Fiszki: Biochemia 16/17 I termin

Strona 1

Ktory z poniższych aminokwasow występujących w histonach najczęściej podlega acetylacji:
Pokaż odpowiedź
Reakcja umożliwiająca rozpoczęcie cyklu purynowego
Pokaż odpowiedź
Pierwsza linia obrony mózgu przed hiperamonemią, syntetyzowana jest:
Pokaż odpowiedź
Dwa atomy azotu w moczniku pochodzą z:
Pokaż odpowiedź
Transaminacja NIE zachodzi:
Pokaż odpowiedź
U pacjenta z hiperhomocysteinemia sens ma suplementacja wszystkich witamin oprócz:
Pokaż odpowiedź
Zaznacz fałszywe
Pokaż odpowiedź
.Putrescyna powstaje w wyniku
Pokaż odpowiedź
Wybierz prawidłowe zestawienie związku i produktu, który powstaje w wyniku jego dekarboksylacji
Pokaż odpowiedź
2.Amfibolicznym substratem do syntezy aminokwasow nie jest
Pokaż odpowiedź
.Zaznacz prawdę o fenyloalaninie:
Pokaż odpowiedź
Czterotygodniowy noworodek często wymiotuje i ma drgawki. Pomiędzy tymi epizodami jest bardzo ospały. Badania wykazały powiększoną wątrobę, we krwi obniżone stężenie cytruliny i obniżony BUN. Jakich objawów można oczekiwać u tego dziecka?
Pokaż odpowiedź
.Pacjent z wrodzoną chorobą ze zwiększonym ryzykiem zakrzepicy i udaru. Bez niedokrwistrości megaloblastycznej i z hematokrytem w normie. Prawidłowy stan kwasu foliowego. Defekt enzymu
Pokaż odpowiedź
.Aminokwasy przemieniające się do alfa-ketoglutaranu:
Pokaż odpowiedź
.Porfiria mieszana
Pokaż odpowiedź
.30-letni mężczyzna zgłosił się do izby przyjęć z cyklicznymi bólami brzucha. Pacjent był zdezorientowany, a jego zachowanie wskazywało na problemy o podłożu psychiatrycznym. W testach laboratoryjnych wykazano zwiększony poziom kwasu 5-aminolewulinowego oraz porfobilinogenu. Diagnostyka molekularna ujawniła występowanie mutacji w genie kodującym deaminację porfobilinogenu. Która diagnoza, spośród wymienionych jest w tym przypadku najbardziej prawdopodobna?
Pokaż odpowiedź
.Spośród poniższych zdań dotyczących defektów metabolicznych cyklu mocznikowego wybierz stwierdzenie fałszywe
Pokaż odpowiedź
.Dioksygenaza 4-hydroksyfenolopirogronianowa do prawidłowej aktywności potrzebuje
Pokaż odpowiedź
.W biosyntezie którego aminokwasu prekursorem może być seryna?
Pokaż odpowiedź
.Fosforylaza nukleozydowa
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: