Fiszki

Biblia

Pytanie 1
Biblia jest świętą księgą dwóch religii.
Jakich ?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 2
Co oznacza słowo foedus
Pokaż odpowiedź
Pytanie 3
Jak nazywane jest greckie tłumaczenie Starego Testamentu?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 4
Jak inaczej nazywa się Księgę Rodzaju?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 5
Do Pięcioksięgu Mojżeszowego NIE należą:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 6
Księgi prorocze pisali:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 7
Jaką ilość psalmów zawiera Psałterz Dawidów?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 8
Komu przypisuje się autorstwo Pieśni nad Pieśniami?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 9
Hebrajskie słowo kohelet, oznacza:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 10
Z ilu pism składa się Nowy Testament?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 11
Jeździec zasiadający na białym koniu, w Apokalipsie świętego Jana symbolizuje:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 12
Symbolem Chrystusa jest:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 13
Historia czyjego rodu przedstawiona jest w Biblii ?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 14
Kto napisał inspirowaną Biblią "Boską komedię" ?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 15
Co oznacza sentencja "Vanitas vanitatum et omnia vanitas"?
Pokaż odpowiedź