Maszyny Elektryczne TEST 04, fiszki z kompetencji zawodowych

Fiszki, Zawodowe, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
25. Uzwojenia pierwotne transformatora 3-fazowego łączy się w:
3. Tylko w gwiazdę z przewodem zerowym
4. Tylko w gwiazdę bez przewodu zerowego lub w trójkąt
2. Gwiazdę, trójkąt
1. Gwiazdę, trójkąt, zygzak
25. Uzwojenia pierwotne transformatora 3-fazowego łączy się w:
3. Tylko w gwiazdę z przewodem zerowym
4. Tylko w gwiazdę bez przewodu zerowego lub w trójkąt
2. Gwiazdę, trójkąt
1. Gwiazdę, trójkąt, zygzak
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
2. Warunkiem pracy prądnicowej maszyny synchronicznej jest:
1. Dostarczenie mocy biernej i stabilizacja częstotliwości
3. Włączenie kondensatorów na zaciski twornika
4. Przyłączenie odbiornika typu R i napędzanie wału
2. Duża prędkość obrotowa
2. Warunkiem pracy prądnicowej maszyny synchronicznej jest:
1. Dostarczenie mocy biernej i stabilizacja częstotliwości
3. Włączenie kondensatorów na zaciski twornika
4. Przyłączenie odbiornika typu R i napędzanie wału
2. Duża prędkość obrotowa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
17. W stanie zwarcia normalnego transformatora straty w rdzeniu są:
2. Takie jak w stanie biegu jałowego
1. Takie jak w stanie obciążenia znamionowego
4. Zależne od napięcia pierwotnego
3. Pomijalnie małe
17. W stanie zwarcia normalnego transformatora straty w rdzeniu są:
2. Takie jak w stanie biegu jałowego
1. Takie jak w stanie obciążenia znamionowego
4. Zależne od napięcia pierwotnego
3. Pomijalnie małe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
18. Reaktancja reakcji twornika to :
3. Stosunek SEM wzbudzanej przez strumień wypadkowy do prądu twornika
2. Stosunek SEM wzbudzanej przez strumień wzbudzenia do prądu twornika
4. Stosunek napięcia na zaciskach twornika do prądu twornika
1. Stosunek SEM wzbudzanej przez strumień reakcji twornika do prądu twornika
18. Reaktancja reakcji twornika to :
3. Stosunek SEM wzbudzanej przez strumień wypadkowy do prądu twornika
2. Stosunek SEM wzbudzanej przez strumień wzbudzenia do prądu twornika
4. Stosunek napięcia na zaciskach twornika do prądu twornika
1. Stosunek SEM wzbudzanej przez strumień reakcji twornika do prądu twornika
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
6. Uzwojenie twornika maszyny synchronicznej jest:
3. 3-fazowe, ułożone w żłobkach wirnika, połączone w trójkąt
4. 3-fazowe, skupione na biegunach, połączone w gwiazdę
2. 3-fazowe, ułożone w żłobkach stojana, połączone w trójkąt
1. 3-fazowe, ułożone w żłobkach stojana, połączone w gwiazdę
6. Uzwojenie twornika maszyny synchronicznej jest:
3. 3-fazowe, ułożone w żłobkach wirnika, połączone w trójkąt
4. 3-fazowe, skupione na biegunach, połączone w gwiazdę
2. 3-fazowe, ułożone w żłobkach stojana, połączone w trójkąt
1. 3-fazowe, ułożone w żłobkach stojana, połączone w gwiazdę
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
29. Przy zasilaniu transformatora napięciem sinusoidalnym składowa bierna prąd biegu jałowego jest:
1. Sinusoidalna
3. Odkształcona z zawartością nieparzystych harmonicznych
4. Odkształcona z zawartością trzeciej harmonicznej
2. Odkształcona z zawartością parzystych harmonicznych
29. Przy zasilaniu transformatora napięciem sinusoidalnym składowa bierna prąd biegu jałowego jest:
1. Sinusoidalna
3. Odkształcona z zawartością nieparzystych harmonicznych
4. Odkształcona z zawartością trzeciej harmonicznej
2. Odkształcona z zawartością parzystych harmonicznych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
16. Źródłem momentu elektromagnetycznego w maszynie asynchronicznej jest:
4. Pole wirujące i indukowany prąd uzwojenia wirnika
3. SEM wzbudzane w uzwojeniu stojana i wirnika
2. Pole wirujące i SEM wzbudzana w uzwojeniu wirnika
1. Prąd uzwojenia stojana i SEM uzwojenia wirnika
16. Źródłem momentu elektromagnetycznego w maszynie asynchronicznej jest:
4. Pole wirujące i indukowany prąd uzwojenia wirnika
3. SEM wzbudzane w uzwojeniu stojana i wirnika
2. Pole wirujące i SEM wzbudzana w uzwojeniu wirnika
1. Prąd uzwojenia stojana i SEM uzwojenia wirnika
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
38. W pierwszej chwili po zmianie prądu twornika reaktancja wewnętrzna maszyny synchronicznej jest:
2. Większa jak w stanie ustalonym
3. Podobna jak w stanie ustalonym
4. Około 12 razy mniejsza jak w stanie ustalonym
1. Nieco mniejsza jak w stanie ustalonym
38. W pierwszej chwili po zmianie prądu twornika reaktancja wewnętrzna maszyny synchronicznej jest:
2. Większa jak w stanie ustalonym
3. Podobna jak w stanie ustalonym
4. Około 12 razy mniejsza jak w stanie ustalonym
1. Nieco mniejsza jak w stanie ustalonym
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
3. Jak indukuje się SEM rotacji?
3. Przez przepływ prądu w zwoju
2. Przez zmianę sprzężenia strumienia ze zwojami
4. Indukuje się w rdzeniu transformatora przy przepływie prądu
1. Przez zmianę strumienia sprzężonego w czasie
3. Jak indukuje się SEM rotacji?
3. Przez przepływ prądu w zwoju
2. Przez zmianę sprzężenia strumienia ze zwojami
4. Indukuje się w rdzeniu transformatora przy przepływie prądu
1. Przez zmianę strumienia sprzężonego w czasie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
32. Jak wyznaczamy dane do wykresu kołowego maszyny asynchronicznej?
4. Na podstawie pomiarów prądów i napięć
2. Z próby zwarcia i biegu jałowego
3. Na podstawie pomiarów rezystancji
1. Z tabliczki znamionowej
32. Jak wyznaczamy dane do wykresu kołowego maszyny asynchronicznej?
4. Na podstawie pomiarów prądów i napięć
2. Z próby zwarcia i biegu jałowego
3. Na podstawie pomiarów rezystancji
1. Z tabliczki znamionowej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
39. Czy zakres regulacji prędkości obrotowej przez zmianę napięcia zasilającego zależy od obciążenia silnika?
2. Tak, przy dużych obciążeniach brak regulacji
3. Nie, nie zależy
4. Zależy ale tylko w silniku bocznikowym
1. Tak, przy małych obciążeniach brak regulacji
39. Czy zakres regulacji prędkości obrotowej przez zmianę napięcia zasilającego zależy od obciążenia silnika?
2. Tak, przy dużych obciążeniach brak regulacji
3. Nie, nie zależy
4. Zależy ale tylko w silniku bocznikowym
1. Tak, przy małych obciążeniach brak regulacji
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
9. Straty biegu jałowego transformatora są:
3. W przybliżeniu równe stratom w uzwojeniach
1. W przybliżeniu równe stratom w rdzeniu
4. Zależne od prądu biegu jałowego
2. W przybliżeniu równe stratom w uzwojeniu pierwotnym
9. Straty biegu jałowego transformatora są:
3. W przybliżeniu równe stratom w uzwojeniach
1. W przybliżeniu równe stratom w rdzeniu
4. Zależne od prądu biegu jałowego
2. W przybliżeniu równe stratom w uzwojeniu pierwotnym
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
22. W maszynie synchronicznej typu turbo znamionowy kąt mocy jest:
1. Zbliżony do 90 st
2. Większy od 45 st
3. Mniejszy od 45 st
4. Około 15 st
22. W maszynie synchronicznej typu turbo znamionowy kąt mocy jest:
1. Zbliżony do 90 st
2. Większy od 45 st
3. Mniejszy od 45 st
4. Około 15 st
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
31. Jakim napięciem zasilamy uzwojenie twornika przy rozruchu silnika pr. stałego?
3. To zależy od rodzaju silnika
4. Znacznie obniżonym, ok. 10 % znamionowego
1. Znamionowym
2. Nieco wyższym od znamionowego
31. Jakim napięciem zasilamy uzwojenie twornika przy rozruchu silnika pr. stałego?
3. To zależy od rodzaju silnika
4. Znacznie obniżonym, ok. 10 % znamionowego
1. Znamionowym
2. Nieco wyższym od znamionowego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
21. Maksymalna zmiana napięcia w transformatorze przy obciążeniu znamionowym:
3. Jest większa od napięcia zwarcia
1. Jest równa napięciu zwarcia
2. Jest znacznie mniejsza od napięcia zwarcia
4. Jest równa napięciu szczątkowemu
21. Maksymalna zmiana napięcia w transformatorze przy obciążeniu znamionowym:
3. Jest większa od napięcia zwarcia
1. Jest równa napięciu zwarcia
2. Jest znacznie mniejsza od napięcia zwarcia
4. Jest równa napięciu szczątkowemu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
24. Elementy R1/2 i X1/2 schematu zastępczego silnika asynchronicznego wyznacza się:
1. Z próby biegu jałowego
2. Z próby zwarcia i pomiarów mostkiem
4. Z pomiarów wymiarów zewnętrznych silnika i jego wagi
3. Z pomiarów mostkiem
24. Elementy R1/2 i X1/2 schematu zastępczego silnika asynchronicznego wyznacza się:
1. Z próby biegu jałowego
2. Z próby zwarcia i pomiarów mostkiem
4. Z pomiarów wymiarów zewnętrznych silnika i jego wagi
3. Z pomiarów mostkiem
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
23. Jaki jest stosunek prądu wzbudzenia do prądu twornika w prądnicy obcowzbudnej?
1. Około 10
4. Około 1,0
3. Około 0,01
2. Około 0,1
23. Jaki jest stosunek prądu wzbudzenia do prądu twornika w prądnicy obcowzbudnej?
1. Około 10
4. Około 1,0
3. Około 0,01
2. Około 0,1
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
10. Maszyna synchroniczna reluktancyjna jest:
1. Źródłem mocy czynnej i biernej indukcyjnej
2. Źródłem mocy czynnej i biernej pojemnościowej
4. Źródłem lub odbiornikiem mocy czynnej zależnie od prędkości obrotowej
3. Źródłem mocy biernej indukcyjnej
10. Maszyna synchroniczna reluktancyjna jest:
1. Źródłem mocy czynnej i biernej indukcyjnej
2. Źródłem mocy czynnej i biernej pojemnościowej
4. Źródłem lub odbiornikiem mocy czynnej zależnie od prędkości obrotowej
3. Źródłem mocy biernej indukcyjnej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
28. Przekroczenie poślizgu krytycznego w silniku asynchronicznym klatkowym prowadzi do:
4. Zaniku momentu elektromagnetycznego
2. Gwałtownego wzrostu prędkości obrotowej
3. Przejścia do pracy prądnicowej
1. Zatrzymania wału, tzw. utyku
28. Przekroczenie poślizgu krytycznego w silniku asynchronicznym klatkowym prowadzi do:
4. Zaniku momentu elektromagnetycznego
2. Gwałtownego wzrostu prędkości obrotowej
3. Przejścia do pracy prądnicowej
1. Zatrzymania wału, tzw. utyku
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
4. Sprawność silnika asynchronicznego o mocy 10 kW wynosi
4. Około 80%
3. Około 70%
1. Około 90%
2. Około 98%
4. Sprawność silnika asynchronicznego o mocy 10 kW wynosi
4. Około 80%
3. Około 70%
1. Około 90%
2. Około 98%