Antyk egzamin, fiszki z historii sztuki

Sztuka antyczna, pytania z historii sztuki

Fiszki, Historia sztuki, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 0
co to za obiekt?
Obrazek do pytania 0
Bazylika św. Pawła za Murami
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 1
Jaki to obiekt?
Obrazek do pytania 1
Ceglana piramida Amenemhata III w Hawara (XII dynastia)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 2
Co to za obiekt? Gdzie się znajduje?
Obrazek do pytania 2
Triada Mykerinosa, Muzeum Egipskie w Kairze
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 3
co to jest i gdzie się znajduje?
Obrazek do pytania 3
sala tronowa, Knossos
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 4
Czego to plan?
Obrazek do pytania 4
Pałac w knossos
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 5
Co to za miasto i jakie to sanktuarium?
Obrazek do pytania 5
Epidauros, sanktuarium Asklepiosa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 6
Co to za obiekt?
Obrazek do pytania 6
Partenon
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 7
Co to za starożytne stwory, skąd pochodzą i gdzie znajdują się obecnie?
Obrazek do pytania 7
Lamassu z pałacu Sargona II w Dur-Szarrukin (Luwr)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 8
Co to za obiekt?
Obrazek do pytania 8
kolosy Memnona
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 9
co to za obiekt?
Obrazek do pytania 9
Łuk Septymiusza
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 10
Jaki to obiekt i gdzie się znajduje?
Obrazek do pytania 10
Grobowiec Echnatona w Tell el- Amarna
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 11
Co to za miasto?
Obrazek do pytania 11
Pompeje
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 12
co to za fresk, skąd pochodzi?
Obrazek do pytania 12
Paryżanka, Knossos
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 13
Jakie to miasto na Krecie?
Obrazek do pytania 13
Fajstos
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 14
Obrazek do pytania 14
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 15
Co to za sanktuarium i jaka jest jego forma?
Obrazek do pytania 15
sanktuarium Asklepiosa - abaton
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 16
Bazylika najlepszej laluni in Rome bitches :))))))))))))
Obrazek do pytania 16
Santa Sabina,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 17
Co to jest? (przekrój Vw.)
Obrazek do pytania 17
Rotunda w Salonikach
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 18
Co to za obiekt?
Obrazek do pytania 18
Ara Pacis
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 19
Co to za sarkofag?
Obrazek do pytania 19
sarkofag - Hagia Triada