Fiszki: controlling dupa siusiak cycki

Strona 2

21. Zgodnie ze wskazówkami K.H. Grolla koszty stałe powinno się dzielić na:
Pokaż odpowiedź
22. Controlling marketingu ma za zadanie:
Pokaż odpowiedź
23. Controlling zasobów ludzkich polega na:
Pokaż odpowiedź
24. Zadaniem controllingu finansowego jest:
Pokaż odpowiedź
25.Controlling funkcyjny to między innymi:
Pokaż odpowiedź
26. Projektem możemy nazwać:
Pokaż odpowiedź
27.Najważniejszymi wymiarami w projekcie są:
Pokaż odpowiedź
28. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu muszą uczestniczyć w nim :
Pokaż odpowiedź
29.Kierownik projektu ma gwarantować:
Pokaż odpowiedź
30.Przygotowanie i realizacja projektu polega na:
Pokaż odpowiedź
31.Po rozbiciu projektu na zadania określa się ich koszt według:
Pokaż odpowiedź
32. Oferowaną cenę za realizację projektu możemy obliczyć za pomocą wzoru Przyjmując politykę firmy polegającą na stosowaniu marży 50%
Pokaż odpowiedź
33.Po zakończeniu projektu należy:
Pokaż odpowiedź
34.Ustalenie stopnia wykonania poszczególnych zadań należy do obowiązków:
Pokaż odpowiedź
35. Dane z rachunku marż pokrycia wykorzystuje się do:
Pokaż odpowiedź
36.Podstawowym instrumentem w controllingu badań i rozwoju są:
Pokaż odpowiedź
37. Głównym wyzwaniem Controllera prac badawczych i rozwojowych jest:
Pokaż odpowiedź
38. Zapotrzebowanie na materiały i półprodukty prognozuje się na podstawie:
Pokaż odpowiedź
39. Znaczenie poszczególnych części i materiałów dla przedsiębiorstwa uwypuklają analizy:
Pokaż odpowiedź
40. Wśród istotnych kryteriów analizy dostawców wymienić można:
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: