Test MULTISELECT do Policji, fiszki z kompetencji zawodowych

Pytanie z wiedzy ogólnej do Policji - test MULTISELECT.

Fiszki, Zawodowe, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Centralnym organem administracji rządowej jest: <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
są to centralne urzędy KGP, Straży Poż., Sł.Granicznej, Kom. Obrony Kraju, Prez. GUS, Prezesi Agencji,
Sąd Najwyższy
Zgromadzanie Narodowe
Parlament
Centralnym organem administracji rządowej jest: <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
są to centralne urzędy KGP, Straży Poż., Sł.Granicznej, Kom. Obrony Kraju, Prez. GUS, Prezesi Agencji,
Sąd Najwyższy
Zgromadzanie Narodowe
Parlament
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W myśl terminologii konstytucyjnej, społeczna gospodarka rynkowa jest podstawą:
patologii
ustroju gospodarczego RP
rynkową
socjologii
W myśl terminologii konstytucyjnej, społeczna gospodarka rynkowa jest podstawą:
patologii
ustroju gospodarczego RP
rynkową
socjologii
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
17. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ogłaszane są w:
na portalu internetowym
w telewizji
dzienniku ustaw
gazecie
17. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ogłaszane są w:
na portalu internetowym
w telewizji
dzienniku ustaw
gazecie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zwierzchnikiem sił zbrojnych RP jest:<br/&rt;<br/&rt; <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
porucznik
prezydent
burmistrz
major
Zwierzchnikiem sił zbrojnych RP jest:<br/&rt;<br/&rt; <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
porucznik
prezydent
burmistrz
major
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich powstał w Polsce w roku:
2001
1988
1987
1993
Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich powstał w Polsce w roku:
2001
1988
1987
1993
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
6. Rada gminy to organ:
uchwałodawczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 6-letnią kadencję, obraduje na sesjach
sądowniczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 4-letnią kadencję, obraduje na sesjach
uchwałodawczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 4-letnią kadencję, obraduje na sesjach
uchwałodawczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 5-letnią kadencję, obraduje na sesjach
6. Rada gminy to organ:
uchwałodawczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 6-letnią kadencję, obraduje na sesjach
sądowniczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 4-letnią kadencję, obraduje na sesjach
uchwałodawczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 4-letnią kadencję, obraduje na sesjach
uchwałodawczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 5-letnią kadencję, obraduje na sesjach
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jednym z najważniejszych czynników w procesie uspołeczniania (socjalizacji) jest:
Dbanie tylko o czystość
Dbanie tylko o zdrowie
Proces wpajania człowiekowi umiejętności niezbędnych dla osoby dorosłej, kształtowania jego osobowości, przekazywania systemu wartości, norm i wzorów kulturowych dokonywany przez środowisko społeczne; stawanie się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa.
Dbanie tylko o higienę
Jednym z najważniejszych czynników w procesie uspołeczniania (socjalizacji) jest:
Dbanie tylko o czystość
Dbanie tylko o zdrowie
Proces wpajania człowiekowi umiejętności niezbędnych dla osoby dorosłej, kształtowania jego osobowości, przekazywania systemu wartości, norm i wzorów kulturowych dokonywany przez środowisko społeczne; stawanie się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa.
Dbanie tylko o higienę
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Charles Louis Montesquieu (Monteskiusz) w XVIII wieku sformułował zasadę:
trójpodziału władzy
chemiczną
grawitacji
dynamiki
Charles Louis Montesquieu (Monteskiusz) w XVIII wieku sformułował zasadę:
trójpodziału władzy
chemiczną
grawitacji
dynamiki
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Empatia to:
stan niepokoju
stan nieopanowanego śmiechu, radości, szczęścia
umiejętność wczuwania się w położenie innej osoby, identyfikowanie się uczuciowe z kimś
Stan upojenia alkoholowego
Empatia to:
stan niepokoju
stan nieopanowanego śmiechu, radości, szczęścia
umiejętność wczuwania się w położenie innej osoby, identyfikowanie się uczuciowe z kimś
Stan upojenia alkoholowego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
14. Ustawa, aby wejść w życie musi zostać podpisana przez:
prezydenta
KWP
wojewodę
starostę
14. Ustawa, aby wejść w życie musi zostać podpisana przez:
prezydenta
KWP
wojewodę
starostę
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
18. Warunkiem wejścia w życie ustawy jest:
podpisanie przez prezydenta, ogłoszenie w Dz.Ustaw
podpisanie przez wojewodę, ogłoszenie w Dz.Ustaw
podpisanie przez sołtysa, ogłoszenie w Dz.Ustaw
podpisanie przez wójta, ogłoszenie w Dz.Ustaw
18. Warunkiem wejścia w życie ustawy jest:
podpisanie przez prezydenta, ogłoszenie w Dz.Ustaw
podpisanie przez wojewodę, ogłoszenie w Dz.Ustaw
podpisanie przez sołtysa, ogłoszenie w Dz.Ustaw
podpisanie przez wójta, ogłoszenie w Dz.Ustaw
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kara śmierci została zniesiona w Polsce w roku:
Kara śmierci została zniesiona 1 września 1998r.
Kara śmierci została zniesiona 3 września 1999r
Kara śmierci została zniesiona 1 września 1997r.
Kara śmierci została zniesiona 2 września 1998r
Kara śmierci została zniesiona w Polsce w roku:
Kara śmierci została zniesiona 1 września 1998r.
Kara śmierci została zniesiona 3 września 1999r
Kara śmierci została zniesiona 1 września 1997r.
Kara śmierci została zniesiona 2 września 1998r
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Stopniem policyjnym jest:
I. korpus szeregowych: - posterunkowy - starszy posterunkowy II. korpus podoficerów: - sierżant - starszy sierżant - sierżant sztabowy III. korpus aspirantów - młodszy aspirant - aspirant - starszy aspirant - aspirant sztabowy IV. korpus oficerów - podkomisarz - komisarz - nadkomisarz - podinspektor - młodszy inspektor - inspektor - nadinspektor - generalny inspektor
I. korpus szeregowych: - posterunkowy - starszy posterunkowy II. korpus podoficerów: - sierżant - starszy sierżant - sierżant sztabowy III. korpus aspirantów - młodszy aspirant - aspirant - starszy aspirant - aspirant sztabowy IV. korpus oficerów komisarz ?podkomisarz?sierżant- nadkomisarz - podinspektor - młodszy inspektor - inspektor - nadinspektor
I. korpus szeregowych, komisarz, starszy posterunkowy II. korpus podoficerów: - sierżant - starszy sierżant - sierżant sztabowy III. korpus aspirantów - młodszy aspirant - aspirant - starszy aspirant - aspirant sztabowy IV. korpus oficerów - podkomisarz - nadkomisarz - podinspektor - młodszy inspektor - inspektor - nadinspektor - generalny inspektor
. korpus szeregowych: - posterunkowy - starszy posterunkowy II. korpus podoficerów: - starszy sierżant, nadkomisarz III. korpus aspirantów - młodszy aspirant - aspirant - starszy aspirant - aspirant sztabowy IV. korpus oficerów - podkomisarz - komisarz - podinspektor - młodszy inspektor - inspektor - nadinspektor - generalny inspektor
Stopniem policyjnym jest:
I. korpus szeregowych: - posterunkowy - starszy posterunkowy II. korpus podoficerów: - sierżant - starszy sierżant - sierżant sztabowy III. korpus aspirantów - młodszy aspirant - aspirant - starszy aspirant - aspirant sztabowy IV. korpus oficerów - podkomisarz - komisarz - nadkomisarz - podinspektor - młodszy inspektor - inspektor - nadinspektor - generalny inspektor
I. korpus szeregowych: - posterunkowy - starszy posterunkowy II. korpus podoficerów: - sierżant - starszy sierżant - sierżant sztabowy III. korpus aspirantów - młodszy aspirant - aspirant - starszy aspirant - aspirant sztabowy IV. korpus oficerów komisarz ?podkomisarz?sierżant- nadkomisarz - podinspektor - młodszy inspektor - inspektor - nadinspektor
I. korpus szeregowych, komisarz, starszy posterunkowy II. korpus podoficerów: - sierżant - starszy sierżant - sierżant sztabowy III. korpus aspirantów - młodszy aspirant - aspirant - starszy aspirant - aspirant sztabowy IV. korpus oficerów - podkomisarz - nadkomisarz - podinspektor - młodszy inspektor - inspektor - nadinspektor - generalny inspektor
. korpus szeregowych: - posterunkowy - starszy posterunkowy II. korpus podoficerów: - starszy sierżant, nadkomisarz III. korpus aspirantów - młodszy aspirant - aspirant - starszy aspirant - aspirant sztabowy IV. korpus oficerów - podkomisarz - komisarz - podinspektor - młodszy inspektor - inspektor - nadinspektor - generalny inspektor
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zgodnie z Konstytucją RP z 1997 r. Trybunał Stanu nie sądzi:
Senatorów
Wojewody
Sędziów
Posłów
Zgodnie z Konstytucją RP z 1997 r. Trybunał Stanu nie sądzi:
Senatorów
Wojewody
Sędziów
Posłów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Powód i pozwany są stronami w postępowaniu: <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
administracyjnym
rodzinnym
karnym
cywilnym
Powód i pozwany są stronami w postępowaniu: <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
administracyjnym
rodzinnym
karnym
cywilnym
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Która z form prasowych powinna zawierać najmniej elementów interpretujących fakty
komunikat o sytuacji kryzysowej
list przewodni
wywiad
ulotka
Która z form prasowych powinna zawierać najmniej elementów interpretujących fakty
komunikat o sytuacji kryzysowej
list przewodni
wywiad
ulotka
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza
Senat
Sąd Najwyższy
Zgromadzenie Narodowe
Sejm
Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza
Senat
Sąd Najwyższy
Zgromadzenie Narodowe
Sejm
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prezydent RP za działalność związaną z piastowaniem urzędu ponosi odpowiedzialność:
prawną
wogóle nie ponosi
karną
konstytucyjną
Prezydent RP za działalność związaną z piastowaniem urzędu ponosi odpowiedzialność:
prawną
wogóle nie ponosi
karną
konstytucyjną
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełniane w związku z zajmowanym stanowiskiem przed:
Trybunałem konstytucyjnym
Senatem
Trybunałem Stanu
Zgromadzeniem Narodowym
Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełniane w związku z zajmowanym stanowiskiem przed:
Trybunałem konstytucyjnym
Senatem
Trybunałem Stanu
Zgromadzeniem Narodowym
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Słowo nupturient oznacza osobę:
osobę rozwiedzioną
osobę o niezrównoważonym stanie psychicznym
osoba pozbawiona zdolności prawnej
osoba, która zamierza zawrzeć związek małżeński (narzeczony)
Słowo nupturient oznacza osobę:
osobę rozwiedzioną
osobę o niezrównoważonym stanie psychicznym
osoba pozbawiona zdolności prawnej
osoba, która zamierza zawrzeć związek małżeński (narzeczony)