Fiszki

Administrowanie

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 2387 razy
W pliku o rozszerzeniu nie spodziewam się znaleźć opcji dotyczących konfiguracji usług
.ini
.cfg
.conf
.pid
.pid
W którym katalogu spodziewam się plików zawierających konfigurację usług
/etc
/tmp
/var
/home
/etc
Które polecenie załaduję nową konfigurację usługi
mysql -d restart
systemctl restart mysqld
stop mysql; start mysql
/etc/mysql mysql
systemctl restart mysqld
Które polecenie nie przeładuje konfiguracji usługi nginx
systemctl reload nginx
nginx -r
systemctl restart nginx
/etc/init.d/nginx restart
nginx -r
Metodą przekazywania konfiguracji usług jest
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
plik konfiguracyjny
konfiguracja zapisana w dedykowanej bazie danych
ustawienie wartości jako zmienna środowiskowa
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
Jak sprawdzić czy serwis został uruchomiony i słucha na wybranym porcie np:mysql 127.0.0.1:3306
nmap -sT -O 127.0.0.1
Wszystkie pozwalają wywnioskować czy usługa działa
telenet 127.0.0.1 3306
netstat -tlp | grep 3306
Wszystkie pozwalają wywnioskować czy usługa działa
Które polecenie zapewni istnienia zmiennej srodowiskowej USER_AUTHORIZED_KEYS w obecnej sesji
expect USER_USER_AUTHORIZED_KEYS=value
update USER_USER_AUTHORIZED_KEYS=value
eval `ssh-agent`
żadne z powyższych
żadne z powyższych
Które polecenie wykona operację na zdalnej powłoce
scp ec2-user@server “uptime”
ssh ec2-user@server “uptime”
ssh-perform ec2-user@server “uptime”
ssh-run ec2-user@server “uptime”
ssh ec2-user@server “uptime”
Która sekwencja ustawi zmienną środowiskową DB_ADDRESS dostepną podczas wykonania skryptu MULTI
żadna z powyższych
DB_ADDRESS=value; python setup.py
export DB_ADDRESS=value; python setup.py
DB_ADDRESS=value; python setup.py
export DB_ADDRESS=value; python setup.py
W skład zestawu narzędzi open ssh wchodzą:
ssh, ssh-share-id, ssh-keyagent
żadne z powyższych
ssh, ssh-copy-id, ssh-agent, ssh-keygen
eval, ssh, ssh-add, ssh-copy-id
ssh, ssh-copy-id, ssh-agent, ssh-keygen
Który zestaw programów koncentruje się na zadaniach automatyzacji konfiguracji systemów:
bash, python, htop
linux, apache, mysql, php (LAMP)
openssh, telnet, RDP, VNC
chef, puppet, ansible
chef, puppet, ansible
Do popularnych protokołów umożliwiających zdalny dostęp do zdalnego systemu możemy zaliczyć
http, ftp, dns
http, SSH, SMTP
IP, IPX, UDP
SSH, telnet, RDP
SSH, telnet, RDP
Metody autoryzacji dla protokołu SSH w openssh-server to
żadna z powyższych
Google oauth, klucz prywatny i publiczny
Wyłącznie klucz prywatny i publiczny
użytkownik hasło, klucza prywatnego i publicznego
użytkownik hasło, klucza prywatnego i publicznego
Klucz prywatny typu RSA
umieszczam w sekcji authorized_kays
Do działania wymaga systemów z rodziny UNIX
Żadna z powyższych
Wymag podpisania przez zaufany podmiot certyfikujący
Żadna z powyższych
Klucz publiczny wygenerowany dla klucza prywatnego typu RSA
Do działania wymaga systemów z rodziny UNIX
Żadna z powyższych
umieszczam w sekcji authorized_kays
Wymag podpisania przez zaufany podmiot certyfikujący
umieszczam w sekcji authorized_kays

Powiązane tematy

Inne tryby