Maszyny Elektryczne TEST 04, fiszki z kompetencji zawodowych

Fiszki, Zawodowe, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
20. Poślizg względny w silniku asynchronicznym klatkowym obciążonym znamionowo wynosi :
3. sn = 3 %
1. sn = 25 %
2. sn = 0,3 %
4. sn = 100 %
20. Poślizg względny w silniku asynchronicznym klatkowym obciążonym znamionowo wynosi :
3. sn = 3 %
1. sn = 25 %
2. sn = 0,3 %
4. sn = 100 %
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
26. Charakterystyka zewnętrzna prądnicy synchronicznej jest:
1. Opadająca
4. Praktycznie linią poziomą
2. Rosnąca
3. Opadająca lub rosnąca
26. Charakterystyka zewnętrzna prądnicy synchronicznej jest:
1. Opadająca
4. Praktycznie linią poziomą
2. Rosnąca
3. Opadająca lub rosnąca
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
10. Maszyna synchroniczna reluktancyjna jest:
4. Źródłem lub odbiornikiem mocy czynnej zależnie od prędkości obrotowej
1. Źródłem mocy czynnej i biernej indukcyjnej
3. Źródłem mocy biernej indukcyjnej
2. Źródłem mocy czynnej i biernej pojemnościowej
10. Maszyna synchroniczna reluktancyjna jest:
4. Źródłem lub odbiornikiem mocy czynnej zależnie od prędkości obrotowej
1. Źródłem mocy czynnej i biernej indukcyjnej
3. Źródłem mocy biernej indukcyjnej
2. Źródłem mocy czynnej i biernej pojemnościowej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
5. Straty mocy w uzwojeniu zależą od:
1. Rezystancji uzwojenia i napięcia
3. Rezystancji uzwojenia i prądu do kwadratu
2. Rezystancji uzwojenia i prądu
4. Rezystancji uzwojenia i liczby zwojów
5. Straty mocy w uzwojeniu zależą od:
1. Rezystancji uzwojenia i napięcia
3. Rezystancji uzwojenia i prądu do kwadratu
2. Rezystancji uzwojenia i prądu
4. Rezystancji uzwojenia i liczby zwojów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
18. Reaktancja reakcji twornika to :
3. Stosunek SEM wzbudzanej przez strumień wypadkowy do prądu twornika
4. Stosunek napięcia na zaciskach twornika do prądu twornika
1. Stosunek SEM wzbudzanej przez strumień reakcji twornika do prądu twornika
2. Stosunek SEM wzbudzanej przez strumień wzbudzenia do prądu twornika
18. Reaktancja reakcji twornika to :
3. Stosunek SEM wzbudzanej przez strumień wypadkowy do prądu twornika
4. Stosunek napięcia na zaciskach twornika do prądu twornika
1. Stosunek SEM wzbudzanej przez strumień reakcji twornika do prądu twornika
2. Stosunek SEM wzbudzanej przez strumień wzbudzenia do prądu twornika
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
25. Uzwojenia pierwotne transformatora 3-fazowego łączy się w:
3. Tylko w gwiazdę z przewodem zerowym
1. Gwiazdę, trójkąt, zygzak
2. Gwiazdę, trójkąt
4. Tylko w gwiazdę bez przewodu zerowego lub w trójkąt
25. Uzwojenia pierwotne transformatora 3-fazowego łączy się w:
3. Tylko w gwiazdę z przewodem zerowym
1. Gwiazdę, trójkąt, zygzak
2. Gwiazdę, trójkąt
4. Tylko w gwiazdę bez przewodu zerowego lub w trójkąt
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
8. W maszynie asynchronicznej przepływ wypadkowy 3-fazowego uzwojenia stojana jest równy:
1. 3 x przepływ maksymalny w jednej fazie
4. Zależny od chwili czasowej
3. 3/2 x przepływ maksymalny w jednej fazie
2. 2/3 x przepływ maksymalny w jednej fazie
8. W maszynie asynchronicznej przepływ wypadkowy 3-fazowego uzwojenia stojana jest równy:
1. 3 x przepływ maksymalny w jednej fazie
4. Zależny od chwili czasowej
3. 3/2 x przepływ maksymalny w jednej fazie
2. 2/3 x przepływ maksymalny w jednej fazie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
