Test MULTISELECT do Policji, fiszki z kompetencji zawodowych

Pytanie z wiedzy ogólnej do Policji - test MULTISELECT.

Fiszki, Zawodowe, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
12. Podmiotem uprawnionym do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy jest:
Prezydent na wniosek-Rada Ministrów
Wojewoda na wniosek-Rada Ministrów
Poseł na wniosek-Rada Ministrów
Senator na wniosek-Rada Ministrów
12. Podmiotem uprawnionym do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy jest:
Prezydent na wniosek-Rada Ministrów
Wojewoda na wniosek-Rada Ministrów
Poseł na wniosek-Rada Ministrów
Senator na wniosek-Rada Ministrów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Osiągnięcie porozumienia na skutek kompromisu to
nie porozumienie
niespodzianka
nieład
consensus, ustępstwo
Osiągnięcie porozumienia na skutek kompromisu to
nie porozumienie
niespodzianka
nieład
consensus, ustępstwo
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka:<br/&rt; <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
gospodarz gminy
wójt
sołtys
sąd ( ostatecznie minister spraw)
W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka:<br/&rt; <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
gospodarz gminy
wójt
sołtys
sąd ( ostatecznie minister spraw)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Premier i ministrowie składają przysięgę wobec:<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt; <br/&rt;
sejmu
senatu
zgromadzenia narodowego
prezydenta
Premier i ministrowie składają przysięgę wobec:<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt; <br/&rt;
sejmu
senatu
zgromadzenia narodowego
prezydenta
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Słowo nupturient oznacza osobę:
osobę o niezrównoważonym stanie psychicznym
osobę rozwiedzioną
osoba pozbawiona zdolności prawnej
osoba, która zamierza zawrzeć związek małżeński (narzeczony)
Słowo nupturient oznacza osobę:
osobę o niezrównoważonym stanie psychicznym
osobę rozwiedzioną
osoba pozbawiona zdolności prawnej
osoba, która zamierza zawrzeć związek małżeński (narzeczony)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Sejm i Senat, które obradują wspólnie, zgodnie z Konstytucją RP z dnia 2 kwietnia 1997r.noszą nazwę:<br/&rt; <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
Komisja europejska
zgromadzenie narodowe
Rada nadzorcza
Trybunał stanu
Sejm i Senat, które obradują wspólnie, zgodnie z Konstytucją RP z dnia 2 kwietnia 1997r.noszą nazwę:<br/&rt; <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
Komisja europejska
zgromadzenie narodowe
Rada nadzorcza
Trybunał stanu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
9. Datę wyborów do rad gmin wyznacza:
prezes rady ministrów po zasięgnięciu opinii państwowej komisji wyborczej nie później jednak niż na 30 dni przed końcem upływu kadencji rad
prezes rady ministrów po zasięgnięciu opinii państwowej komisji wyborczej nie później jednak niż na 41 dni przed końcem upływu kadencji rad
prezes rady ministrów po zasięgnięciu opinii państwowej komisji wyborczej nie później jednak niż na 31 dni przed końcem upływu kadencji rad
prezes rady ministrów po zasięgnięciu opinii państwowej komisji wyborczej nie później jednak niż na 40 dni przed końcem upływu kadencji rad
9. Datę wyborów do rad gmin wyznacza:
prezes rady ministrów po zasięgnięciu opinii państwowej komisji wyborczej nie później jednak niż na 30 dni przed końcem upływu kadencji rad
prezes rady ministrów po zasięgnięciu opinii państwowej komisji wyborczej nie później jednak niż na 41 dni przed końcem upływu kadencji rad
prezes rady ministrów po zasięgnięciu opinii państwowej komisji wyborczej nie później jednak niż na 31 dni przed końcem upływu kadencji rad
prezes rady ministrów po zasięgnięciu opinii państwowej komisji wyborczej nie później jednak niż na 40 dni przed końcem upływu kadencji rad
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Chcesz zapoznać się z uchwałą rady gminy, która w formie aktu prawa miejscowego wprowadziła w Twoim mieście strefy wolne od dymu tytoniowego. W tej sytuacji sięgniesz do publikatora tych aktów, jakim jest:
konstytucja
magazyn sportowy
gazeta lokalna
wojewódzkim dzienniku urzędowym
Chcesz zapoznać się z uchwałą rady gminy, która w formie aktu prawa miejscowego wprowadziła w Twoim mieście strefy wolne od dymu tytoniowego. W tej sytuacji sięgniesz do publikatora tych aktów, jakim jest:
konstytucja
magazyn sportowy
gazeta lokalna
wojewódzkim dzienniku urzędowym
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podstawową grupą społeczną jest:<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
Rodzina
Zgromadzenie narodowe
Zgromadzenie mieszkańców osiedla
Rada Nadzorcza
Podstawową grupą społeczną jest:<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
Rodzina
Zgromadzenie narodowe
Zgromadzenie mieszkańców osiedla
Rada Nadzorcza
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Suwerenność państwa to
niezależność(wew i zew) państwa w stos z innymi państwami i org
oznaka że państwo jest bardzo biedne
zależność w stosunku z innymi państwami i org.
