Zdrowie Publiczne, fiszki

Test ze zdrowia publicznego

Fiszki, Uczelnie wyższe, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Uniwersytety Trzeciego Wieku są formą działań:
d) prawidłowe a i b
a) zmierzających do zachowania zdrowia skierowanych do zdrowych osób starszych
c) zmierzających do zachowania zdrowia skierowanych do osób starszych przewlekle chorych
b) zmierzające do zachowania zdrowia skierowane do osób starszych wymagających szczególnego postępowania
Uniwersytety Trzeciego Wieku są formą działań:
d) prawidłowe a i b
a) zmierzających do zachowania zdrowia skierowanych do zdrowych osób starszych
c) zmierzających do zachowania zdrowia skierowanych do osób starszych przewlekle chorych
b) zmierzające do zachowania zdrowia skierowane do osób starszych wymagających szczególnego postępowania
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Populacja młoda, to populacja, w której odsetek osób w wieku powyżej 65 lat nie przekracza:
4%
12%
7%
10%
Populacja młoda, to populacja, w której odsetek osób w wieku powyżej 65 lat nie przekracza:
4%
12%
7%
10%
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do oceny stopnia otępienia osób w wieku podeszłym najczęściej używa się skali:
IQ
MMS
CORE
CARE
Do oceny stopnia otępienia osób w wieku podeszłym najczęściej używa się skali:
IQ
MMS
CORE
CARE
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Stwierdzenie „zdrowie jest podstawowym prawem każdego człowieka” pochodzi z:
brak prawidłowej odpowiedzi
Karty z Bankhoku [pisownia oryginalna]
preambuły Konstytucji WHO
Karty Ottawskiej
Stwierdzenie „zdrowie jest podstawowym prawem każdego człowieka” pochodzi z:
brak prawidłowej odpowiedzi
Karty z Bankhoku [pisownia oryginalna]
preambuły Konstytucji WHO
Karty Ottawskiej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
29. Do kompetencji izb lekarskich nie należy:
tworzenie ustaw i rozporządzeń w zakresie ochrony zdrowia
prowadzenie postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
reprezentowanie interesów lekarzy i dentystów
przyznawanie praw wykonywania zawodu i prowadzenie rejestru
29. Do kompetencji izb lekarskich nie należy:
tworzenie ustaw i rozporządzeń w zakresie ochrony zdrowia
prowadzenie postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
reprezentowanie interesów lekarzy i dentystów
przyznawanie praw wykonywania zawodu i prowadzenie rejestru
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
O ile lat średnio krócej żyją Polacy niż mieszkańcy krajów Europy Zachodniej:
11
7
9
4
O ile lat średnio krócej żyją Polacy niż mieszkańcy krajów Europy Zachodniej:
11
7
9
4
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie należy:
sprawowanie nadzoru nad przebiegiem obowiązkowych szczepień ochronnych
sanitarna kontrola gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich
planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic państwa
monitoring efektywności leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego
Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie należy:
sprawowanie nadzoru nad przebiegiem obowiązkowych szczepień ochronnych
sanitarna kontrola gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich
planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic państwa
monitoring efektywności leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czynniki ryzyka behawioralnego to:
d) prawidłowe b i c
a) niski dochód
b) niska samoocena
c) niewłaściwa dieta
Czynniki ryzyka behawioralnego to:
d) prawidłowe b i c
a) niski dochód
b) niska samoocena
c) niewłaściwa dieta
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Które z niżej wymienionych źródeł finansowania działań z zakresu zdrowia publicznego są nowe i możliwe do pozyskiwania dzięki ustawie o zdr.publ z dn. 11.09.15:
wpływy z tytułu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych
wpływy z tytułu akcyzy od alkoholu i tytoniu
wplywy z budżetu państwa w ramach NFZ
wpływy z NGO oraz świadczenia w ramach ZUS
Które z niżej wymienionych źródeł finansowania działań z zakresu zdrowia publicznego są nowe i możliwe do pozyskiwania dzięki ustawie o zdr.publ z dn. 11.09.15:
wpływy z tytułu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych
wpływy z tytułu akcyzy od alkoholu i tytoniu
wplywy z budżetu państwa w ramach NFZ
wpływy z NGO oraz świadczenia w ramach ZUS
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do czynników wpływających na podatność gospodarza zalicza się:
wszystkie prawidłowe
cechy społeczne
cechy biologiczne
zachowania
Do czynników wpływających na podatność gospodarza zalicza się:
wszystkie prawidłowe
cechy społeczne
cechy biologiczne
zachowania
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wpływ na zdrowe starzenie się wywierają:
aktywność umysłowa
przygotowanie do starości
standard życia
wszystkie prawidłowe
Wpływ na zdrowe starzenie się wywierają:
aktywność umysłowa
przygotowanie do starości
standard życia
wszystkie prawidłowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Najczęstszą przyczyną zgonów wśród mężczyzn jest nowotwór:
układu krążenia
prostaty
układu oddechowego
układu moczowego
Najczęstszą przyczyną zgonów wśród mężczyzn jest nowotwór:
układu krążenia
prostaty
układu oddechowego
układu moczowego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zapobieganie chorobie jest równoznaczne z:
d) żadne z powyższych
c) prawidłowe a i b
a) modyfikacją czynników dotyczących ekspozycji
b) modyfikacją czynników dotyczących podatności
Zapobieganie chorobie jest równoznaczne z:
d) żadne z powyższych
c) prawidłowe a i b
a) modyfikacją czynników dotyczących ekspozycji
b) modyfikacją czynników dotyczących podatności
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ocena warunków ekonomicznych osoby starszej powinna objąć:
wszystkie prawidłowe
ocenę warunków mieszkaniowych
porównanie obecnego poziomu życia z wcześniejszym
porównanie dochodów z minimum socjalnym
Ocena warunków ekonomicznych osoby starszej powinna objąć:
wszystkie prawidłowe
ocenę warunków mieszkaniowych
porównanie obecnego poziomu życia z wcześniejszym
porównanie dochodów z minimum socjalnym
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Która z poniżej wymienionych działań nie są zaliczane do działań zdrowia publicznego?
systematyczny nadzór sanitarny nad żywnością
zabezpieczenie zdrowej wody do picia
działania na rzecz poprawy jakości powietrza
indywidualne leczenie pacjentów
Która z poniżej wymienionych działań nie są zaliczane do działań zdrowia publicznego?
systematyczny nadzór sanitarny nad żywnością
zabezpieczenie zdrowej wody do picia
działania na rzecz poprawy jakości powietrza
indywidualne leczenie pacjentów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obserwowane różnice pomiędzy standaryzowanym współczynnikiem zgonów z powodu itp. urazów i zatruć w krajach afrykańskich i europejskich da się wyjaśnić m.in.:
znaczeniem preferowanego stylu życia
dostępnością i jakością infrastruktury medycznej
zasobnością porównywanych regionów świata
dziedziczeniem poważnych chorób, które zmniejszają odporność na zatrucia i zakażenia
Obserwowane różnice pomiędzy standaryzowanym współczynnikiem zgonów z powodu itp. urazów i zatruć w krajach afrykańskich i europejskich da się wyjaśnić m.in.:
znaczeniem preferowanego stylu życia
dostępnością i jakością infrastruktury medycznej
zasobnością porównywanych regionów świata
dziedziczeniem poważnych chorób, które zmniejszają odporność na zatrucia i zakażenia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Celem zdrowia publicznego jest m.in monitorowanie stanu zdrowia oraz określanie potrzeb zdrowotnych ludności. Najlepiej realizować te działania poprzez:
ranking jednostek leczniczych pod względem ich efektywności
analizę dostępnych danych epidemiologicznych, demograficznych, ekonomicznych i innych oraz ocenę ich czasowego i terytorialnego zróżnicowania
rozwój informatyzacji opieki zdrowotnej
sondaże diagnostyczne prowadzone na dużych grupach ludności
Celem zdrowia publicznego jest m.in monitorowanie stanu zdrowia oraz określanie potrzeb zdrowotnych ludności. Najlepiej realizować te działania poprzez:
ranking jednostek leczniczych pod względem ich efektywności
analizę dostępnych danych epidemiologicznych, demograficznych, ekonomicznych i innych oraz ocenę ich czasowego i terytorialnego zróżnicowania
rozwój informatyzacji opieki zdrowotnej
sondaże diagnostyczne prowadzone na dużych grupach ludności
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wskaż istotne źródło finansowania działań z zakresu zdrowia publicznego wskazane w aktualnej ustawie o zdrowiu publicznym (z 2015 roku):
finansowanie w ramach stowarzyszeń lekarzy i pielęgniarek
wpływy z tytułu akcyzy od napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych
wpływy z tytułu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych
finansowanie w ramach działań statutowych organizacji pozarządowych
Wskaż istotne źródło finansowania działań z zakresu zdrowia publicznego wskazane w aktualnej ustawie o zdrowiu publicznym (z 2015 roku):
finansowanie w ramach stowarzyszeń lekarzy i pielęgniarek
wpływy z tytułu akcyzy od napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych
wpływy z tytułu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych
finansowanie w ramach działań statutowych organizacji pozarządowych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Działania inicjujące proces promocji zdrowia obejmują:
przemawianie na rzecz zdrowia
ułatwienie zmiany
pośredniczenie między różnymi grupami
wszystkie prawidłowe
Działania inicjujące proces promocji zdrowia obejmują:
przemawianie na rzecz zdrowia
ułatwienie zmiany
pośredniczenie między różnymi grupami
wszystkie prawidłowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przykładem czynnika biologicznego należącego do I grupy zagrożenia biologicznego
bakterie np. laseczka tężca
bakterie np. prążek gruźlicy
wirus Ebola
drożdże kuchenne
Przykładem czynnika biologicznego należącego do I grupy zagrożenia biologicznego
bakterie np. laseczka tężca
bakterie np. prążek gruźlicy
wirus Ebola
drożdże kuchenne