39. Czy zakres regulacji prędkości obrotowej przez zmianę napięcia zasilającego zależy od obciążenia silnika?
2. Tak, przy dużych obciążeniach brak regulacji
3. Nie, nie zależy
1. Tak, przy małych obciążeniach brak regulacji
4. Zależy ale tylko w silniku bocznikowym
39. Czy zakres regulacji prędkości obrotowej przez zmianę napięcia zasilającego zależy od obciążenia silnika?
2. Tak, przy dużych obciążeniach brak regulacji
3. Nie, nie zależy
1. Tak, przy małych obciążeniach brak regulacji
4. Zależy ale tylko w silniku bocznikowym
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
33. Zastosowanie uzwojenia połączonego w trójkąt powoduje:
2. Wyeliminowanie strumienia 3 harmonicznej
3. Wzmocnienie strumienia 3 harmonicznej
4. Powstanie strumienia 3 harmonicznej
1. Tłumienie strumienia 3 harmonicznej
33. Zastosowanie uzwojenia połączonego w trójkąt powoduje:
2. Wyeliminowanie strumienia 3 harmonicznej
3. Wzmocnienie strumienia 3 harmonicznej
4. Powstanie strumienia 3 harmonicznej
1. Tłumienie strumienia 3 harmonicznej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
17. W stanie zwarcia normalnego transformatora straty w rdzeniu są:
3. Pomijalnie małe
2. Takie jak w stanie biegu jałowego
4. Zależne od napięcia pierwotnego
1. Takie jak w stanie obciążenia znamionowego
17. W stanie zwarcia normalnego transformatora straty w rdzeniu są:
3. Pomijalnie małe
2. Takie jak w stanie biegu jałowego
4. Zależne od napięcia pierwotnego
1. Takie jak w stanie obciążenia znamionowego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
32. Jak wyznaczamy dane do wykresu kołowego maszyny asynchronicznej?
4. Na podstawie pomiarów prądów i napięć
2. Z próby zwarcia i biegu jałowego
3. Na podstawie pomiarów rezystancji
1. Z tabliczki znamionowej
32. Jak wyznaczamy dane do wykresu kołowego maszyny asynchronicznej?
4. Na podstawie pomiarów prądów i napięć
2. Z próby zwarcia i biegu jałowego
3. Na podstawie pomiarów rezystancji
1. Z tabliczki znamionowej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
31. Jakim napięciem zasilamy uzwojenie twornika przy rozruchu silnika pr. stałego?
1. Znamionowym
4. Znacznie obniżonym, ok. 10 % znamionowego
3. To zależy od rodzaju silnika
2. Nieco wyższym od znamionowego
31. Jakim napięciem zasilamy uzwojenie twornika przy rozruchu silnika pr. stałego?
1. Znamionowym
4. Znacznie obniżonym, ok. 10 % znamionowego
3. To zależy od rodzaju silnika
2. Nieco wyższym od znamionowego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
16. Źródłem momentu elektromagnetycznego w maszynie asynchronicznej jest:
4. Pole wirujące i indukowany prąd uzwojenia wirnika
2. Pole wirujące i SEM wzbudzana w uzwojeniu wirnika
1. Prąd uzwojenia stojana i SEM uzwojenia wirnika
3. SEM wzbudzane w uzwojeniu stojana i wirnika
16. Źródłem momentu elektromagnetycznego w maszynie asynchronicznej jest:
4. Pole wirujące i indukowany prąd uzwojenia wirnika
2. Pole wirujące i SEM wzbudzana w uzwojeniu wirnika
1. Prąd uzwojenia stojana i SEM uzwojenia wirnika
3. SEM wzbudzane w uzwojeniu stojana i wirnika
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