oznaka że państwo jest bardzo bogate
Suwerenność państwa to
niezależność(wew i zew) państwa w stos z innymi państwami i org
oznaka że państwo jest bardzo biedne
zależność w stosunku z innymi państwami i org.
oznaka że państwo jest bardzo bogate
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Demagogia to:
wpływania na opinię publiczną poprzez działanie kłamstwa, składanie popularnych, ale nie dających się spełnić obietnic
stan równowagi
choroba związana z problemami skóry
niepoprawna wymowa
Demagogia to:
wpływania na opinię publiczną poprzez działanie kłamstwa, składanie popularnych, ale nie dających się spełnić obietnic
stan równowagi
choroba związana z problemami skóry
niepoprawna wymowa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Policjanta na pierwszy stopień oficerski mianuje:
Prezydent RP na wniosek ministra wł do spraw wewnętrznych
poseł
wojewoda
senator
Policjanta na pierwszy stopień oficerski mianuje:
Prezydent RP na wniosek ministra wł do spraw wewnętrznych
poseł
wojewoda
senator
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zgromadzeniem w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. to:
zgrupowani; co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska
zgrupowani; co najmniej 10 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska
zgrupowani; co najmniej 2 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska
zgrupowani; co najmniej 5 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska
Zgromadzeniem w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. to:
zgrupowani; co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska
zgrupowani; co najmniej 10 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska
zgrupowani; co najmniej 2 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska
zgrupowani; co najmniej 5 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm RP przysługuje:
prezydentowi
wójtowi
wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów
KWP
Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm RP przysługuje:
prezydentowi
wójtowi
wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów
KWP
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kontestacja to:
kwestionowanie czegoś, poddawanie w wątpliwość, demonstrowanie, manifestowanie sprzeciwu zwł. w ruchach polit., twórczości lit., teatr., filmowej a. org. Kościoła
eklektyzm (przyjęcie elementów różnych wierzeń religijnych) wysoki stopień uzależnienia, surowa dyscyplina
bezkrytyczność w stosunku do własnego narodu oraz pogardzie i nienawiści do innych narodów
niechęć, wrogość w stosunku do cudzoziemców i cudzoziemszczyzny
Kontestacja to:
kwestionowanie czegoś, poddawanie w wątpliwość, demonstrowanie, manifestowanie sprzeciwu zwł. w ruchach polit., twórczości lit., teatr., filmowej a. org. Kościoła
eklektyzm (przyjęcie elementów różnych wierzeń religijnych) wysoki stopień uzależnienia, surowa dyscyplina
bezkrytyczność w stosunku do własnego narodu oraz pogardzie i nienawiści do innych narodów
niechęć, wrogość w stosunku do cudzoziemców i cudzoziemszczyzny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
178. Podstawowym aktem prawnym regulującym służbę w Policji jest:<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
Ustawa o policji 6 kwi 1990r
konstytucja
kodeks karny
kodeks cywilny
178. Podstawowym aktem prawnym regulującym służbę w Policji jest:<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
Ustawa o policji 6 kwi 1990r
konstytucja
kodeks karny
kodeks cywilny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czyny człowieka będące przestępstwami określone są w akcie prawnym rangi:
ustawy (Kodeks karny)
dyspozycji
hipotezy
sankcji
Czyny człowieka będące przestępstwami określone są w akcie prawnym rangi:
ustawy (Kodeks karny)
dyspozycji
hipotezy
sankcji
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
O ważności referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego orzeka:
Sejm
Sąd Najwyższy
Prezydent
Senta
O ważności referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego orzeka:
Sejm
Sąd Najwyższy
Prezydent
Senta
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Forma państwa to:
kształt flagi państwa
wygląd flagi państwa
struktura prawna państwa oraz reżim polityczny czyli styl rządz(unit-fede)
wielkość narodu
Forma państwa to:
kształt flagi państwa
wygląd flagi państwa
struktura prawna państwa oraz reżim polityczny czyli styl rządz(unit-fede)
wielkość narodu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
6. Rada gminy to organ:
uchwałodawczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 4-letnią kadencję, obraduje na sesjach
sądowniczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 4-letnią kadencję, obraduje na sesjach
uchwałodawczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 5-letnią kadencję, obraduje na sesjach
uchwałodawczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 6-letnią kadencję, obraduje na sesjach
6. Rada gminy to organ:
uchwałodawczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 4-letnią kadencję, obraduje na sesjach
sądowniczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 4-letnią kadencję, obraduje na sesjach
uchwałodawczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 5-letnią kadencję, obraduje na sesjach
uchwałodawczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 6-letnią kadencję, obraduje na sesjach