Fiszki

Akademizm, Historyzm, Realizm

Test w formie fiszek Test z Histori Sztuki z działów: Romantyzm, Akademizm, Historyzm, Realizm
Ilość pytań: 47 Rozwiązywany: 6738 razy
podaj autora, nazwę obrazu i epoke
Wiliam-Adolphe Buguereau- Narodziny Wenus, Akademizm
podaj autora, nazwę obrazu i epoke
Wiliam-Adolphe Bouguereau- Młodość Bachusa, akademizm
podaj autora, nazwę obrazu i epoke
Wiliam-Adolphe Bouguereau- Elegia, Akademizm
podaj autora, nazwę obrazu i epoke
Wiliam-Adolphe Bouguereau- Pieśń Aniołów, Akademizm
podaj autora, nazwę obrazu i epoke
Jean-Leon Gerome- Targ Niewolników, Akademizm
podaj autora, nazwę obrazu i epoke
Jean-Leon Gerome- Fryne przed sędziami, Akademizm
podaj autora, nazwę obrazu i epoke
Jean-Leon Gerome- Walka kogutów, Akademizm
podaj autora, nazwę obrazu i epoke
Jean-Leon Gerome- Zaklinacz Węży, Akademizm
podaj autora, nazwę obrazu i epoke
Jean-Leon Gerome- Gladiatorzy, Akademizm
podaj autora, nazwę obrazu i epoke
Lawrence Alma Tadema – Najmilsza rozrywka, Akademizm
podaj autora, tytuł obrazu i epokę
Lawrence Alma Tadema- Tepidarium, Akademizm
podaj autora, nazwę obrazu i epokę
Hans Makart- Triumf Ariadny, Akademizm
Podaj autora, nazwę obrazu i epokę
Hans Makart – Umierająca Kleopatra, akademizm
Podaj autora, nazwę obrazu i epokę
Henryk Siemiradzki- Drice Chrześcijańska, Akademizm, muzem narodowe w Warszawie
podaj autora, nazwę obrazu, epokę i gdzie się znajduje
Henryk Siemiradzki, Sąd Parysa, Akademizm, Muzeum Narodowe w Warszawie
podaj autora, Tytuł obrazu, epokę, gdzie się znajduje
Henryk Siemiradzki, pochodnie nerona, Akademizm, Muzeum Narodowe w Krakowie
podaj autora, tytuł obrazu, epokę
Henryk Siemieradzki- U Źródła
Podaj Autora, Tytuł obrazy, epokę
Henryk Siemieradzki- Rzymska sielanka
Podaj autora, tytuł obrazu, epokę, miejsce
Jan Matejko, Bitwa pod Grunwaldem, Historyzm, Muzeum Narodowe w Warszawie
podaj autora, tytuł obrazu, epokę i miejsce
Jan Matejko- Stańczyk, Historyzm, Muzeum narodowe w Warszawie

Powiązane tematy

#akademizm #historyzm #realizm

Inne tryby