40. Silnik asynchroniczny o podwójnym uzwojeniu wirnika nazywamy:
1. Pierścieniowym
2. Dwuklatkowym
3. Wielobiegowym
4. Wielouzwojeniowym
40. Silnik asynchroniczny o podwójnym uzwojeniu wirnika nazywamy:
1. Pierścieniowym
2. Dwuklatkowym
3. Wielobiegowym
4. Wielouzwojeniowym
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
36. Prędkość obrotową silnika asynchronicznego, przez zmianę liczby par biegunów reguluje się:
2. Tylko w górę
4. Skokowo
3. Tylko w dół
1. Płynnie
36. Prędkość obrotową silnika asynchronicznego, przez zmianę liczby par biegunów reguluje się:
2. Tylko w górę
4. Skokowo
3. Tylko w dół
1. Płynnie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
1. Jaki jest cel stosowania rdzenia ferromagnetycznego w transformatorze?
4. Ograniczenie strat na histerezę i prądy wirowe
2. Zapewnienie maksymalnego sprzężenia magnetycznego między uzwojeniami
1. Wytworzenia strumienia magnetycznego
3. Stworzenie konstrukcji dla uzwojeń
1. Jaki jest cel stosowania rdzenia ferromagnetycznego w transformatorze?
4. Ograniczenie strat na histerezę i prądy wirowe
2. Zapewnienie maksymalnego sprzężenia magnetycznego między uzwojeniami
1. Wytworzenia strumienia magnetycznego
3. Stworzenie konstrukcji dla uzwojeń
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
14. Prąd i SEM wypadkowa Ew w uzwojeniu fazowym twornika maszyny synchronicznej obciążonej symetrycznie są:
1. Przesunięte o 120 o
3. W fazie
4. Przesunięte o kąt zależny od charakteru obciążenia
2. Przesunięte o 90 o
14. Prąd i SEM wypadkowa Ew w uzwojeniu fazowym twornika maszyny synchronicznej obciążonej symetrycznie są:
1. Przesunięte o 120 o
3. W fazie
4. Przesunięte o kąt zależny od charakteru obciążenia
2. Przesunięte o 90 o
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
11. Jakie uzwojenie twornika, w maszynie pr. stałego, nigdy nie ma połączeń wyrównawczych ?
4. Faliste wielokrotne
2. Pętlicowe proste
1. Faliste
3. Pętlicowe wielokrotne
11. Jakie uzwojenie twornika, w maszynie pr. stałego, nigdy nie ma połączeń wyrównawczych ?
4. Faliste wielokrotne
2. Pętlicowe proste
1. Faliste
3. Pętlicowe wielokrotne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
28. Przekroczenie poślizgu krytycznego w silniku asynchronicznym klatkowym prowadzi do:
1. Zatrzymania wału, tzw. utyku
4. Zaniku momentu elektromagnetycznego
2. Gwałtownego wzrostu prędkości obrotowej
3. Przejścia do pracy prądnicowej
28. Przekroczenie poślizgu krytycznego w silniku asynchronicznym klatkowym prowadzi do:
1. Zatrzymania wału, tzw. utyku
4. Zaniku momentu elektromagnetycznego
2. Gwałtownego wzrostu prędkości obrotowej
3. Przejścia do pracy prądnicowej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
3. Jak indukuje się SEM rotacji?
1. Przez zmianę strumienia sprzężonego w czasie
4. Indukuje się w rdzeniu transformatora przy przepływie prądu
3. Przez przepływ prądu w zwoju
2. Przez zmianę sprzężenia strumienia ze zwojami
3. Jak indukuje się SEM rotacji?
1. Przez zmianę strumienia sprzężonego w czasie
4. Indukuje się w rdzeniu transformatora przy przepływie prądu
3. Przez przepływ prądu w zwoju
2. Przez zmianę sprzężenia strumienia ze zwojami