Stosunek liczby klientów przybywających do liczby klientów obsłużonych w jednostce czasu
Liczbę miejsc w systemie
Przeciętną liczbę klientów przypadająca na jednostkę czasu (pojawiająca się w systemie
Przeciętna liczba klientówSMO obsługiwanych w jednostce czasu
Ma rozkład Poissona
Przeciętną liczbę klientów przypadająca na jednostkę czasu (pojawiająca się w systemie
Ma rozkład Poissona
Dany jest problem decyzyjny: Do wyrobu dwóch typów mebli segmentowych zużywa się m.in. trzy surowce: drewno, sklejkę i okładzinę. Zużycie tych surowców na jeden zestaw odpowiedniego typu mebli, zapasy surowców oraz zysk jednostkowy są następujące: Surowiec Zużycie surowca na 1 segment Zapasy surowców Typu I Typu II Drewno 0,2 0,4 80 m2 Sklejka 2 2 480 m2 Okładzina 2 1 360 m2 Zysk na jednym zestawie w zł 300 500 Ustalić plan produkcji maksymalizujący zysk łączny. Podaj zmienne dualne Wybierz jedną lub więcej:
Y1 – cena sprzedaży wyprodukowanych mebli I typu [szt]; y2 – cena sprzedaży wyprodukowanych mebli II typu
Y1 – cena sprzedaży 1 m3 drewna [zł], y2 – cena sprzedaży 1 m2 okładziny [zł], y3 – cena sprzedaży 1 m2 sklejki [zł]
Y1 – cena wykorzystanego drewna [zł], y2 – cena wykorzystanej okładziny [zł]; y3 – cena wykorzystanego sklejki [zł]
Y1 – ilość wyprodukowanych mebli I typu [szt], y2 – ilość wyprodukowanych mebli II typu [szt]
Y1 – cena sprzedaży 1 m3 drewna [zł], y2 – cena sprzedaży 1 m2 okładziny [zł], y3 – cena sprzedaży 1 m2 sklejki [zł]

Powiązane tematy

#badania,operacyjne

Inne tryby