Fiszki: controlling dupa siusiak cycki

Strona 1

1. Controlling finansowy:
Pokaż odpowiedź
2.Schemat ROI obliczamy:
Pokaż odpowiedź
3. Controller finansowy ma za zadanie skupić się na fazach:
Pokaż odpowiedź
4.Komponenty Controllingu marketingowego to:
Pokaż odpowiedź
5.W przypadku zarządzania personelem wąskie gardła mogą dotyczyć:
Pokaż odpowiedź
6. Kosztem fluktuacji pracowników jest:
Pokaż odpowiedź
7.Zadanie zapewniania płynności to cykl składający się z faz:
Pokaż odpowiedź
8. Marża pokrycia III w Controllingu działań marketingowych przedstawia :
Pokaż odpowiedź
9.Marża pokrycia II w Controllingu działań marketingowych wyraża:
Pokaż odpowiedź
10. Marża pokrycia II w Controllingu działań marketingowych obliczamy:
Pokaż odpowiedź
11.Marża pokrycia I w Controllingu działań marketingowych przedstawia:
Pokaż odpowiedź
12.Przeprowadzenie porównań planu z rezultatem należy wykonać za pomocą:
Pokaż odpowiedź
13.Wskutek częstego przestawiania maszyn spada:
Pokaż odpowiedź
14.Controller produkcji zajmuje się:
Pokaż odpowiedź
15.Projekt to:
Pokaż odpowiedź
16. Controller projektu powinien dbać o:
Pokaż odpowiedź
17.Przygotowanie i realizacja projektu polega na:
Pokaż odpowiedź
18.Podstawowym zadaniem controllingu gospodarki materiałowej jest dostarczenie informacji o:
Pokaż odpowiedź
19.Controller produkcji zajmuje się:
Pokaż odpowiedź
20. Zbyt duża liczba drobnych zamówień powoduje:
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: