Fiszki

Prędkość, hamowanie

Test w formie fiszek Aktualne testy na prawo jazdy kategorii B, prędkość i hamowanie.
Ilość pytań: 19 Rozwiązywany: 7656 razy
Za tym znakiem:
zabrania się postoju w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu
pieszy może korzystać z całej szerokości drogi
dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi 20km/h
zabrania się postoju w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu
pieszy może korzystać z całej szerokości drogi
dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi 20km/h
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:
po skręceniu w lewo - 90 km/h
po skręceniu w prawo - 50km/h w godzinach 5.00 - 23.00
po skręceniu w prawo - 60km/h w godzinach 23.00 - 5.00
po skręceniu w lewo - 90 km/h
po skręceniu w prawo - 50km/h w godzinach 5.00 - 23.00
po skręceniu w prawo - 60km/h w godzinach 23.00 - 5.00
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:
100 km/h
110 km/h
90 km/h
100 km/h
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:
110 km/h
140 km/h
nie jest określona przepisami
140 km/h
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:
100 km/h
120 km/h
130 km/h
120 km/h
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t wynosi:
90 km/h
70 km/h
60 km/h
90 km/h
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t wynosi:
60 km/h
100 km/h
90 km/h
100 km/h
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t wynosi:
60 km/h, całą dobę
90 km/h
50 km/h, w godzinach 5.00 - 23.00
50 km/h, w godzinach 5.00 - 23.00
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:
90 km/h
70 km/h
60 km/h
70 km/h
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:
90 km/h
110 km/h
130 km/h
130 km/h
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:
90 km/h
70 km/h
80 km/h
80 km/h
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:
90 km/h
100 km/h
80 km/h
80 km/h
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:
80 km/h
130 km/h
90 km/h
80 km/h
Kierujący samochodem osobowym powinien dostosować prędkość jazdy do:
natężenia ruchu pieszych i pojazdów
stanu i widoczności drogi
warunków atmosferycznych
natężenia ruchu pieszych i pojazdów
stanu i widoczności drogi
warunków atmosferycznych
Kierujący pojazdem powinien zachować w czasie jazdy odstęp od poprzedzającego pojazdu:
zawsze od 5 do 10 m
niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania tego pojazdu
dostosowany do prędkości jazdy
niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania tego pojazdu
dostosowany do prędkości jazdy
Kierujący pojazdem, hamując:
może nie zwracać uwagi na zachowanie właściwego odstępu od poprzedzającego pojazdu
nie powinien powodować utrudnienia ruchu
nie powinien powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
nie powinien powodować utrudnienia ruchu
nie powinien powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
Który znak zabrania przekraczania prędkości 50 km/h?
C
B
A
B
Przy tym zestawie znaków zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje:
do najbliższego skrzyżowania
na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem
od miejsca jego ustawienia
na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem
od miejsca jego ustawienia
Znak ten:
oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje ograniczenie prędkości
obowiązuje wyłącznie do najbliższego skrzyżowania
zabrania przekraczania prędkości 50 km/h
oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje ograniczenie prędkości
zabrania przekraczania prędkości 50 km/h

Powiązane tematy

#prawojazdy #katb

Inne tryby