Fiszki

Arabowie

Test w formie fiszek Test z historii średniowiecznej krajów arabskich.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 4970 razy
Ile filarów (dogmatów) islamu istnieje
5
islam znaczy
posłuszny woli bożej
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny rozpoczyna erę muzułmańską jaki był to rok
622
Medyna znaczy
Miasto Proroka
Pierwsza Stolica Arabów
Medyna
Święte miejsce wszystkich Arabów
Al-Kaaba
Śmierć Mahometa
632
Następcy Mahometa są nazywani
kalifami
Zwolennicy dziedziczenia urzędu kalifa
Szyici
Szyici popierali na stanowisko kalifa
Alego
Drugie stronnictwo z koncepcją że kalifem powinien zostać ten który najlepiej przestrzega zasad wiary
sunnici
Pierwszy Kalif
Abu-Bekr
Pierwszy kalif powołany przez sunnitów
Omar
Który kalif rozkazuje spisać objawienia i opowieści o życiu Mahometa
Otman
Opowieści o życiu Mahometa zostały spisane w
Sunnie
Objawienia Mahometa zostały spisane w
Koranie
Czy Arabowie uznają Stary i Nowy Testament za Święte Księgi
Tak
Stolicę za dynastii Omajadów przeniesiono z Medyny do
Damaszku
Pierwsza wojna pomiędzy szyitami a sunnitami
656-660
bunt szyitów w Chorosanie
747

Powiązane tematy

#arabowie #maturazhistorii

Inne tryby