Fiszki: Analiza

Strona 1

10. Metoda reszty jest stosowana w
Pokaż odpowiedź
13. Źródłami przychodów finansowych mogą być następujące pozycje w bilansie
Pokaż odpowiedź
16. …. (jednym z warunków tego żeby firma mogła sporządzać sprawozdania w wersji uproszczonej jest aby suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego był nie wiekszy niż:
Pokaż odpowiedź
17. Przy sporządzaniu rachunku zysków i strat (RZiS) oraz rachunku przepływów pieniężnych (RPP) stosuje się
Pokaż odpowiedź
18. Jeżeli firma zaciągnęła kredyt w wysokości 1 mln zł oraz pozyskała 0,5 mln zł z emisji akcji i zakupiła środki trwałe za 1 mln zł to te operacje będą mieć następujący wpływ netto w rachunku przepływów pieniężnych
Pokaż odpowiedź
19. O przejściowych lub trwałych problemach przedsiębiorstwa świadczą w rachunku przepływów pieniężnych przede wszystkim ujemne przepływy z działalności
Pokaż odpowiedź
20. Złota reguła bilansowa wymaga żeby
Pokaż odpowiedź
21. Srebrna reguła bilansowa wymaga żebyśmy
Pokaż odpowiedź
22. Jeśli wskaźniki rotacji (w dniach) zapasów, należności, zobowiązań, wynoszą odpowiednio 25, 20, 18 to cykl środków pieniężnych wynosi
Pokaż odpowiedź
25. …. (Dywidendy wypłacone przez spółkę znajdują odzwierciedlenie w następujących sprawozdaniach finansowych
Pokaż odpowiedź
26. Zastosowanie funkcji dyskryminacyjnej do … ….(oceny zdolności ) Upadłości firmy wymaga … ?
Pokaż odpowiedź
27. tzw, „szara strefa” czyli obszar … …. …. …. (niekonkluzywności w modelach dyskryminacyjnych) dotyczy
Pokaż odpowiedź
28. zdolność klasyfikowania najbardziej znanych modeli dyskryminacyjnych mieści się w przedziale
Pokaż odpowiedź
29. O modelach dyskryminacyjnych dotyczących prognozowania upadłości firm można powiedzieć, że
Pokaż odpowiedź
30. Najczęściej stosowaną metodą wyceny firm giełdowych jest wycena
Pokaż odpowiedź
31. Szczegółowy horyzont prognozy w modelu DCF wykorzystującym wolne przepływy pieniężne wynosi przeciętnie
Pokaż odpowiedź
32. Wzrost prognozowanych wydatków inwestycyjnych w okresie prognozy
Pokaż odpowiedź
33. Wartość rezydualna firmy w modelu wyceny DCF/FCFF to
Pokaż odpowiedź
34. Prawdziwe jest stwierdzenie
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: