Zdrowie Publiczne, fiszki

Test ze zdrowia publicznego

Fiszki, Uczelnie wyższe, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Nadrzędnym celem promocji zdrowia w wieku podeszłym jest:
a) przedłużanie życia
b) poprawa jakości życia
c) zmiana stylu życia
d) prawidłowe a i b
Nadrzędnym celem promocji zdrowia w wieku podeszłym jest:
a) przedłużanie życia
b) poprawa jakości życia
c) zmiana stylu życia
d) prawidłowe a i b
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podstawowym kryterium odróżniającym publiczny i niepubliczny Zakład opieki zdrowotnej jest?
statut
organ założycielski
zakres uprawnień do udzielania świadczeń
liczba zatrudnionych osób
Podstawowym kryterium odróżniającym publiczny i niepubliczny Zakład opieki zdrowotnej jest?
statut
organ założycielski
zakres uprawnień do udzielania świadczeń
liczba zatrudnionych osób
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
III faza profilaktyki to:
a) modyfikacja stylu życia
d) prawidłowe a i b
c) choroba i jej leczenie
b) eliminowanie czynników ryzyka
III faza profilaktyki to:
a) modyfikacja stylu życia
d) prawidłowe a i b
c) choroba i jej leczenie
b) eliminowanie czynników ryzyka
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Efektywność działań w promocji zdrowia oparta jest głównie o:
c) działania samorządów lokalnych
d) prawidłowe b i c
b) działania pracowników opieki zdrowotnej
a) zaangażowanie członków społeczności lokalnych
Efektywność działań w promocji zdrowia oparta jest głównie o:
c) działania samorządów lokalnych
d) prawidłowe b i c
b) działania pracowników opieki zdrowotnej
a) zaangażowanie członków społeczności lokalnych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
29. Do kompetencji izb lekarskich nie należy:
tworzenie ustaw i rozporządzeń w zakresie ochrony zdrowia
reprezentowanie interesów lekarzy i dentystów
prowadzenie postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
przyznawanie praw wykonywania zawodu i prowadzenie rejestru
29. Do kompetencji izb lekarskich nie należy:
tworzenie ustaw i rozporządzeń w zakresie ochrony zdrowia
reprezentowanie interesów lekarzy i dentystów
prowadzenie postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
przyznawanie praw wykonywania zawodu i prowadzenie rejestru
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Po 75 roku życia obserwuje się wzrost częstości występowania takich problemów zdrowotnych, jak:
upadki
otępienie
nietrzymanie moczu
wszystkie prawidłowe
Po 75 roku życia obserwuje się wzrost częstości występowania takich problemów zdrowotnych, jak:
upadki
otępienie
nietrzymanie moczu
wszystkie prawidłowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do oceny zdolności samoobsługi osób w wieku podeszłym służy skala:
MMS
żadna z wymienionych
DIALY
PADL
Do oceny zdolności samoobsługi osób w wieku podeszłym służy skala:
MMS
żadna z wymienionych
DIALY
PADL
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czynniki socjalne przyspieszające proces starzenia się to:
niestabilność ekonomiczna
zmiana środowiska społecznego
izolacja społeczna
wszystkie prawidłowe
Czynniki socjalne przyspieszające proces starzenia się to:
niestabilność ekonomiczna
zmiana środowiska społecznego
izolacja społeczna
wszystkie prawidłowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Celem dobrego systemu opieki zdrowotnej nie jest:
system nie powinien być reformowalny
świadczenia powinny być możliwie na wysokim poziomie
świadczenia powinny być udzielane w sposób efektywny
świadczenia powinny być możliwie pełne
Celem dobrego systemu opieki zdrowotnej nie jest:
system nie powinien być reformowalny
świadczenia powinny być możliwie na wysokim poziomie
świadczenia powinny być udzielane w sposób efektywny
świadczenia powinny być możliwie pełne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kreowanie polityki zdrowotnej to:
podnoszenie rangi zdrowia we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarki
ochronie zasobów naturalnych
zapewnienie społeczeństwom korzystnych warunków życia, pracy i wypoczynku
wszystkie prawidłowe
Kreowanie polityki zdrowotnej to:
podnoszenie rangi zdrowia we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarki
ochronie zasobów naturalnych
zapewnienie społeczeństwom korzystnych warunków życia, pracy i wypoczynku
wszystkie prawidłowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podstawową konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy jest konwencja nr:
155
21
7
100
Podstawową konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy jest konwencja nr:
155
21
7
100
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
15. Model ochrony zdrowia funkcjonujący aktualnie w PL jest modelem:
wolnorynkowym
ubezp-wolnorynkowy
ubezpieczeniowo-budżetowym
budżetowym
15. Model ochrony zdrowia funkcjonujący aktualnie w PL jest modelem:
wolnorynkowym
ubezp-wolnorynkowy
ubezpieczeniowo-budżetowym
budżetowym
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Pojmowanie zdrowia sytuacyjne to:
kraje rozwinięte i rozwijające się
biedni i bogaci
wojna i pokój
medycyna wschodu i zachodu
Pojmowanie zdrowia sytuacyjne to:
kraje rozwinięte i rozwijające się
biedni i bogaci
wojna i pokój
medycyna wschodu i zachodu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wczesna umieralność niemowląt nie odnosi się do liczby:
zgonów niemowląt w pierwszych 27. dniach życia dziecka niezależnie od przyczyny zgonu
zgonów niemowląt w 1. tygodniu życia dziecka
zgonów niemowląt z powodu wady wrodzonej w 1. miesiącu życia
przedwczesnych porodów i martwych urodzeń
Wczesna umieralność niemowląt nie odnosi się do liczby:
zgonów niemowląt w pierwszych 27. dniach życia dziecka niezależnie od przyczyny zgonu
zgonów niemowląt w 1. tygodniu życia dziecka
zgonów niemowląt z powodu wady wrodzonej w 1. miesiącu życia
przedwczesnych porodów i martwych urodzeń
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zdrowie to dobrostan:
fizyczny
psychiczny
wszystkie wymienione
społeczny
Zdrowie to dobrostan:
fizyczny
psychiczny
wszystkie wymienione
społeczny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Tworzenie grup samopomocy dla rodzin osób otępiałych jest formą programu:
c) działań pobudzających tworzenie więzi społecznych skierowanych do osób starszych niepełnosprawnych i przewlekle chorych
b) działań pobudzających tworzenie więzi społecznych skierowanych do osób starszych zdrowych
d) prawidłowe a i b
a) działań pobudzających tworzenie więzi społecznych skierowanych do osób wymagających szczególnego postępowania
Tworzenie grup samopomocy dla rodzin osób otępiałych jest formą programu:
c) działań pobudzających tworzenie więzi społecznych skierowanych do osób starszych niepełnosprawnych i przewlekle chorych
b) działań pobudzających tworzenie więzi społecznych skierowanych do osób starszych zdrowych
d) prawidłowe a i b
a) działań pobudzających tworzenie więzi społecznych skierowanych do osób wymagających szczególnego postępowania
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Badanie przesiewowe nie jest uzasadnione w przypadku choroby, która:
istnieje skuteczna metoda zapobiegania chorobie
jest rozpoznawalna we wczesnym stadium
jest chorobą rzadko występującą w populacji
ma poważne konsekwencje zdrowotne dla ludności
Badanie przesiewowe nie jest uzasadnione w przypadku choroby, która:
istnieje skuteczna metoda zapobiegania chorobie
jest rozpoznawalna we wczesnym stadium
jest chorobą rzadko występującą w populacji
ma poważne konsekwencje zdrowotne dla ludności
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Który spośród niżej wymienionych dokumentów określa zadania, zasady działania i organizowanie izb lekarskich oraz prawa i obowiązki ich członków:
Ustawa o izbach lekarskich
Narodowy Program Zdrowia
Wydział Zdrowia właściwy dla danego województwa
Konstytucja RP
Który spośród niżej wymienionych dokumentów określa zadania, zasady działania i organizowanie izb lekarskich oraz prawa i obowiązki ich członków:
Ustawa o izbach lekarskich
Narodowy Program Zdrowia
Wydział Zdrowia właściwy dla danego województwa
Konstytucja RP
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do oceny stopnia otępienia osób w wieku podeszłym najczęściej używa się skali:
IQ
MMS
CORE
CARE
Do oceny stopnia otępienia osób w wieku podeszłym najczęściej używa się skali:
IQ
MMS
CORE
CARE
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do zadań Zdrowia Publicznego nie należy:
promocja zdrowia
nadzór epidemiologiczny
regulacje prawne dotyczące systemu organizowania placówek
rozdzielanie funduszy na opiekę zdrowotną
Do zadań Zdrowia Publicznego nie należy:
promocja zdrowia
nadzór epidemiologiczny
regulacje prawne dotyczące systemu organizowania placówek
rozdzielanie funduszy na opiekę zdrowotną