Monachomachia, fiszki z lektury szkolnej

Test ze znajomości lektury "Monachomachia" Ignacego Krasickiego

Fiszki, Lektury szkolne, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czy w utworze autor używa patetycznego tonu?
nie
tak
Czy w utworze autor używa patetycznego tonu?
nie
tak
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Użyty w utworze zwrot "Nie wszystko złoto co się świeci" odnosi się do
szat prałata
książek w bibliotece
drogiej zastawy stołowej
zakonników
Użyty w utworze zwrot "Nie wszystko złoto co się świeci" odnosi się do
szat prałata
książek w bibliotece
drogiej zastawy stołowej
zakonników
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W którym roku został wydany utwór?
1778
1780
1779
1777
W którym roku został wydany utwór?
1778
1780
1779
1777
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Głównym bohaterem utworu jest:
Błażej
bohater zbiorowy
Hilary
Gaudenty
Głównym bohaterem utworu jest:
Błażej
bohater zbiorowy
Hilary
Gaudenty
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czy dzieło zostało odebrane pozytywnie przez czytelników?
tak
nie
Czy dzieło zostało odebrane pozytywnie przez czytelników?
tak
nie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Utwór stanowi krytykę
szlachty
upadku Rzeczpospolitej
duchowieństwa
ludu
Utwór stanowi krytykę
szlachty
upadku Rzeczpospolitej
duchowieństwa
ludu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Utwór podzielony jest na
tomy
pieśni
rozdziały
Utwór podzielony jest na
tomy
pieśni
rozdziały
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dlaczego "Monachomachia" jest utworek heroikomicznym
poprzez zderzenie komicznej treści z formą i stylem poematu heroicznego
poprzez problematykę utworu
poprzez budowę zwrotkową
Dlaczego "Monachomachia" jest utworek heroikomicznym
poprzez zderzenie komicznej treści z formą i stylem poematu heroicznego
poprzez problematykę utworu
poprzez budowę zwrotkową
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Figura retoryczna, którą tworzy się przez zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach, powszechna w utworze to
parabola
onomatopeja
oksymoron
Figura retoryczna, którą tworzy się przez zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach, powszechna w utworze to
parabola
onomatopeja
oksymoron
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Spór odbywa się pomiędzy
kapucynami
franciszkanami
dominikanami
karmelitami
Spór odbywa się pomiędzy
kapucynami
franciszkanami
dominikanami
karmelitami
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Bohaterowie utworu są przedstawieni w świetle
niegatywnym
pozytywnym
Bohaterowie utworu są przedstawieni w świetle
niegatywnym
pozytywnym
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Bitwę mnichów kończy:
wniesienie złotego kielicha z alkoholem
wizyta biskupa
dzwon nawołujący do modlitwy
sowicie zakrapiana uczta
Bitwę mnichów kończy:
wniesienie złotego kielicha z alkoholem
wizyta biskupa
dzwon nawołujący do modlitwy
sowicie zakrapiana uczta